Autor:
Silver Gutmann

Osale Tartu Ülikooli liikuvusuuringus

Sel õppeaastal korraldab Tartu Ülikooli mobiilsusuuringute labor koostöös Tartu Ülikooli liikumislaboriga ülikooli liikuvusuuringu, et toetada kestliku liikumise korraldamist ülikoolis. Uuringu küsitlusele on kuni 19. novembrini oodatud vastama kõik ülikooli töötajad ja tudengid. 

Uuringu tulemused annavad aluse liikumisega seotud keskkonnapõhimõtete sõnastamiseks ja liikuvuskava koostamiseks ülikoolis. Uuring koosneb ülikooliperet hõlmavast küsitlusuuringust, liikumist iseloomustavate teiseste andmete analüüsist ja aruteludest ülikooli üksuste töötajatega. 

Mida me uurime? 

Liikuvusuuring keskendub ülikooli töötajate ja tudengite ülikoolitöö ja -õpingutega seotud liikuvusele kogu Eestis. Tartu Ülikoolis töötab üle 4000 inimese ja õpib üle 14 000 tudengi. See on Eesti mõistes märkimisväärne arv inimesi, kes peab regulaarselt valima, kuidas ülikoolihoonete vahel liikuda: kas kõndida jalgsi, sõita rattaga, kasutada ühissõidukit või eelistada autot.

Ülikoolil on suuremad keskused viies Eesti linnas - Tartus, Viljandis, Pärnus, Narvas ja Tallinnas, aga liigutakse ka Tõravere ja teiste uurimiskeskuste vahel. Laiemalt käsitlemegi liikuvusuuringus ka kaugtöö tegemist, lähetusi, ülikoolile kuuluvate parklate kasutust, tunniplaanide alusel tuvastatavat liikumisvajadust ning rattaringluse jalgrataste kasutust ülikoolihoonete läheduses asuvates rattaparklates.

Indiviidi puhul räägime sageli ühest kohast teise liikumisest ja sellest, milliseid liikumisviise ta selleks kasutab. Kui aga vaadata inimeste liikumist laiemalt, sealhulgas nende võimalusi liikuda, samuti transporditaristut, liikumisviise soodustavaid või takistavaid tegureid ning liikumise mahtu, siis kokkuvõtvalt räägime juba liikuvusest. Seetõttu nimetamegi siinset uuringut Tartu Ülikooli liikuvusuuringuks. 

Ülikooliga seotud liikuvuse puhul on oluline mõista ja hinnata, millised tegurid kujundavad nii õppetöö ja töötamisega seotud liikumisvajadust kui ka inimeste tegelikku liikumiskäitumist. Kestliku liikuvuse planeerimiseks on vaja saada ülevaade praegusest olukorrast, et ülikool saaks andmetele tuginedes kujundada oma eesmärgid ja tegevuskava. Samuti on seatud siht luua koostöös avaliku võimuga kestlikku liikuvust soodustav keskkond meie kõigi jaoks. Individuaalsete otsuste summana saame sel viisil vähendada ülikoolipere liikumisega seotud keskkonnamõju. 

Nii nagu keskkond mõjutab meie liikumist, mõjutame ka meie oma liikumisotsuste kaudu keskkonda. Ülikoolipere iga liikme liikumisvalikud mõjutavad ülikoolihoonete ümbruse ja linnaruumi kvaliteeti. See tähendab, et sellest sõltub, kui ohutu on siin liigelda jalakäija või ratturina, kui palju ruumi võtavad sõidukid, kui palju on siin õhusaastet ja liiklusmüra, kui hästi me end linnaruumis liigeldes tunneme ning kui palju sotsiaalseid kohtumisi ja kohtumisvõimalusi jääb ülikoolihoonete vahelisele liikumisteele. Et saada paremat aimu sellest, kuidas tudengid ja töötajad ise oma liikumist hindavad ning millised on nende vajadused ja eelistused, korraldame liikuvusuuringu ühe osana veebiküsitluse. 

Uuringu tulemused annavad ülikoolile tõenduspõhise teabe liikumisega seotud eesmärkide seadmiseks ning aitavad koostada paremad tegevussoovitused, mida saab ülikool kasutada oma liikuvuskava koostamisel ja rakendamisel. 

Küsimustele vastamine

Veebiküsitlusele on oodatud vastama kõik ülikooli töötajad ja üliõpilased üksustest üle Eesti. Vastamine on vabatahtlik ja võtab aega kuni 20 minutit. 

Uuring on kooskõlastatud Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komiteega. 

Tänuks küsitlusele vastamise eest loosime selleks nõusoleku andnud vastajate vahel välja auhindu. Loosi lähevad kuus ühekordset pääset Tartu Ülikooli spordihoonesse ning meened, näiteks pusad, termospudelid, mütsid, rätikud ja puuvillaseid kotid. 

Liikumisuuringu korraldab ja kogutud andmeid töötleb Tartu Ülikooli mobiilsusuuringute labor koostöös Tartu Ülikooli liikumislaboriga. Uuringu vastutav korraldaja on linnakeskkonna kaasprofessor Age Poom.

Anna oma panus liikumisvõimaluste parandamiseks ja vasta küsitlusele!

timedad pilved

Õhusaaste vähenemine tumendab pilvi

Tuul Sepp Startup Dayl

Tuul Sepp: kaheksa teostamata äriideed looduslike elupaikade taastamiseks linnas

Deep transition in transport

Suurte siirete uurimisprojekti tulemused aitavad juhtida kestlikke muutusi Eestis ja üleilmselt