Skip to main content

Enim viidatud teadlased ja teadusvaldkonnad

Tartu Ülikool pakub võimalusi tipptasemel teadustööks. Kuulume 14 teadusvaldkonnas maailma enim viidatud teadusasutuste 1% hulka. Mitmed meie teadlased on oma teadusvaldkonnas maailma tippude seas. 

 

Enim viidatud teadlased

Teadlaste töö mõjukust näitab nende uuringuid tutvustavate teadusartiklite rahvusvaheline viidatavus. Seda mõõdetakse maailma ühe suurima teadusandmebaasi Web of Science analüüsitööriista Essential Science Indicator (ESI) abil.

ESI hõlmab 1% maailmas enim viidatud publikatsioone 21 teadusvaldkonnast.

Teabeettevõtte Clarivate iga-aastastesse ülevaadetesse pääsevad viimase 11 aasta 6000 mõjukamat teadlast. Ülevaate koostajad võtavad aluseks ESI andmed, millest jäetakse kõrvale enam kui 30 asutuse osalusel valminud uuringud. Puhastatud andmete põhjal määratakse valdkondlikuks lävendiks kogu valdkonna teadlaste arvu ruutjuur. Seejärel järjestatakse kõik teadlased viidatavuse põhjal ja ülevaatesse pääsevad need, kes ületavad lävendi.

 

Tartu Ülikooli teadlased Clarivate’i edetabelis 2021

Kessy Abarenkov

Kessy Abarenkov

Bioloogilise informaatika teadur

Uurimisvaldkond: elurikkuse informaatika, seente triipkoodistamine, seotud andmebaaside ja süsteemide arendus

ETISe profiil

Bahram, Mohammad

Mohammad Bahram

Molekulaarse ökoloogia kaasprofessor

Uurimisvaldkond: ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia

ETISe profiil

Zobel, Martin

Martin Zobel

Taimeökoloogia professor

Uurimisvaldkond: ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia

ETISe profiil

Leho Tedersoo

Leho Tedersoo

Mükoriisauuringute professor 

Uurimisvaldkond: seente ökoloogia ja bioloogiline mitmekesisus kogu maailmas

ETISe profiil

Witlox

Frank Witlox

Külalisprofessor inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetoolis

ETISe profiil

Teadlased on loetletud Tartu Ülikooli valdkondade kaupa ja tähestikulises järjekorras, sest viidete arv, millega nad ületavad ESI valdkondliku lävendi, varieerub (näiteks füüsikas 17 000, matemaatikas 400). 

Andmed 2022. aasta jaanuar seisuga

 

Andmed Tartu Ülikooli teadlaste mõjukuse kohta on nähtavad ka Tartu Ülikooli statistika töölaual https://statistika.ut.ee/ut/.

Enim viidatud teadusvaldkonnad

Tartu Ülikool kuulub 13 teadusvaldkonnas maailma enim viidatud teadusasutuste sekka. Arvestuses lähtutakse rahvusvahelise teadusajakirjade andmebaasi Web of Science analüüsitööriista Essential Science Indicators (ESI) andmetest. ESI analüüs hõlmab kogu maailmast üle 11 000 ajakirja, et järjestada autorid, asutused, riigid ja ajakirjad 22 valdkonnas avaldamis- ja viitamisnäitajate põhjal. Andmebaasi metoodika tõttu ei arvesta see paraku humanitaarteadusi. Andmed hõlmavad kümneaastast ajavahemikku ning publikatsioonide ja viidete arvu värskendatakse iga kahe kuu tagant.

Andmed 2022. aasta jaanuari seisuga

  Publikatsioone Viiteid Viiteid publikatsiooni kohta Viiteid publikatsiooni kohta maailmas
Kõik valdkonnad 11980 310314 25.9 14.52
Bioloogia ja biokeemia 549 22382 40.77 19.2
Keemia 1069 15637 14.63 17.18
Kliiniline meditsiin 1225 49521 40.43 14.52
Inseneriteadus 301 3658 12.15 10.94
Keskkonnateadus ja ökoloogia 1041 26246 25.21 15.61
Maateadused 630 9731 15.45 14.94
Materjaliteadus 486 8532 17.56 18.19
Mikrobioloogia 283 8385 29.63 17.74
Molekulaarbioloogia ja geneetika 830 72235 87.03 26.04
Neuro- ja käitumisteadused 466 11032 23.67 19.84
Farmakoloogia ja toksikoloogia 275 5599 20.36 14.38
Taime ja loomateadus 1096 24628 22.47 10.98
Psühhiaatria ja psühholoogia 474 8721 18.4 13.93
Üldine sotsiaalteadus 1063 8498 7.99 8.76

Andmed 2022. aasta jaanuar seisuga

  Eesti Läti Leedu Soome Maailma keskmine 
Põllumajandusteadused 12.96 12.39 8.62 17.17 11.74
Bioloogia ja biokeemia 36.79 22.32 16.93 26.41 19.2
Keemia 16.18 11.23 11.35 17.65 17.18
Kliiniline meditsiin 57.56 34.47 16.97 26.16 14.52
Arvutiteadused 9 0 8.08 13.74 9.97
Majandusteadus 6.36 10.16 6.73 14.09 11.21
Inseneriteadus 9.58 6.58 6.66 13.68 10.94
Keskkonnateadus ja ökoloogia 23.91 14.23 11.03 22.74 15.61
Maateadused 13.65 0 11.68 21.48 14.94
Immunoloogia 28.57 0 33.46 25.11 20.83
Materjaliteadus 14.2 9.41 8.24 17.29 18.19
Matemaatika 5.01 0 3.11 6.67 5.14
Mikrobioloogia 26.28 16.69 17.09 23.56 17.74
Molekulaarbioloogia ja geneetika 76.54 87.58 53.17 49.04 26.04
Multidistsiplinaarne teadus 24.01 0 15.56 24.54 20.33
Neuro- ja käitumisteadused 22.85 0 13.81 25.63 19.84
Farmakoloogia ja toksikoloogia 21.98 11.81 12.39 19.83 14.38
Füüsika 27.16 11.96 19.78 22.95 12.9
Taime- ja loomateadus 20.16 9.02 7.22 16.1 10.98
Psühhiaatria ja psühholoogia 16.95 7.94 11.06 15.48 13.93
Üldine sotsiaalteadus 7.79 8.36 6.87 9.84 8.76
Kosmoseteadus 28.69 0 23.55 33.51 19.85
Kõik valdkonnad 24.98 15.63 12.79 20.57 14.52

Andmed Tartu Ülikooli teadlaste mõjukuse kohta on nähtavad ka Tartu Ülikooli statistika töölaual https://statistika.ut.ee/ut/.

Jaga
17.01.2022
Jaga
17.01.2022
#teadus
Matthias Zomer, Pexels.jpg

Tartu Ülikooli teadlased: abiasutuste seas said koroonakriisi tõttu suurima löögi päevakeskused

Jaga
13.01.2022