Teadus kestliku arengu heaks

Tartu Ülikooli teadustöö aitab kaasa paljude üleilmsete sõlmprobleemide lahendamisele. Allolev joonis annab ülevaate kestliku arengu eesmärkidega seonduvatest Tartu Ülikooli teaduspublikatsioonidest, mis on avaldatud aastatel 20172022, ja kirjeldab nende mõjukust asjaomaste teadustööde üleilmse keskmise suhtes. Parempoolne skaala näitab, mitu korda mõjukam on Tartu Ülikooli teadustöö maailma keskmisest iga arengueesmärgi piires. 

Image
Teadus kestliku arengu heaks

Allikas: Scival.com

„Eesti 2035“ arengusihtide toetamine

Ida-Virumaa õiglase ülemineku toetamine

Portree akadeemik Pärt Petersonist

Pärt Peterson valiti biomeditsiini akadeemikuks 

Egils Avots kaitseb doktoritööd „Brain Abnormality Detection Using Statistical Analysis of Individual Structural Connectivity Networks and EEG Signals“

15. detsembril kell 12.15 kaitseb Egils Avots füüsikalise infotehnoloogia erialal doktoritööd „Brain Abnormality Detection Using Statistical Analysis of Individual Structural Connectivity Networks and EEG Signals“
Ekspertide vestlusring „Viirustega tulevikku“ konverentsil

Tulevikupandeemiatega toimetulek eeldab üksteisest hoolimist ja usaldust riigi vastu