Skip to main content

Rektoraat

Rektoraadi koosseisu kuuluvad rektor, prorektorid, vastutusala juhid ja valdkondade dekaanid.

 

Akadeemik Toomas Asser
rektor 
neurokirurgia professor
CV
737 5600
rektor@ut.ee

Rektor juhib ülikooli tegevust, vastutab  ülikooli kui institutsiooni arendamise ja  ülikooli rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest ning teostab oma pädevuse piires ning lähtudes nõukogu  ja senati otsustest kõrgeimat haldus- ja  distsiplinaarvõimu.

 

Aune Valk
õppeprorektor 
PhD (psühholoogia)
CV
737 6200, 526 7930
tudeng@ut.eeaune.valk@ut.ee

Õppeprorektor juhib õppetegevuse valdkonda ning vastutab bakalaureuse-, magistriõppe ja residentuuri õppetöö ja õppekorralduse, täiendusõppe ja kooliõpilastele suunatud tegevuse korraldamise ja arendamise ning muude talle ülikooli õigusaktidega pandud ülesannete eest. Õppeprorektor korraldab õppeosakonna ja üliõpilaskonna büroo tööd ning koordineerib teaduskooli tegevust.

 

Kristjan Vassil
teadusprorektor 
PhD (poliitika ja sotsiaalteadused)
CV
737 5610, 5684 4856
teadus@ut.eekristjan.vassil@ut.ee

Teadusprorektor juhib ülikooli tegevust alus- ja rakendusuuringute valdkonnas. Ta vastutab teadus- ja arendustegevuse, doktoriõppe ja selle õppekorralduse korraldamise ja arendamise ning muude talle ülikooli õigusaktidega pandud ülesannete eest. Teadusprorektor korraldab grandikeskuse tööd ja koordineerib raamatukogu tegevust.

 

Erik Puura
arendusprorektor  
PhD (keemiatehnika)

737 4802, 506 9882
erik.puura@ut.ee

Arendusprorektor juhib teadusel põhineva arendustegevuse ja ettevõtliku ülikooli arendamise valdkondi. Ta vastutab arengukava juhtimise ja elluviimise, teadmussiirde ja intellektuaalse omandi kaitse, ülikooli ettevõtlikkuse ja ettevõtlussuhete, rahvusvahelise koostöö korraldamise ja arendamise ning muude talle ülikooli õigusaktidega pandud ülesannete eest. Arendusprorektor korraldab ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse ning rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakonna tööd ning koordineerib ülikooli muuseumi, loodusmuuseumi ja botaanikaaia tegevust. 

 

Anti Selart
humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan
keskaja professor
CV
tel 737 6506, 5340 6116 
anti.selart@ut.ee

Dekaan vastutab valdkonna juhtimise eest ning osaleb rektoraadi koosseisus ülikooli juhtimises ülikooli terviklike valdkonnaüleste seisukohtade väljatöötamisel, ülikooli arengu strateegiliste otsuste ettevalmistamisel ja elluviimisel, ülikooli arengukava ja selle tegevuskava eesmärkide täitmisel, nõukogu, senati ja rektori tehtud otsuste elluviimisel valdkonnas ja muude talle ülikooli õigusaktidega pandud ülesannete täitmisel.

 

Raul Eamets
sotsiaalteaduste valdkonna dekaan
makroökonoomika professor
CV
737 5901, 514 0082
raul.eamets@ut.ee

Dekaan vastutab valdkonna juhtimise eest ning osaleb rektoraadi koosseisus ülikooli juhtimises ülikooli terviklike valdkonnaüleste seisukohtade väljatöötamisel, ülikooli arengu strateegiliste otsuste ettevalmistamisel ja elluviimisel, ülikooli arengukava ja selle tegevuskava eesmärkide täitmisel, nõukogu, senati ja rektori tehtud otsuste elluviimisel valdkonnas ja muude talle ülikooli õigusaktidega pandud ülesannete täitmisel.

 

Margus Lember
meditsiiniteaduste valdkonna dekaan
sisehaiguste propedeutika professor
CV
731 8600, 5331 8600
margus.lember@ut.ee

Dekaan vastutab valdkonna juhtimise eest ning osaleb rektoraadi koosseisus ülikooli juhtimises ülikooli terviklike valdkonnaüleste seisukohtade väljatöötamisel, ülikooli arengu strateegiliste otsuste ettevalmistamisel ja elluviimisel, ülikooli arengukava ja selle tegevuskava eesmärkide täitmisel, nõukogu, senati ja rektori tehtud otsuste elluviimisel valdkonnas ja muude talle ülikooli õigusaktidega pandud ülesannete täitmisel.

 

Leho Ainsaar
loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekaan
geoloogia professor
CV
737 5812, 509 8624
leho.ainsaar@ut.ee

Dekaan vastutab valdkonna juhtimise eest ning osaleb rektoraadi koosseisus ülikooli juhtimises ülikooli terviklike valdkonnaüleste seisukohtade väljatöötamisel, ülikooli arengu strateegiliste otsuste ettevalmistamisel ja elluviimisel, ülikooli arengukava ja selle tegevuskava eesmärkide täitmisel, nõukogu, senati ja rektori tehtud otsuste elluviimisel valdkonnas ja muude talle ülikooli õigusaktidega pandud ülesannete täitmisel.

 

Tõnis Karki
akadeemiline sekretär
meditsiiniteaduste kandidaat
CV
737 5605
tonis.karki@ut.ee

Akadeemiline sekretär vastutab senati töö korraldamise, akadeemiliste töötajate värbamise ja hindamise, töötajate, üliõpilaste ja ülikooliväliste isikute tunnustamise, ülikooli ühtse identiteedi ja põhiväärtuste arendamise ning ülikooli akadeemiliste sündmuste planeerimise, teaduseetika ja võrdse kohtlemise põhimõtete rakendamise, kirjastustegevuse ja muude talle ülikooli õigusaktidega pandud ülesannete eest.

 

Kalle Hein
finantsjuht
füüsika-matemaatikateaduste kandidaat
CV
737 5313, 506 6992
finants@ut.eekalle.hein@ut.ee

Finantsjuht vastutab finantstegevuse, finantsarvestuse, -planeerimise ja -analüüsi, eelarve ja majandusaasta aruande kavandite ettevalmistamise ning hangete korraldamise ja arendamise ning muude talle ülikooli õigusaktidega pandud ülesannete eest. Finantsjuht korraldab rahandus- ja hankeosakonna tööd.

 

Kstina Vallimäe
kantsler
CV
737 6501, 507 4189
kantsler@ut.eekstina.vallimae@ut.ee

Kantsler vastutab personalitöö, teabehalduse, turundus- ja kommunikatsioonitegevuse, kinnis- ja vallasvara haldamise, asjade, õiguste ja muude hüvedega seotud riskide kindlustamise, turvalisuse, keskkonna- ja kiirguskaitse ning tuleohutuse, infotehnoloogia ja infosüsteemide, ülikooli liikmeskonna kultuuri- ja sporditegevuse korraldamise ja arendamise ning muude talle ülikooli õigusaktidega pandud ülesannete eest. Kantsler korraldab infotehnoloogia osakonna, kantselei, kinnisvaraosakonna, personaliosakonna ning turundus- ja kommunikatsiooniosakonna tööd.

#juhtimine

Kantsler Kstina Vallimäe

Kstina Vallimäe on Tartu Ülikooli kantsler alates 2019. aastast.
Jaga
21.04.2022
#juhtimine

Finantsjuht Kalle Hein

Kalle Hein on Tartu Ülikooli finantsjuht alates 2018. aastast.
Jaga
21.04.2022
#juhtimine

Teadusprorektor Kristjan Vassil

Kristjan Vassil on Tartu Ülikooli teadusprorektor alates 2018. aastast.
Jaga
21.04.2022