Õpetamine ülikoolis

Tartu Ülikoolis on 15 000 üliõpilast ja üle 1500 akadeemilise töötaja. Me väärtustame, toetame ja tunnustame head õpetamist. Oma õpetamis- ja juhendamisoskuste arendamisel toetume õpetamise hea tava põhimõtetele. Ülikooli õppejõududel on õpetamise arendamiseks ja mõtestamiseks võimalus osaleda koolitustel, jagada kogemusi õpikogukondades, osaleda arenguprogrammides ning saada õpetamise teemal nõustamist õpetamisoskuste konsultantidelt ja õppedisaineritelt.

Tutvu Tartu Ülikooli õpetamise hea tavaga

Koolitused õppejõududele

Nõustamine õppejõududele

Õpetamise kogukonnad

Õpetamise arendamise grant

Õppejõudude konverents2023

Konverents „Õppejõult õppejõule“

Jalgratas, mis on koolitahvli ja laudade taustal.

Külastusnädal „Kolleegile külla!“

e-lõunad

Digiõppe koolitused

Õpetamine käsundisaaja või töövõtjana

Ülikooli tegevusega seotud õigusaktid

Õppejõu tööd ülikoolis suunavad ja toetavad erinevad õigusaktid ja kokkulepped, nt kõrgharidusstandard, hindamismäärus, ülikooli arengukava.

Vaata õigusakte

Õppekorralduseeskiri ja doktoriõppe eeskiri

Täiendusõppe korraldamisest

Õpetamise metoodika

Õppijate tagasiside tõlgendamine

Võrdne kohtlemine

Võrdne kohtlemine
käsi pliiatsiga

Isikuandmete kaitse

käsi tühja paberilehega

Akadeemiline petturlus

inimene sülearvuti taga

Erivajadustega üliõpilaste toetamine

Tartu Ülikool tunnustab õpetamist ja kvaliteetset õpet

E-õpe

E-õpe on õppetöö, mis toimub osaliselt või täielikult digitehnoloogiliste vahendite abil. Ülikool kasutab põhiliste e-õppe võimalustena e-kursusi Moodle'i õpikeskkonnas ning Panoptoga salvestatud videoloenguid.

Vaata e-õppe juhendeid
arvutiekraan ja raamatud

Põim- ja veebiõppe võimalused

Tartu Ülikool õppijad arvutitega

E-kursuste kvaliteet

Sülearvutiga õppimas

MOOCide loomise põhimõtted

MOOC, MOOCs

Haridustehnoloogilised teenused

Tartu Ülikooli e-õppe ajakiri