Õppeainetesse registreerumine

Kõikidesse õppeainetesse, milles soovid osaleda, tuleb registreeruda enne järgmise semestri algust õppeinfosüsteemis ÕIS (sellekohased juhendid leiab ülikooli vikist). Tehtud registreeringutest moodustub sinu eeloleva semestri õppeainete läbimise plaan. Ühel semestril saab õppeainetesse registreeruda kuni 50 EAP mahus (välja arvatud lõputöö maht).

Ka siis, kui õpid osakoormusega, tuleb sul igal semestril õppeainetesse registreeruda (välja arvatud doktoriõppes ja juhul, kui on jäänud teha vaid lõpueksam või kirjutada lõputöö). Kui õppeainetesse jääb ilma mõjuva põhjuseta registreerumata, eksmatrikuleeritakse osakoormusega üliõpilane.

 Õppeainesse registreerumisel tekib sul kohustus läbida õppeaine toimumise semestril teadmiste kontroll. Õppeaine läbimise järel tuleb vastata ÕIS-is õppimise ja õpetamise tagasiside küsitlusele.

 

Ainesse registreerumise tähtajad

Ainesse registreerumise alguskuupäev kehtestatakse igaks õppeaastaks akadeemilises kalendris. Esimese semestri õppeainetesse registreerumine algab juba augusti lõpus ja lõpeb kuni kaks nädalat pärast semestri algust.

2023/2024. õppeaasta ainetesse registreerumise algus ja lõpp

 

 • Registreerumine sügissemestri õppeainetesse algab
  teise ja järgmiste aastate üliõpilastele 15. mail kell 21.00;
  esmakursuslastele ja külalisüliõpilastele 28. augustil.

 

 • Registreerumine sügissemestri õppeainetesse lõpeb
  teise ja järgmiste aastate üliõpilastele 3. septembril;
  esmakursuslastele ja külalisüliõpilastele 18. septembril.

 

 • Registreerumine kevadsemestri õppeainetesse algab
  15. detsembril kell 21.00 ja lõpeb 11. veebruaril 2024.


Kui oled olnud terve esimese õppeaasta akadeemilisel puhkusel (nt seoses kaitseväeteenistusega), saad ainetesse registreeruda nii akadeemilise puhkuse ajal kui ka sügissemestri algusest kahe nädala jooksul.

Kui oled naasnud akadeemiliselt puhkuselt või täitnud täitnud vaba õppekoha pärast õppeainetesse registreerumise tähtaega,  registreeritakse sind su soovil õppekava haldavas valdkonnas, instituudis või kolledžis õppeainetesse nädala jooksul alates akadeemilise puhkuse lõppemisest või õppekoha täitmisest.


Ainesse registreerumise piirangud

Ainetesse registreerumisel võivad kehtida teatud piirangud, näiteks

 • on sul läbimata kohustuslikud eeldusained,
 • oled läbinud õppekava(d), mis ei võimalda ainesse registreeruda,
 • oled läbinud õppeaine(d), mis ei võimalda ainesse registreeruda,
 • oled madalamal või kõrgemal õppeastmel (bakalaureuseõppe üliõpilane ei saa registreeruda magistriõppe ainesse ja vastupidi),
 • see aine on mõeldud ainult kindla õppekava üliõpilastele,
 • sinu omandatud kvalifikatsioon ei võimalda ainesse registreeruda,
 • aines osalejate piirarv on täitunud,
 • õpid õppevormis, mis ei sobi aine läbimiseks (päevaõppe üliõpilane ei saa registreeruda sessioonõppe ainesse ja vastupidi),
 • sinu õppetöö asukoht (Tartu, Tallinn, Narva, Pärnu, Viljandi) ei võimalda ainet läbida.

Kolme nädala jooksul pärast õppeainesse registreerumise algust võib registreerimist piirata ka valdkond, instituut või kolledž. See tähendab, et üliõpilased, kelle jaoks on aine kohustuslik, saavad kolme nädala jooksul ainesse registreeruda eelisjärjekorras. Seejärel läheb piirang ÕIS-is automaatselt maha ning vabade kohtade olemasolul saavad ainesse registreeruda ka ülejäänud soovijad.

 

Registreeringu tühistamine

Sul on õigus tühistada ainesse registreerumine kahe nädala jooksul alates esimese kontaktõppe toimumisest või õppeaines määratud tähtaja jooksul. Kui otsustad õppeainest loobuda, on sul õigus registreeruda kokkuleppel vastutava õppejõuga teise õppeainesse, kuid vaid kahe nädala jooksul pärast selle õppeaine esimese kontaktõppe toimumisest või määratud tähtaja jooksul.

Kontaktõpe on auditoorne või veebis toimuv õppetöö, milles osalevad samal ajal nii üliõpilane kui ka õppejõud

 

Õppekorralduse pealehele

Eksamid ja arvestused

Akadeemiline kalender

Õppeaine tagasiside küsitlus

Moodulite valimine

SAIS - Tartu Ülikool

Sisseastumise infosüsteemis saab nüüd kontrollida uuesti tasuta õppima asumise õigust

Jaan Vihalemm

Teadmussiirdedoktorant ühendab töö ja õpingud

Enlighti kaasatuse konkurss

Tartu Ülikooli üliõpilasi oodatakse kandideerima Enlighti kaasatuse auhinnale