Elukestva õppe ülikool

ÜLIKOOLI ÜLESANNE: muutuv töö olemus ja muutuvad töö tegemise viisid nõuavad korduvat uute oskuste omandamist, mistõttu loome ajast, kohast ja inimeste elukorraldusest sõltumatuid võimalusi ülikoolis õppimiseks.

Oleme elukestva õppe ülikool, kes pakub koostöös partneritega eri vanuses inimestele mitmekesiseid teaduspõhise õppe võimalusi. Hoolime oma vilistlastest, kasutame nende tagasisidet ja kaasame neid praktikutena õppetöö arendusse. Kujundame ülikooli liikmeskonnas elukestva õppe hoiakut.

Tegevussuunad

Isiklikku arengut toetavad õppimisvõimalused. Oleme paindlik ja uuenduslik partner elukestvatele õppijatele – nii organisatsioonidele kui ka inimestele. Pakume eri sihtrühmadele mitmekesiseid täiendusõppeprogramme, sealhulgas avatud õppena mooduleid tasemeõppe kavadest. Oleme õppiv organisatsioon ja pakume oma liikmetele enesearengu võimalusi.

Õppekavade ja koolitusprogrammide arendamine. Hindame ja arendame pidevalt õppekavasid, et need vastaksid õppijate ning ühiskonna vajadustele. Kaasame vilistlasi õppetöösse eri rollides: programminõukogude liikmetena, õppejõududena, mentoritena, praktika juhendajate ja terminoloogidena.

E-õppe tugevdamine. Kasutame ja kasvatame oma tugevust e-õppes, luues ülikoolide koostöös uuenduslikke rahvusvahelise e-õppe võimalusi. Toetame e-õppe võimaluste kasutamist nii välismaal kui ka Eesti eri piirkondades. Loome ja kasutame avatud veebikursusi, mis toetavad tulevaste üliõpilaste erialavalikuid, pakuvad järjepidevaid enesearenguvõimalusi ning suurendavad meie tugevate teadusvaldkondade rahvusvahelist tuntust.

Üleülikooliline tegevus

 1. Paindlike õppevormide arendamine, sh mikrokraadiprogrammid ja uued tasulised õppekavad, ning selle kaudu eraraha kaasamine (P2, dekaanid)
 2. Uue perioodi tõukefondide meetmete kavandamises osalemine, sh õpetajate akadeemia, inseneride akadeemia, roheoskuste meede, koolide arendusprogramm ning nendega seotud ülikooli arendustegevuse kavandamine (P2, DD)

Rektoraadi tegevus

 1. Eraraha kaasamine õppetegevusse, paindlike õppevormide arendamine, sh mikrokraadiprogrammid ja uued tasulised õppekavad (P2, dekaanid)
 2. Digiülikool: e-õppe arendamine (P2, K1, dekaanid)

Valdkonna/vastutusala tasemel tegevus

 1. Ettevalmistav tegevus valdkonnaülese magistriõppekava koostamiseks (SV)
 2. Uute rahvusvaheliste õppekavade („Ettevõtlusprotsessi õigusõpe“; „Digivalitsemine“) väljaarendamine (SV) 

Rektoraadi tegevused

 1. Mikrokraadide (k.a interdistsiplinaarsete) nõudluse, põhimõtete, pakkumuse väljatöötamine (moodulite ettevalmistamine) ja turundus (P2, dekaanid)
 2. Digiülikooli ja e-õppe arendamine (P2, K1, dekaanid)

Valdkonna/vastutusala tasemel tegevused 

Uute õppekavade väljatöötamine:

 • Tasulise õppe arendamine, rõhuasetus 1-aastastel magistrikavadel, mikrokraadidel; rakenduspsühholoogia õppekava, psühholoogide kutseaasta avamine, IT-õpe Narvas (SV)
 • Magistrikavade väljatöötamine (kliiniline farmaatsia, kliiniline toitumine); mikrokraadide põhimõtete läbiarutamine; bioohutuse õppe edasiarendamine (õppeained doktorantidele ja magistrantidele; laboritsükkel; lisapädevus residentidele) (MV)
 • Residentuuriprogrammide arendamine (MV)
 • Genoomika instituudi integreerimine õppetegevusse, sh doktoriõpe; tasuliste magistriõppekavade käivitamine (Informaatika mitteinformaatikutele, Keskkonnajuhtimine kliimamuutuste tingimustes) (LT)
 • "Keeleteaduse" magistriõppekava väljatöötamine; erialaste digipädevuste arendamine; magistrikoolide sisu reformimine. Üliõpilaste mobiilsuse, sh digirände edendamine (HV)
 • Uute õppekavade (vene keel, juhtimine ja digikommunikatsioon, keskkonnajuhtimine) turundus ja e-tugi (P2, dekaanid)

Keskne lisatoetus
Arengufond 310 000€
Kõrghariduse arengutoetus valdkondadele 505 757€
Rektori reserv 45 000€
Dekaanide tulemusjuhtimise eelarve 231 000€

Rahvusülikooli 104. aastapäev

Rahvusülikool 104

Tartu Ülikooli üliõpilaskonna esimees Renar Kihho kõnet pidamas

Tartu Ülikooli üliõpilaskonna esimees Renar Kihho: tegutseme koos parima kõrghariduse saamise nimel

Õppeaasta avaaktus

Rektor Toomas Asser akadeemilise aasta avaaktusel: ma soovin, et oleksite kuuldavad nii ülikoolis kui ka ühiskonnas