Skip to main content

Õppeainetesse registreerumine

Kõikidesse õppeainetesse, milles soovid osaleda, tuleb registreeruda õppeinfosüsteemis (vaata juhendeid ÕISis õppeainetesse registreerumiseks). Registreeringud moodustavad õppeainete läbimise plaani eelolevaks semestriks. Ühel semestril saab õppeainetesse registreeruda maksimaalselt 50 EAP mahus (välja arvatud lõputöö maht).

Ka osakoormusega õppiv üliõpilane peab igal semestril õppeainetesse registreeruma (välja arvatud doktoriõppes ja juhul kui on sooritada vaid lõpueksam või lõputöö). Õppeainetesse mõjuva põhjuseta mitteregistreerumise tõttu osakoormusega õppe üliõpilane eksmatrikuleeritakse.

 Õppeainesse registreerumisega võtab üliõpilane kohustuse läbida teadmiste kontrolli õppeaine toimumise semestril ning õppeaine lõpul vastata õppimise ja õpetamise tagasiside küsitlusele õppeinfosüsteemis.

 

Ainetesse registreerumise tähtajad

Registreerumise alguskuupäev kehtestatakse igaks õppeaastaks akadeemilises kalendris ning registreerumine lõpeb vastava semestri alguseks. Lisaks tavapärastele registreerumisaegadele võib esimese semestri kohustuslikesse õppeainetesse registreerumine alata õppeaasta algusest ja kesta kaks nädalat. Esimese semestri üliõpilased saavad registreeruda sügissemestri ainetesse kahe nädala jooksul semestri algusest arvates.


2022/2023. õppeaasta ainetesse registreerumise algus ja lõpp vastavalt akadeemilisele kalendrile

 • Registreerumine sügissemestri õppeainetesse algab
  16.05.2022 kell 21.00 varasematele üliõpilastele;
  22.08.2022 esmakursuslastele ning külalisüliõpilastele.
 • Registreerumine sügissemestri õppeainetesse lõpeb
  28.08.2022 varasematele üliõpilastele;
  12.09.2022 esmakursuslastele ning külalisüliõpilastele;

 

 • Registreerumine kevadsemestri õppeainetesse algab
  15.12.2022 kell 21.00.
 • Registreerumine kevadsemestri õppeainetesse lõpeb
  5.02.2023.


Üliõpilased, kes on olnud terve esimese õppeaasta akadeemilisel puhkusel (nt seoses kaitseväeteenistusega), saavad ainetesse registreeruda nii akadeemilise puhkuse ajal kui ka sügissemestri algusest kahe nädala jooksul.

Pärast õppeainetesse registreerumise tähtaega akadeemiliselt puhkuselt naasnud või vaba õppekoha täitnud üliõpilane registreeritakse üliõpilase soovil õppekava haldavas valdkonnas, instituudis või kolledžis õppeainetesse nädala jooksul alates akadeemilise puhkuse lõppemisest või õppekoha täitmisest.

 


Ainesse registreerumise piirangud

Ainetesse registreerumisel võivad kehtida teatud piirangud, nagu näiteks

 • kohustuslikud eeldusained,
 • läbitud õppekava(d),
 • läbitud õppeaine(d),
 • õppeaste (bakalaureuseõpe, magistriõpe jne),
 • õppekava,
 • omandatud kvalifikatsioon,
 • osalejate piirarv,
 • õppevorm,
 • üliõpilase õppetöö asukoht.

Kolme nädala jooksul õppeainesse registreerumise algusest võib registreerumise piiranguks olla ka valdkond, instituut või kolledž. See tähendab, et need üliõpilased, kelle jaoks on aine kohustuslik, saavad kolme nädala jooksul ainesse registreeruda eelisjärjekorras. Kolme nädala möödudes läheb ÕIS-is valdkonna, insituudi ja kolledži piirang automaatselt maha ning siis võivad registreeruda ka ülejäänud soovijad, kui veel vabu kohti jätkub.


 

Registreeringu tühistamine

Üliõpilasel on õigus tühistada ainesse registreerumine kahe nädala jooksul alates esimese kontaktõppe toimumisest või õppeaines määratud tähtaja jooksul. Sellisel juhul on õigus registreeruda kokkuleppel vastutava õppejõuga teise õppeainesse, kuid seda vaid kahe nädala jooksul selles õppeaines esimese kontaktõppe toimumisest või õppeaines määratud registreerumise tühistamise tähtaja jooksul.

Kontaktõpe on õppetöö, milles osalevad samal ajal nii üliõpilane kui ka õppejõud (sealhulgas võib õppetöö toimuda reaalajas kahesuunalist pilti ja heli võimaldava side abil). 

 

Õppekorralduse pealehele

Eksamid ja arvestused

Akadeemiline kalender

Õppeaine tagasiside küsitlus

Moodulite valimine

#õppimine
Rasmus Kagge

Rasmus Kagge peab ajaloo õppimist puhtalt teraapiaks

Jaga
21.06.2022
#õppimine
Asso Uibo

Õppekava "IT mitteinformaatikutele" on kui rätsepalahendus

Jaga
20.06.2022
#õppimine
Ilmar Uduste

Ei olnud keeruline liikuda loodusteaduste alalt andmeteadusesse

Jaga
20.06.2022