Skip to main content

Õppeainetesse registreerumine

Kõikidesse õppeainetesse, milles soovid osaleda, tuleb registreeruda õppeinfosüsteemis (vaata juhendeid ÕISis õppeainetesse registreerumiseks) ning registreeringud moodustavad õppeainete läbimise plaani eelolevaks semestriks. 

Õppeainesse registreerumisega võtab üliõpilane kohustuse läbida teadmiste kontroll õppeaine toimumise semestril ning õppeaine lõpul vastata õppimise ja õpetamise tagasiside küsitlusele õppeinfosüsteemis. Ühel semestril saab õppeainetesse registreeruda maksimaalselt 50 EAP mahus (välja arvatud lõputöö maht).

Osakoormusega õppiv üliõpilane peab igal semestril õppeainetesse registreeruma (välja arvatud doktoriõppes ja juhul kui on sooritada vaid lõpueksam või lõputöö). Õppeainetesse mõjuva põhjuseta mitteregistreerumise tõttu osakoormusega õppe üliõpilane eksmatrikuleeritakse.

 

Ainetesse registreerumise tähtajad

Registreerumise alguskuupäev kehtestatakse igaks õppeaastaks akadeemilises kalendris ning registreerumine lõppeb vastava semestri alguseks. Lisaks tavapärastele registreerumisaegadele võib esimese semestri kohustuslikesse õppeainetesse registreerumine alata õppeaasta algusest ja kesta kaks nädalat. Esimese semestri üliõpilased registreeruvad sügissemestri ainetesse kahe nädala jooksul semestri algusest arvates.

2021/2022. õppeaasta ainetesse registreerumise algus ja lõpp vastavalt akadeemilisele kalendrile:

 • Registreerumine sügissemestri õppeainetesse algab:
  15.05.2021 kell 21.00 (varasematele üliõpilastele)
  30.08.2021 (esmakursuslastele ning külalisüliõpilastele)
 • Registreerumine sügissemestri õppeainetesse lõppeb:
  29.08.2021 (varasematele üliõpilastele)
  13.09.2021 (esmakursuslastele ning külalisüliõpilastele)

 

 • Registreerumine kevadsemestri õppeainetesse algab:
  15.12.2021 kell 21.00 
 • Registreerumine sügissemestri õppeainetesse lõppeb:
  6.02.2022

Üliõpilased, kes on olnud terve esimene õppeaasta akadeemilisel puhkusel (nt seoses kaitseväega), saavad ainetesse registreeruda nii akadeemilise puhkuse ajal kui ka sügissemestri algusest kahe nädala jooksul.

Pärast õppeainetesse registreerumise tähtaega akadeemiliselt puhkuselt naasnud või vaba õppekoha täitnud üliõpilane registreeritakse üliõpilase soovil õppekava haldavas valdkonnas, instituudis või kolledžis õppeainetesse nädala jooksul akadeemilise puhkuse lõppemisest või õppekoha täitmisest arvates.

 


Ainesse registreerumisel võivad olla teatud piirangud:
 • kohustuslikud eeldusained,
 • läbitud õppekava(d),
 • läbitud õppeaine(d),
 • õppeaste (bakalaureuseõpe, magistriõpe jne),
 • õppekava,
 • omandatud kvalifikatsioon,
 • osalejate piirarv,
 • õppevorm,
 • üliõpilase õppetöö asukoht.

Kolme nädala jooksul õppeainesse registreerumise algusest võib registreerumise piiranguks olla ka valdkond, instituut või kolledž. See tähendab, et need üliõpilased, kelle jaoks on aine kohustuslik, saavad kolme nädala jooksul ainesse registreeruda eelisjärjekorras. Kolme nädala möödudes läheb ÕIS-is valdkonna, insituudi ja kolledži piirang automaatselt maha ning siis võivad registreeruda ka ülejäänud soovijad, kui veel vabu kohti jätkub.


 

Registreeringu tühistamine

Üliõpilasel on õigus tühistada ainesse registreerumine kahe nädala jooksul alates esimese kontaktõppe toimumisest või õppeaines määratud tähtaja jooksul. Sellisel juhul on õigus registreeruda kokkuleppel vastutava õppejõuga teise õppeainesse, kuid seda vaid kahe nädala jooksul selles õppeaines esimese kontaktõppe toimumisest või õppeaines määratud registreerumise tühistamise tähtaja jooksul.

Kontaktõpe on õppetöö, milles osalevad samal ajal nii üliõpilane kui ka õppejõud (sealhulgas võib õppetöö toimuda reaalajas kahesuunalist pilti ja heli võimaldava side abil). 

 

Õppekorralduse pealehele

Eksamid ja arvestused

Akadeemiline kalender

Õppeaine tagasiside küsitlus

Moodulite valimine

Jaga
17.01.2022
#õppimine

Utrechti võrgustiku uurimisstipendium magistrantidele ja doktorantidele

Utrechti võrgustik (Utrecht Network) on 30 Euroopa Ülikoolist koosnev võrgustik. Eestist kuulub sellesse Tartu Ülikool.

Jaga
05.01.2022
#ettevõtlus #koostöö #õppimine

Praktikamess „Tõmbejõud“

16. veebruaril toimub Pärnu kolledžis praktikamess „Tõmbejõud“, mis viib kokku praktikakoha ja Pärnu kolledži praktikandi ning tulevase töötaja ja tööandja. 

Jaga
05.01.2022