Autor:
Pexels

Ülikooli välistöötajate (sh doktorantide) eesti keele õppe võimalused

Tartu Ülikooli töötajal on võimalus võtta keelekursusi nii maailma keelte ja kultuuride instituudist kui ka eesti ja üldkeeleteaduse instituudist. Lisaks on ülikoolis arvukalt muid eesti keele praktiseerimise ja enese täiendamise võimalusi. 

 • Üks tasuta eesti keele kursus semestris 

Välistöötajale ja tema abikaasale või elukaaslasele pakub Tartu Ülikool võimalust õppida igas semestris ühel eesti keele kursusel tasuta. Tartu Ülikool hüvitab kursuse tasu 300 euro ulatuses, mis võrdub 6 EAP-ga. Kui kursuse hind on kõrgem, jääb ülejäänud summa õppija enda kanda.

 

Eesti keele oskus annab võimaluse:

 • saada rohkem osa ainulaadsest rahvast ja kultuurist;
 • kohaneda kiiremini ja mugavamalt Eesti, Tartu ja eestlastega;
 • sisuda oma tulevane karjäär Eestiga;
 • luua tore suhtlusvõrgustik;
 • nautida õppimist täiskasvanueas; 
 • kasutada Tartu Ülikooli töökeelt igapäevases suhtluses oma juhi ja kolleegidega;
 • osaleda rohkem Tartu Ülikooli ühistegemistes, sh sisekoolitustel; 
 • selgeks õppida ühe erilise ja haruldase väikerahvakeele.

 

Pakutavad eesti keele kursused

Eri taseme üldkeelekursustel saab õppida kuulama, vestlema, lugema ja kirjutama eesti keeles. Õppida on võimalik nii veebis kui ka lähiõppes.

Vaata sobivaid 0- kuni C1.1-taseme keelekursuseid 

Vaata sobivaid B2.2- kuni C2-taseme keelekursuseid

Kui Sa ei leidnud Tartu Ülikoolist endale sobivat kursust, siis vaata ka väliste partnerite kursuseid

 • Tartu Rahvaülikool pakub A2-, B1-, B2- ja C1-taseme eesti keele kursuseid. 
 • Folkuniversitetet pakub A1.1-, A1.2- ja B.1-taseme eesti keele kursuseid nii veebis kui ka klassiruumis

Eesti keele suvekursused toimuvad igal aastal juuli lõpus ja augusti alguses. 

Kursusele on oodatud kõik eesti keele õppimisest huvitatud ja vähemalt 16-aastased inimesed. Valida saab viie keeletaseme vahel alates algtasemest kuni edasijõudnute tasemeni. Keeletundides täiendatakse sõnavara ja grammatikateadmisi ning arendatakse lugemis-, kirjutamis-, kuulamis- ja vestlusoskust. Kursuse osaks olevas kultuuriprogrammis tutvustatakse Tartut kaasahaarava tegevuse kaudu, mis annavad hea võimaluse teiste osalejatega suhelda.

Rohkem infot ja registreerumine

Vaata ka muid eesti keele õppe võimalusi

Keelekohting pakub võimalust kohata uusi sõpru, vahetada mõtteid ning leida inspiratsiooni, jagada muljeid eesti keele kohta ja avastada eesti kultuuri.

Keelekohtingul räägitakse kahekaupa eesti keeles kõigest, mis huvi pakub. Mõne aja järel partnerid vahetuvad. Igas vestluses osaleb üks eestlane ja üks eesti keele õppija. Üks ühele vabas vormis vestlus laiendab meeleolukalt sõnavara ja sõpruskonda. Paljud, kes on tulnud, on jäänud.

Keelekohting toimub kahel korral kuus kl 18.00–19.30 Tartu Ülikooli Lossi 3 õppehoone fuajees.

Loe lähemalt eesti keele ja üldkeeleteaduse instituudi lehelt

Keelekohvikus pakutakse eesti keele praktilise harjutamise võimalust. Keeleõppija saab kohvikus oma sõnavara täiendada, saada tuge iseseisvaks keeleõppeks ja suhelda kaaslastega vabamas õhkkonnas.

Keelekohvikus arutatakse igapäevaelus ette tulevaid olukordi. Aruteluteemadeks on näiteks enesetutvustus, töö otsimine, enesetäiendamine, kolleegidega suhtlemine, reisimine, hobid, tähtpäevade ja ürituste tähistamine, eri olmeküsimused – arsti ja ametniku vastuvõtul käimine – jms. Kohvikusse on oodatud osalejad, kes on juba paar semestrit eesti keelt õppinud.

2024. aasta sügiselon keelekohvikud Delta õppehoones ja Skytte poliitikauuringute instituudis, sügisel toimuvad need Delta õppehoones, Lossi 36 õppehoones ja Nooruse 1 õppehoones. Lisateabe saamiseks pöördu eesti keele projekti koordinaatori Maria-Elisabeth Hodorkina (maria-elisabeth.hodorkina@ut.ee) poole.

Registreeru Delta õppehoone keelekohvikusse

Registreeru Lossi 36 õppehoone keelekohvikusse

Registreeru Nooruse 1 õppehoone keelekohvikusse

Tandemõppes moodustavad eri emakeelega keeleõppijad paarid, mille kumbki liige õpetab teisele oma emakeelt ja õpib ise oma paarilise emakeelt. Üks tandemis õpitavatest keeltest peab olema eesti keel, teine võib olla mistahes muu võõrkeel.

Tandemõppesse on oodatud nii üliõpilased kui ka töötajad, kes soovivad õppida kas eesti või mõnd võõrkeelt.

Registreeru tandemõppesse

Keelelaager on intensiivne eesti keele õppimise võimalus algajale keeleõppijale (0-tase).

2024/2025. õppeaasta sügissemestriks planeeritud keelelaager toimub 25.–27. oktoobril. Grupi suurus on 20 õppijat. Keelelaagrisse saab registeeruda sisekoolituskalendris.

Lisateabe saamiseks pöördu eesti keele projekti koordinaatori Maria-Elisabeth Hodorkina (maria-elisabeth.hodorkina@ut.ee) poole.