Teadus kestliku arengu heaks

Tartu Ülikooli teadustöö aitab kaasa paljude üleilmsete sõlmprobleemide lahendamisele. Allolev joonis annab ülevaate kestliku arengu eesmärkidega seonduvatest Tartu Ülikooli teaduspublikatsioonidest, mis on avaldatud aastatel 20172022, ja kirjeldab nende mõjukust asjaomaste teadustööde üleilmse keskmise suhtes. Parempoolne skaala näitab, mitu korda mõjukam on Tartu Ülikooli teadustöö maailma keskmisest iga arengueesmärgi piires. 

Image
Teadus kestliku arengu heaks

Allikas: Scival.com

„Eesti 2035“ arengusihtide toetamine

Ida-Virumaa õiglase ülemineku toetamine

Andres Tennus

Peeter Kenkmann kaitseb doktoritööd „Autoritaarrežiimi areng Eestis aastatel 1934–1940: põhiseaduse ja kaitseseisukorra roll“

Doktoritöö

Valentina Punzi kaitseb doktoritööd „Making (hi)stories in Amdo: voices, genres, and authorities“

Nguyen Hoang Quan Tran kaitseb doktoritööd „Perception of organisational culture in terms of task and relationship orientations in Vietnam“

10. juunil kell 10.00 kaitseb Nguyen Hoang Quan Tran ärijuhtimise erialal doktoritööd „Perception of organisational culture in terms of task and relationship orientations in Vietnam“