Aastaauhinnad

Tartu Ülikool tunnustab aastaauhindadega oma liikmete silmapaistvaid saavutusi kõrghariduse andmisel, teadustöö tegemisel ning ühiskonna teenimisel, et väärtustada nende nähtavust ülikoolis ja ühiskonnas. Auhindade andmisel lähtume ülikooli arengukavast ja ülikooli headest tavadest.

Ühiskonnateo auhinna, teadusteo auhinna ja keeleteo auhinna kandidaatide kohta võivad rektori moodustatud komisjonidele ettepanekuid teha rektoraadi liikmed ning instituutide, kolledžite ja valdkonnaväliste asutuste nõukogud. Aasta õppejõu kandidaate saavad üliõpilased esitada veebivormi kaudu.

Aastaauhindade kandidaatide esitamise tähtpäev on 20. detsember. 

 

Ühiskonnategu

Tartu Ülikooli ühiskonnateo auhinnaga tunnustatakse ülikooli liiget või töörühma, kes on eelnenud aastal mõjutanud märkimisväärselt ühiskonna arengut. Auhinda antakse välja alates 2021. aastast.

Ühiskonnateo auhinna annab rektor üle veebruarikuus vabariigi aastapäeva tähistamiseks korraldataval pidulikul aktusel. Auhinnasaajale antakse tunnistus ja rahaline preemia.

2022

Tartu Ülikooli ühiskonnategu on Eesti kõrghariduse ja teaduse puuduliku rahastamise teadvustamine ühiskonnas.

Üliõpilaskonna jõulistel väljaastumistel kõrghariduse ja teaduse suurema rahastamise eest oli 2022. aastal ühiskonnas suur mõju. Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse algatusel korraldasid kuue Eesti ülikooli üliõpilased tudengivarjupäeva, mille jooksul tutvustati Riigikogu liikmetele ülikoolide argipäeva ja muresid. Oma keerulisele majanduslikule olukorrale tähelepanu juhtimiseks viisid üliõpilased ühe algatusena ellu tudengisöökla katseprojekti Hugo Treffneri Gümnaasiumis. Suurim nähtavus saavutati õppeaasta avaaktusel sentide valju kõlistamisega, millega näidati, et kõrgharidus vajab kiiremas korras rohkem raha. Auhinna saaja on Katariina Sofia Pätsi juhitud Tartu Ülikooli üliõpilasesindus.

 

Teadustegu

Tartu Ülikooli teadusteo auhinnaga tunnustatakse akadeemilist töötajat või töörühma, kes on eelnenud aastal paistnud silma erakordse alus- või rakendusteadusliku saavutusega. Auhinda antakse välja alates 2021. aastast.

Teadusteo auhinna annab rektor üle veebruarikuus vabariigi aastapäeva tähistamiseks korraldataval pidulikul aktusel.  Auhinnasaajale antakse tunnistus ja rahaline preemia.

2022

Tartu Ülikooli teadustegu on hologrammid, mis vähendavad laste haiglahirmu ja leevendavad valuaistinguid.

Tartu Ülikooli teadlaste rahvusvahelise uurimistöö tulemusena hakati Eesti haiglates näitama laste ravi toetamiseks innovaatilise lahendusena hologramme. Nimelt ilmnes teadusuuringutest, et sõbralike kolmemõõtmeliste tegelaskujude vaatamine ja nendega suhtlemine protseduuride ajal vähendas märkimisväärselt laste valuaistinguid ning mõjus neile rahustavalt. Uuendusele annab erilise väärtuse see, et esimesena Eesti haiglates lastele hologrammidena näidatavad tegelased räägivad just eesti keeles. Auhinna saaja on laste neuropsühholoogia kaasprofessor Anneli Kolk ning tema juhitud töörühm: lasteneuroloogia nooremteadur Alina Roštšinskaja, laste neuropsühholoogia teadur Marianne Saard ning meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilased Triinu-Liis Loit, Kätlin Kits ja Christen Kööp.

 

Keeletegu

Tartu Ülikooli keeleteo auhinnaga tunnustatakse ülikooli liiget või töörühma, kes on eelnenud aastal paistnud silma eesti keele väärtustamisega ülikooli eesmärkide täitmisel: kõrghariduse andmisel, teadustöö tegemisel või ühiskonna teenimisel. Auhinda antakse välja alates 2021. aastast.

Keeleteo auhinna annab rektor üle märtsikuus emakeelepäeva tähistamiseks korraldataval pidulikul üritusel. Auhinnasaajale antakse tunnistus ja rahaline preemia.

2022

Tartu Ülikooli keeletegu on eesti keele õpetamine Ukraina sõjapõgenikele vabatahtlike abil.

Et aidata Ukraina sõjapõgenikel Eestis kohaneda, koostasid Tartu Ülikooli keeleteadlased ukrainlaste vajadusi arvestava programmi eesti keele õppimiseks. Üliõpilastest vabatahtlikud koolitati keeleõpetajateks, kes aitasid ukraina lastel eesti keelt õppida ja koolis kohaneda ning õpetasid ka täiskasvanuid. Algatuse mõju ei väljendu üksnes eesti keelt õppinud ukrainlaste arvus, vaid ka õpetajatena kaasatud vabatahtlike elumuutvas kogemuses. Ukrainlaste jaoks välja töötatud programmi eriline väärtus seisneb võimaluses kasutada seda sarnastes olukordades eeskujuna õppijate ja õpetajate kokkuviimiseks. Auhinna saaja on psühholingvistika kaasprofessor Virve-Anneli Vihman ja tema juhitud töörühm: geoloogia peaspetsialist, geoloogia ja keskkonnatehnoloogia õppekavade programmijuht Kairi Põldsaar; eesti keele võõrkeelena kaasprofessor, eesti keele võõrkeelena didaktika kaasprofessor Mare Kitsnik; arengu- ja koolipsühholoogia nooremlektor Ada Urm; mordva keelte teadur Denys Teptiuk ning rahvusvahelise turunduse peaspetsialist, eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava doktoriõppe üliõpilane Anna Branets.

Ühiskonnategu

Tartu Ülikooli ühiskonnateo auhinnaga tunnustatakse ülikooli liiget või töörühma, kes on eelnenud aastal mõjutanud märkimisväärselt ühiskonna arengut. Auhinda antakse välja alates 2021. aastast.

Ühiskonnateo auhinna annab rektor üle veebruarikuus vabariigi aastapäeva tähistamiseks korraldataval pidulikul aktusel. Auhinnasaajale antakse tunnistus ja rahaline preemia.

2021

Tartu Ülikooli ühiskonnategu on reoveeseire meetodi üleriigiline juurutamine.

Meetodit on kasutatud alates 2020. aasta sügisest koroonaviiruse leviku tuvastamiseks. Edaspidi saab reoveeseiret rakendada paljudel eesmärkidel, näiteks narkootikumide või ravimijääkide tuvastamiseks. Auhinna saaja on professor Tanel Tenson ning tema juhitav töörühm koosseisus kaasprofessor Veljo Kisand, teadur Helen Tammert, teadur Peeter Laas ja spetsialist Kristel Panksep.

 

Teadustegu

Tartu Ülikooli teadusteo auhinnaga tunnustatakse akadeemilist töötajat või töörühma, kes on eelnenud aastal paistnud silma erakordse alus- või rakendusteadusliku saavutusega. Auhinda antakse välja alates 2021. aastast.

Teadusteo auhinna annab rektor üle veebruarikuus vabariigi aastapäeva tähistamiseks korraldataval pidulikul aktusel.  Auhinnasaajale antakse tunnistus ja rahaline preemia.

2021

Tartu Ülikooli teadustegu on kasvajaspetsiifiliste ravimite transporti võimaldavate kullerpeptiidide väljatöötamine.

See võimaldab tulevikus kasutada vähiravis väiksemaid ravimiannuseid, mis vähendab märkimisväärselt ravimite kõrvaltoimet. Auhinna saaja on professor Tambet Teesalu. 

 

Keeletegu

Tartu Ülikooli keeleteo auhinnaga tunnustatakse ülikooli liiget või töörühma, kes on eelnenud aastal paistnud silma eesti keele väärtustamisega ülikooli eesmärkide täitmisel: kõrghariduse andmisel, teadustöö tegemisel või ühiskonna teenimisel. Auhinda antakse välja alates 2021. aastast.

Keeleteo auhinna annab rektor üle märtsikuus emakeelepäeva tähistamiseks korraldataval pidulikul üritusel. Auhinnasaajale antakse tunnistus ja rahaline preemia.

2021

Tartu Ülikooli keeletegu on keelt ja tehnoloogiat ühendav teadus- ja arendustegevus masintõlke ja neurokõne alal.

Keeleteo valimisel sai määravaks asjaolu, et digiteerimine aitab tagada eesti keele arengu ja säilimise. Auhinna saaja on professor Mark Fišel ning tema juhitud töörühm, mille liikmed on rakendusliku keeletehnoloogia juht Liisa Rätsep, nooremteadur Andre Tättar, programmeerija Taido Purason, programmeerija Maali Tars, programmeerija Agnes Luhtaru, nooremteadur Hele-Andra Kuulmets, programmeerija Annika Laumets-Tättar ja programmeerija Rasmus Lellep. 

 

Aasta õppejõud

Tartu Ülikooli aasta õppejõu auhinnaga tunnustatakse üht humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna, üht sotsiaalteaduste valdkonna, üht meditsiiniteaduste valdkonna ning üht loodus- ja täppisteaduste valdkonna akadeemilist töötajat, kes on eelnenud aastal paistnud silma väga hea õpetamisoskusega. Auhinda antakse välja alates 2006. aastast.

Aasta õppejõu auhinna annab rektor üle veebruarikuus vabariigi aastapäeva tähistamiseks korraldataval pidulikul aktusel. Auhinnasaajale antakse tunnistus ja rahaline preemia.

2022

Aasta õppejõud humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas

Kaasprofessor Olga Schihalejev

 

Aasta õppejõud sotsiaalteaduste valdkonnas

Kaasprofessor Andero Uusberg

 

Aasta õppejõud meditsiiniteaduste valdkonnas

Lektor Raivo Puhke

 

Aasta õppejõud loodus- ja täppisteaduste valdkonnas

Professor Ivo Leito

 

2021

Aasta õppejõud humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas

Antonina Kostina

Maailma keelte ja kultuuride kolledži norra keele õpetaja Antonina Kostina loob üliõpilaste sõnul teadlikult toetava ja avatud õpiõhkkonna, kus ei kardeta katsetada ega vigu teha. Tema üliõpilased saavad lisaks keeleoskusele ning Skandinaavia kirjandust ja ajalugu puudutavatele süvateadmistele kaasa esinemisoskuse, analüüsi- ja  kriitilise mõtlemise võime, meeskonnatööoskuse ja digipädevused humanitaariaalase uurimistöö tegemiseks.

 

Aasta õppejõud sotsiaalteaduste valdkonnas

Professor Triin Vihalemm

Ühiskonnateaduste instituudi kommunikatsiooniuuringute professor Triin Vihalemm on üliõpilaste hinnangul oma töös suurepärane. Ta annab üliõpilastele juba õppimise ajal võimaluse panustada päriselt Eesti arengusse ning tema loengud on põnevate aruteludega, ajakohased ja tudengisõbralikud. Vihalemma tagasiside tudengitele on edasiviiv, inspireeriv ja selgesõnaline, tekitades õppijates tunde ja veendumuse, et neid nähakse ja mõistetakse, et nende mõtted on olulised ja õiged.

 

Aasta õppejõud meditsiiniteaduste valdkonnas

Professor Külli Kingo

Kliinilise meditsiini instituudi dermatoloogia ja veneroloogia professor Külli Kingot kirjeldavad üliõpilased kui väga põhjalikku, tarka ja tudengisõbralikku õppejõudu. Ta kasutab erinevaid õppimist toetavaid ja kontrollivaid meetodeid. Lisaks sellele on Kingo suurepärane suhtleja, kes aitab lahendada probleeme ja seletab materjali innustavalt ning arusaadavalt. Üliõpilased on öelnud, et õpivad tema aines rohkem kui ei kunagi varem. 

 

Aasta õppejõud loodus- ja täppisteaduste valdkonnas

Ene Kook

Ökoloogia ja maateaduste instituudi botaanika lektor Ene Kook paistab üliõpilaste sõnul silma erakordselt suurte teadmistega, vastutulelikkuse ja selge missiooniga äratada huvi igas tudengis. Kõik tema õppeained on suurepäraselt organiseeritud ning tema näidatud seosed eri teemade, õppeainete ja igapäeva elu vahel suurendavad õpitava väärtust. Kook on professionaalne, parajalt range ja nõudlik, kuid seejuures armastab oma valdkonda südamest ja naudib õpetamist ning vaimustab sel moel ka oma üliõpilasi.   

Merle Karusoo Tartu Ülikooli aulas

Tartu Ülikooli Rahvusmõtte auhinna pälvis lavastaja Merle Karusoo

Delta keskuse ehitamise auhinda käisid vastu võtmas kinnisvaraosakonna juhataja Heiki Pagel ja arendustalituse juhataja Viljo Vider.

TÜ kliinikumi lastehaiglat ja Delta keskust tõsteti esile üleriigilise euroteo konkursil

Foto on dekoratiivne

Narva kolledži kuldmärgi pälvis Heli Aru-Chabilan