Autor:
Andero Kalju

Välisüliõpilaste (sh doktorantide) eesti keele õppe võimalused

Tartu Ülikooli välisüliõpilasel on võimalus võtta eri taseme eesti keele kursusi. Lisaks on ülikoolis arvukalt muid eesti keele praktiseerimise ja enese täiendamise võimalusi. 

 

Eesti keele oskus annab võimaluse:

  • tulla õppetööga kergemini toime ja mitmekesistada seda;
  • luua tore suhtlusvõrgustik ja leida eestlastest sõpru;
  • saada rohkem osa ainulaadsest rahvast ja kultuurist ning üliõpilaselust;
  • kohaneda kiiremini ja mugavamalt Eesti ja eestlastega;
  • osaleda rohkem Tartu Ülikooli ühistegemistes;
  • siduda oma tulevane karjäär Eestiga.

Tartu Ülikool eeldab esimese ja teise astme võõrkeelsete õppekavade alusel õppivatelt välisüliõpilastelt 6 EAP ulatuses eesti keele kursuse võtmist.

 

Pakutavad eesti keele kursused

Eri taseme üldkeelekursustel saab õppida kuulama, vestlema, lugema ja kirjutama eesti keeles. Õppida on võimalik nii veebis kui ka lähiõppes.

Vaata sobivaid 0- kuni C1.1-taseme keelekursuseid 

Vaata sobivaid B2.2- kuni C2-taseme keelekursuseid

 

Eesti keele suvekursused toimuvad igal aastal juuli lõpus ja augusti alguses. 

Kursusele on oodatud kõik eesti keele õppimisest huvitatud ja vähemalt 16-aastased inimesed. Valida saab viie keeletaseme vahel alates algtasemest kuni edasijõudnute tasemeni. Keeletundides täiendatakse sõnavara ja grammatikateadmisi ning arendatakse lugemis-, kirjutamis-, kuulamis- ja vestlusoskust. Kursuse osaks olevas kultuuriprogrammis tutvustatakse Tartut kaasahaarava tegevuse kaudu, mis annavad hea võimaluse teiste osalejatega suhelda.

Rohkem infot ja registreerumine

Vaata ka muid eesti keele õppe võimalusi

Keelekohting pakub võimalust kohata uusi sõpru, vahetada mõtteid ning leida inspiratsiooni, jagada muljeid eesti keele kohta ja avastada eesti kultuuri.

Keelekohtingul räägitakse kahekaupa eesti keeles kõigest, mis huvi pakub. Mõne aja järel partnerid vahetuvad. Igas vestluses osaleb üks eestlane ja üks eesti keele õppija. Üks ühele vabas vormis vestlus laiendab meeleolukalt sõnavara ja sõpruskonda. Paljud, kes on tulnud, on jäänud.

Keelekohting toimub iga kuu viimasel kolmapäeval kl 18.00–19.30 Tartu Ülikooli Lossi 3 õppehoone fuajees.

Loe lähemalt eesti keele ja üldkeeleteaduse instituudi lehelt

Tandemõppes moodustavad eri emakeelega keeleõppijad paarid, mille kumbki liige õpetab teisele oma emakeelt ja õpib ise oma paarilise emakeelt. Üks tandemis õpitavatest keeltest peab olema eesti keel, teine võib olla mistahes muu võõrkeel.

Tandemõppesse on väga oodatud nii üliõpilased kui ka töötajad, kes soovivad õppida kas eesti või mõnd võõrkeelt. 

Registreeru tandemõppesse

Suhtluskursus keelesõbraga toimub eesti ja mitte-eesti üliõpilase paaristööna. Eesti keelt teise keelena kõneleva üliõpilase paariliseks on eesti emakeelega üliõpilasest keelesõber, kellega koos harjutatakse eesti suhtluskeelt ning tutvutakse eesti ühiskonna ja kultuuriga.

Registreeru suhtluskursusele

Õpetajakoolituse ja tugispetsialistide koolituse üliõpilaste stipendium

Õpetajakoolituse ja tugispetsialistide koolituse üliõpilaste stipendium
Karjääri alustava teadlase ülekantavad oskused

Doktorandi eneseanalüüs

Üritused Tartus - Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed

Seenenädal: seeneõhtu 6. septembril