Õpetamine ülikoolis

Tartu Ülikoolis on 15 000 üliõpilast ja üle 1500 akadeemilise töötaja. Me väärtustame, toetame ja tunnustame head õpetamist. Oma õpetamis- ja juhendamisoskuste arendamisel toetume õpetamise hea tava põhimõtetele. Ülikooli õppejõududel on õpetamise arendamiseks ja mõtestamiseks võimalus osaleda koolitustel, jagada kogemusi õpikogukondades, osaleda arenguprogrammides ning saada õpetamise teemal nõustamist õpetamisoskuste konsultantidelt ja õppedisaineritelt.

Tutvu Tartu Ülikooli õpetamise hea tavaga

Koolitused õppejõududele

Nõustamine õppejõududele

Õpetamise kogukonnad

Õpetamise arendamise grant

#õpetamine
Õppejõudude konverents2023

Konverents „Õppejõult õppejõule“

#õpetamine
Kolleegile külla

Külastusnädal „Kolleegile külla!“ 2.-7. oktoober 2023

#õpetamine
e-lõunad

Digiõppe koolitused

Ülikooli tegevusega seotud õigusaktid

Õppejõu tööd ülikoolis suunavad ja toetavad erinevad õigusaktid ja kokkulepped, nt kõrgharidusstandard, hindamismäärus, ülikooli arengukava.

Vaata õigusakte

Õppekorralduseeskiri ja doktoriõppe eeskiri

Täiendusõppe korraldamisest

Õpetamise metoodika

Õppijate tagasiside tõlgendamine

#ülikoolist
MV

Võrdne kohtlemine

#õpetamine
käsi pliiatsiga

Isikuandmete kaitse

#õppimine
käsi tühja paberilehega

Akadeemiline petturlus

Tartu Ülikool tunnustab õpetamist ja kvaliteetset õpet

E-õpe

E-õpe on õppetöö, mis toimub osaliselt või täielikult digitehnoloogiliste vahendite abil. Ülikool kasutab põhiliste e-õppe võimalustena e-kursusi Moodle'i õpikeskkonnas ning Panoptoga salvestatud videoloenguid.

Vaata e-õppe juhendeid
#õpetamine
arvutiekraan ja raamatud

E-õppe võimalused

#õpetamine
Tartu Ülikool õppijad arvutitega

E-kursuste kvaliteet

#õpetamine #täiendusõpe
Sülearvutiga õppimas

MOOCide loomise põhimõtted

#õpetamine #ühiskonnale
MOOC, MOOCs

Tartu Ülikooli e-õppe ajakiri