Ülikoolipere heaolu

Ülikool on üks suuremaid ja mitmekesisema liikmeskonnaga organisatsioone Eestis. Töötame selle nimel, et pakkuda ülikooliperele toetavat ja turvalist töö- ning õpikeskkonda. Selleks kujundame ühtseid tegevuspõhimõtteid, loome tugi- ja nõustamisteenuseid ning oleme liitunud mitmekesisuse leppe partnerlusega “Austame erinevusi” .

Mitmekesisuse teadvustamine, ülikooli liikmeskonna õiguste austamine ja võrdse kohtlemise edendamine aitab ülikoolil saavutada arengueesmärke, toetab innustavat õpi- ja töökeskkonda ning väärtustab töötajaid ja üliõpilasi.

Võrdne kohtlemine ülikooli

Nõustamiskeskus pakub Tartu Ülikooli raamatukogus tasuta kõikide õppeastmete üliõpilastele õppekorralduslikkukarjääri- ja psühholoogilist nõustamist, toetab erivajadusega üliõpilasi õppetöös, koolitab tuutoreid, jagab õppimisega seotud teavet ning teeb koolitusi.

Nõustamiskeskuse veebilehele

 

Väärtustame töötajate enesearenguvõimalusi, pakkudes neile mitmekesist sisekoolituste valikut. See hõlmab nii akadeemiliste kui tugitöötajate ametialaste oskuste arendamist.

Loe lähemalt siseveebist

Selleks, et tublimate pingutused saaks märgatud ja vääriliselt tunnustatud oleme loonud töötajate tunnustamissüsteemi.    

Tunnustamisveeb

Image
#juhtimine #ülikoolist
teine volikogu istungi pilt

Selgunud on üliõpilaskonna juhatuse liikmete kandidaadid

#ühiskonnale #ülikoolist
Aiapäeva visuaal

XIII aiapäevale tuleb rääkima Riho Teras ja taimi müüma 24 partnerit

#ülikoolist
Tartu Ülikooli peahoone

Tartu Ülikool on Kantar Emori uuringu andmetel endiselt Eesti mainekaim kõrgkool