Skip to main content

Ilmus e-õppe ajakirja e-TÜ 2022. aasta number

Õpetamine ülikoolis

Tartu Ülikoolis on ligi 14 000 üliõpilast ja üle 1500 akadeemilise töötaja. Me väärtustame, toetame ja tunnustame head õpetamist. Oma õpetamis- ja juhendamisoskuste arendamisel toetume õpetamise hea tava põhimõtetele. Ülikooli õppejõududel on õpetamise arendamiseks ja mõtestamiseks võimalus osaleda koolitustel, jagada kogemusi õpikogukondades, osaleda arenguprogrammides ning saada õpetamise teemal nõustamist õpetamisoskuste konsultantidelt ja õppedisaineritelt.

Tutvu Tartu Ülikooli õpetamise hea tavaga

Koolitused õppejõududele

Nõustamine õppejõududele

Õpetamise kogukonnad

Õpetamise arendamise grant

#õpetamine #
õppejõududekonverents2022

Konverents „Õppejõult õppejõule"

Jaga
24.11.2021
#õpetamine
kolleegilekylla

Kolleegile külla! nädal

Jaga
16.11.2021
#õpetamine
e-lõunad

Lõunatunnid e-õppega

Jaga
03.12.2021
#õpetamine
õppejõud tahvli ees rääkimas

E-õppe kogemusseminarid

Jaga
24.11.2021

Ülikooli tegevusega seotud õigusaktid

Õppejõu tööd ülikoolis suunavad ja toetavad erinevad õigusaktid ja kokkulepped, nt kõrgharidusstandard, hindamismäärus, ülikooli arengukava.

Vaata õigusakte

Õppekorralduseeskiri ja doktoriõppe eeskiri

Täiendusõppe korraldamisest

Õpetamise metoodika

Õppijate tagasiside tõlgendamine

#ülikoolist
MV

Võrdne kohtlemine

Jaga
25.11.2021
#õpetamine
käsi pliiatsiga

Isikuandmete kaitse

Jaga
02.12.2021
#õppimine
käsi tühja paberilehega

Akadeemiline petturlus

Jaga
08.11.2021
#õpetamine
inimene sülearvuti taga

Erivajadustega üliõpilaste toetamine

Jaga
20.12.2021

Tartu Ülikool tunnustab õpetamist ja kvaliteetset õpet

E-õpe

E-õpe on õppetöö, mis toimub osaliselt või täielikult digitehnoloogiliste vahendite abil. Ülikool kasutab põhiliste e-õppe võimalustena e-kursusi Moodle'i õpikeskkonnas ning Panoptoga salvestatud videoloenguid.

Vaata e-õppe juhendeid
#õpetamine
arvutiekraan ja raamatud

E-õppe võimalused

Jaga
12.10.2021
#õpetamine
Tartu Ülikool õppijad arvutitega

E-kursuste kvaliteet

Jaga
19.11.2021
#õpetamine #täiendusõpe
Sülearvutiga õppimas

MOOCide loomise põhimõtted

Jaga
09.12.2021
#õpetamine #ühiskonnale
MOOC, MOOCs

Haridustehnoloogilised teenused

Jaga
08.11.2021

Tartu Ülikooli e-õppe ajakiri