Rektoraat

Rektoraadi koosseisu kuuluvad rektor, prorektorid, vastutusala juhid ja valdkondade dekaanid.

 

Image

 

 

 

 

 

 

Akadeemik Toomas Asser
rektor 
neurokirurgia professor
CV
737 5600
rektor@ut.ee

Rektor juhib ülikooli tegevust, vastutab ülikooli kui institutsiooni arendamise ja ülikooli rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest ning teostab oma pädevuse piires, lähtudes nõukogu ja senati otsustest, kõrgeimat haldus- ja distsiplinaarvõimu.

 

Image

 

 

 

 

 

 


Aune Valk
õppeprorektor 
PhD (psühholoogia)
CV
737 6200, 526 7930
aune.valk@ut.ee

Õppeprorektor juhib õppetegevuse valdkonda ning vastutab bakalaureuse- ja magistriõppe ning residentuuri õppetöö ja -korralduse, täiendusõppe ja kooliõpilastele suunatud tegevuse korraldamise ja arendamise ning muude talle ülikooli õigusaktidega pandud ülesannete eest. Õppeprorektor korraldab õppeosakonna ja üliõpilaskonna büroo tööd ning koordineerib teaduskooli tegevust.

 

Kristjan Vassil
teadusprorektor 
PhD (poliitika ja sotsiaalteadused)
CV
737 5610, 5684 4856
teadus@ut.eekristjan.vassil@ut.ee

Teadusprorektor juhib ülikooli tegevust alus- ja rakendusuuringute valdkonnas. Ta vastutab teadus- ja arendustegevuse, doktoriõppe korraldamise ja arendamise ning muude talle ülikooli õigusaktidega pandud ülesannete eest. Teadusprorektor korraldab grandikeskuse tööd ja koordineerib raamatukogu tegevust.

 

Image

 

 

 

 

 

 

Anti Selart
humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan
keskaja professor
CV
737 6506, 5340 6116 
anti.selart@ut.ee

Dekaan vastutab valdkonna juhtimise eest ning osaleb rektoraadi koosseisus ülikooli juhtimises ülikooli terviklike valdkonnaüleste seisukohtade väljatöötamisel, ülikooli arengut puudutavate strateegiliste otsuste ettevalmistamisel ja elluviimisel, ülikooli arengukava ja selle tegevuskava eesmärkide täitmisel ning nõukogu, senati ja rektori otsuste elluviimisel valdkonnas.

 

Image

 

 

 

 

 

 

Raul Eamets
sotsiaalteaduste valdkonna dekaan
makroökonoomika professor
CV
737 5901, 514 0082
raul.eamets@ut.ee

Dekaan vastutab valdkonna juhtimise eest ning osaleb rektoraadi koosseisus ülikooli juhtimises ülikooli terviklike valdkonnaüleste seisukohtade väljatöötamisel, ülikooli arengut puudutavate strateegiliste otsuste ettevalmistamisel ja elluviimisel, ülikooli arengukava ja selle tegevuskava eesmärkide täitmisel ning nõukogu, senati ja rektori otsuste elluviimisel valdkonnas.

 

Margus Lember
meditsiiniteaduste valdkonna dekaan
sisehaiguste propedeutika professor
CV
731 8600, 5331 8600
margus.lember@ut.ee

Dekaan vastutab valdkonna juhtimise eest ning osaleb rektoraadi koosseisus ülikooli juhtimises ülikooli terviklike valdkonnaüleste seisukohtade väljatöötamisel, ülikooli arengut puudutavate strateegiliste otsuste ettevalmistamisel ja elluviimisel, ülikooli arengukava ja selle tegevuskava eesmärkide täitmisel ning nõukogu, senati ja rektori otsuste elluviimisel valdkonnas.

 

Image

 

 

 

 

 

 

Leho Ainsaar
loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekaan
geoloogia professor
CV
737 5812, 509 8624
leho.ainsaar@ut.ee

Dekaan vastutab valdkonna juhtimise eest ning osaleb rektoraadi koosseisus ülikooli juhtimises ülikooli terviklike valdkonnaüleste seisukohtade väljatöötamisel, ülikooli arengut puudutavate strateegiliste otsuste ettevalmistamisel ja elluviimisel, ülikooli arengukava ja selle tegevuskava eesmärkide täitmisel ning nõukogu, senati ja rektori otsuste elluviimisel valdkonnas.

 

Image

 

 

 

 

 

 

Tõnis Karki
akadeemiline sekretär
meditsiiniteaduste kandidaat
CV
737 5605
tonis.karki@ut.ee

Akadeemiline sekretär vastutab senati töö korraldamise, akadeemiliste töötajate värbamise ja hindamise, töötajate, üliõpilaste ja ülikooliväliste isikute tunnustamise, ülikooli ühtse identiteedi ja põhiväärtuste arendamise ning ülikooli akadeemiliste sündmuste planeerimise, teaduseetika ja võrdse kohtlemise põhimõtete rakendamise, kirjastustegevuse ja muude talle ülikooli õigusaktidega pandud ülesannete eest.

 

Image

 

 

 

 

 

 

Taivo Raud
arendusjuht
CV
737 5609, 5645 6580
taivo.raud@ut.ee

Arendusjuht vastutab ülikooli arengukava koostamise ja elluviimise, rahvusvahelise koostöö ning kestliku ülikooli arendamise eest. Arendusjuht korraldab rektoraadi büroo ning rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakonna tööd, samuti koordineerib ülikooli muuseumi ning loodusmuuseumi ja botaanikaaia tegevust.

 

Image

 

 

 

 

 

 

Kalle Hein
finantsjuht
füüsika-matemaatikateaduste kandidaat
CV
737 5313, 506 6992
finants@ut.eekalle.hein@ut.ee

Finantsjuht vastutab finantstegevuse, -arvestuse, -planeerimise ja -analüüsi, eelarve ja majandusaasta aruande kavandite ettevalmistamise, hangete korraldamise ja arendamise ning muude talle ülikooli õigusaktidega pandud ülesannete eest. Finantsjuht korraldab rahandus- ja hankeosakonna tööd.

 

Image

 

 

 

 

 

 

Kstina Vallimäe
kantsler
CV
737 6501, 507 4189
kantsler@ut.eekstina.vallimae@ut.ee

Kantsler vastutab personalitöö, teabehalduse, turundus- ja kommunikatsioonitegevuse, kinnis- ja vallasvara haldamise, asjade, õiguste ja muude hüvedega seotud riskide kindlustamise, turvalisuse, keskkonna- ja kiirguskaitse ning tuleohutuse, infotehnoloogia ja infosüsteemide, ülikooli liikmeskonna kultuuri- ja sporditegevuse korraldamise ja arendamise ning muude talle ülikooli õigusaktidega pandud ülesannete eest. Kantsler korraldab infotehnoloogia osakonna, kantselei, kinnisvaraosakonna, personaliosakonna ning turundus- ja kommunikatsiooniosakonna tööd.

#juhtimine

Tartu Ülikooli rektori kandidaatide väitluskoosolek

4. aprillil kell 15.00 toimub ülikooli aulas rektorikandidaatide väitluskoosolek.
#juhtimine
Tartu Ülikooli peahoone

Quo vadis, universitas?

#rektori valimised #ülikoolist
Tartu Ülikooli peahoone

Meditsiiniteaduste valdkond esitab rektorikandidaadiks professor Toomas Asseri