Visuaalmeedia talituse teenused

 

Ürituste salvestus ja veebiülekanded

Konverentsid, aktused, kontsertaktused, avalikud loengud

Visuaalmeedia talitus pakub hübriidkonverentside, aktuste, kontsertaktuste ja avalike loengute tehnilist teenindamist. Ürituse toimumispaiga järgi selgitame välja tehnilised ja sisulised vajadused ning paneme kokku meeskonna. Pakume ka võimalust stuudiosalvestuseks või ülekandeks talituse stuudiost.

Teenused

 • Ülekanne kliendile sobivas virtuaalkeskkonnas (kuni kolme kaameraga, TÜ aulas kuni kaheksa kaameraga)
 • Operaatoriteenus
 • Heli- ja videorežissööri teenus
 • Ülekandetehniku teenus
 • Videoprojektsiooni ja esitluste haldamine
 • Virtuaalesinejate haldamine
 • Heli ja esitluspildi edastamine internetti
 • Sündmuse salvestamine

Videoproduktsioon

Turundusvideod, mainevideod, õppevideod, tagasivaatevideod

Visuaalmeedia talitus pakub videoteenuste tehnilist teostust. Üldjuhul ei tööta me välja videoproduktsiooni stsenaariumi. Meie meeskond on valmis ideede mõtlemisel kaasa rääkima, kuid eeldame siiski, et tellijal on selge ettekujutus produktsiooni eesmärgist ja sisust.

Teenused

 • Kontseptsiooni ja stsenaariumi arutamine ja kinnitamine
 • Võttegraafiku koostamine ning vajaliku tehnika ja tööjõu organiseerimine
 • Võtted, sh helisalvestused stuudios
 • Montaaž, sh graafika loomine ja konsultatsioon kliendiga

Fototeenused

Visuaalmeedia talituse fotograaf pakub mitmekülgseid fototeenuseid: aktuste, konverentside jm ürituste pildistamist ning portree- ja tootefotode tegemist. Viimasteks on võimalik kasutada talituse fotostuudiot.

Teenused

 • Pildistamine
 • Fotode järeltöötlus
 • Tartu Ülikooliga seotud fotode kirjeldamine ja arhiveerimine andmebaasi

Heliteenused

Visuaalmeedia talituse audiospetsialist pakub mitmekülgseid heliteenuseid: aktuste, konverentside jm ürituste heliteenindust, helisalvestust ja vanade audiosalvestiste digiteerimist. Helisalvestuseks on võimalik kasutada talituse stuudiot.

Teenused

 • Heliteenindus
 • Helisalvestus
 • Helifailide järeltöötlus
 • Helivõimendus
 • Vanade audiosalvestiste digiteerimine
 • Tartu Ülikooliga seotud helifailide kirjeldamine ja arhiveerimine andmebaasi

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

Kõrghariduse rahastamise seminaril osalejad.

Eksperdid arutasid kõrghariduse rahastamise tulevikku