Autor:
Andres Tennus

Ülikooli traditsioonilised tähtpäevad ja sündmused

  • Akadeemilise aasta avaaktus (vastavalt õppekorralduseeskirjale 1. septembrile kõige lähemal esmaspäeval)
  • Mälestuspäev Raadi kalmistul (septembrikuu eelviimasel või viimasel neljapäeval)
  • Ülikooli asutamispäeva (1632) äramärkimine (25. oktoobril)
  • Eestikeelse ülikooli (rahvusülikooli) aastapäev (1. detsembril)
  • Rektori uusaastavastuvõtt ülikooli töötajatele (jaanuari esimesel tööpäeval)
  • Eesti Vabariigi aastapäeva kontsertaktus (24. veebruarile eelneval tööpäeval)
  • Pensioneerunud töötajate tänuüritus (mai lõpus)
  • Rektori vastuvõtt ülikooli cum laude lõpetanutele (pärast viimast lõpuaktust)
  • Professorite inauguratsiooniloengud

Täpsem info avaldatakse ürituste kalendris.