Õpetamine ülikoolis

Tartu Ülikoolis on 15 000 üliõpilast ja üle 1500 akadeemilise töötaja. Me väärtustame, toetame ja tunnustame head õpetamist. Oma õpetamis- ja juhendamisoskuste arendamisel toetume õpetamise hea tava põhimõtetele. Ülikooli õppejõududel on õpetamise arendamiseks ja mõtestamiseks võimalus osaleda koolitustel, jagada kogemusi õpikogukondades, osaleda arenguprogrammides ning saada õpetamise teemal nõustamist õpetamisoskuste konsultantidelt ja õppedisaineritelt.

Tutvu Tartu Ülikooli õpetamise hea tavaga

Koolitused õppejõududele

Nõustamine õppejõududele

Õpetamise kogukonnad

Õpetamise arendamise grant

03.01.2022
#õpetamine
kolleegilekylla

Kolleegile külla! nädal 17.-22.10.2022

16.11.2021
#õpetamine
e-lõunad

Digiõppe koolitused

03.12.2021
24.11.2021

Ülikooli tegevusega seotud õigusaktid

Õppejõu tööd ülikoolis suunavad ja toetavad erinevad õigusaktid ja kokkulepped, nt kõrgharidusstandard, hindamismäärus, ülikooli arengukava.

Vaata õigusakte

Õppekorralduseeskiri ja doktoriõppe eeskiri

Täiendusõppe korraldamisest

Õpetamise metoodika

Õppijate tagasiside tõlgendamine

25.11.2021
02.12.2021
#õppimine
käsi tühja paberilehega

Akadeemiline petturlus

08.11.2021
20.12.2021

Tartu Ülikool tunnustab õpetamist ja kvaliteetset õpet

E-õpe

E-õpe on õppetöö, mis toimub osaliselt või täielikult digitehnoloogiliste vahendite abil. Ülikool kasutab põhiliste e-õppe võimalustena e-kursusi Moodle'i õpikeskkonnas ning Panoptoga salvestatud videoloenguid.

Vaata e-õppe juhendeid
#õpetamine
arvutiekraan ja raamatud

E-õppe võimalused

12.10.2021
#õpetamine
Tartu Ülikool õppijad arvutitega

E-kursuste kvaliteet

19.11.2021
#õpetamine #täiendusõpe
Sülearvutiga õppimas
09.12.2021
#õpetamine #ühiskonnale
MOOC, MOOCs
08.11.2021

Tartu Ülikooli e-õppe ajakiri