Töötajate õpirände võimalused

Töötajate mobiilsust toetavad erinevad programmid, mis erinevad oma sisu, tingimuste ja sihtgrupi poolest.

Erasmus+ Euroopa-sisese õpirände eesmärk on toetada kõigi kõrgkooli töötajate professionaalset arengut välismaal õpetamise või koolituste abil.

Õpirännata on võimalik kõikidesse Euroopa Liidu liikmes- ja majanduspiirkonna riikidesse ning mõnda kandidaatriiki:

Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Põhja-Makedoonia Vabariik, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Serbia,  Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, Türgi, Ungari.

  • Programmi rahvusvaheline osa võimaldab teha õpirändeid kõigisse maailma riikidesse. Küsi lähemalt koordinaatorilt: anneli.miljan@ut.ee

Õpetamise eesmärgil on võimalus rännata Euroopa partnerülikoolidesse, kellega on sõlmitud partnerleping. Partnerülikoolidega on kokku lepitud õppevaldkond, milles õpirännet korraldatakse. Läbirääkimisi väliskõrgkoolidega koordineerivad Erasmuse õpirände koordinaatorid valdkondades2021/22. õppeastal kehtivaid Erasmus+ partnerlusi erialaüksuste kaupa saab vaadata TÜ õpirände infosüsteemis SoleMOVE.
Selleks vali "Your home unit" nimekirjast oma erialaüksus ja seadista otsingukriteeriumid täpsemaks otsinguks (Advanced search): 

  • "Type of exchange": Õpetamine (teaching);
  • "Exchange program": Erasmus+ Europe.

Õpirännete korraldusest loe lähemalt siseveebist:

Erasmus+ üleilmse õpirände eesmärk on toetada kõigi kõrgkooli töötajate professionaalset arengut välismaal õpetamise või koolituste abil. Õpirände aluseks on partnerleping rahastuse saanud kolmada riigi kõrgkooliga. Koostöö taotlemine toimub kord aastas. Erasmus+ üleilmse õpirände uus taotlusvoor kuulutatakse välja 2023.a. jaanuaris TÜ grandilisti ning Erasmus+ koordinaatorite listide kaudu.

Töötajate lühiajaline õpiränne:

  • õpetamise eesmärgil 7 päeva (koos reisipäevadega, õppetöö maht – minimaalselt 8 õppetöö tundi).
  • koolituse eesmärgil 7 päeva (koos reisipäevadega). Konverentside külastust ei rahastata.

Osalejale eraldatakse ühekordne reisitoetus ja individuaalne elamistoetus.

Töötajate õpiränne toimub mobiilsuslepingu alusel, mis sõlmitakse kindlasti enne lähetusse minekut ning see hõlmab partnerülikoolis läbiviidavate tegevuste kirjeldust. Seejärel sõlmitakse grandileping, millega sätestatakse ülikooli ja töötaja kohustused ja õigused ning määratakse nii reisi kui elamistoetus vastavalt päevade arvule ning reisi distantsile.

Loe lisaks Erasmus + üleilmse rände alaleheküljelt.

Kontaktisik:
Karoliina Vilimaa-Pennarun
karoliina.pennarun@ut.ee 
tel. +372 7376164

Lisainfo Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi kodulehel 

Tartu Ülikooli teadlastel on võimalus kutsuda partnerülikoolide kolleege lühivisiitidele (kuni kümme päeva) ning teha üksikute partnerite juurde vastuvisiite.

Partnerülikoolide lepingud hõlmavad kõiki Tartu Ülikooli teaduskondi ning on sõlmitud üliõpilaste ning teadlaste ja õppejõudude vahetuseks, ühiste uurimisprojektide arendamiseks ning teadustöö edendamiseks.

Rohkem infot teadlasvahetuse kohta leiab siseveebis.

Teadlasvahetuse koordinaator: karoliina.pennarun@ut.ee

Riikidevahelisted lepingud pakuvad võimalust välisteadlastel ja -õppejõududel taotleda toetust Tartu Ülikoolis teadustöö tegemiseks:

- lühiajalised lähetustoetused - kuni 9 päeva (45 eur päev)

- pikaajalised lähetustoetused - 10 päeva kuni 10 kuud (660 eur kuus)

Taotluse esitamine: StudyinEstonia lehel.
Kogu info taotlejatele on riikidevaheliste stipendiumite kohta HARNO kodulehel.
 

Kontaktisik TÜ-s:
Karoliina Vilimaa-Pennarun
karoliina.pennarun@ut.ee
+372 737 6164

Kontaktisik HARNOs :
Liis Uulman
liis.uulman@archimedes.ee
+372 626 8900

Eesti teaduste akadeemia toetab teadlaste rahvusvahelist mobiilsust. Akadeemia ja tema välispartnerite vahel sõlmitud kahepoolsete koostöölepingute üheks praktiliseks väljundiks on akadeemiline teadlasvahetus, milles võivad osaleda kõik Eesti teadlased.

Eesti teaduste akadeemia eelarvest toimub rahastamine külalisteadlaste vastuvõtukulude kandmiseks Eestis, meie teadlaste kulud välismaal kannab aga Eesti TA partner sihtriigis.

Programmi kohta rohkem infot Eesti TA kodulehel.

 

Kristjan Jaagu stipendiumiprogramm on Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Sihtasutuse Archimedes koostöös algatatud riiklik stipendiumiprogramm, mille eesmärgiks on toetada lisaks üliõpilastele ka õppejõudude õppe- ja teadustööga seotud välislähetusi.

Lähem info pakutavate stipendiumite kohta HARNO kodulehel Kristjan Jaagu stipendiumid.

Mobiilsustoetused võimaldavad nii Eesti kui välisteadlastele teadustöö tegemist uues keskkonnas, mis laiendaks nende kogemusi ja koostöövõrgustikku ning pakuks võimalust töötada parimates teadusrühmades olenemata riigist.

Kogu info: https://www.etag.ee/rahastamine/mobiilsustoetused/

Täiendavate mobiilsustoetuste võimaluste kohta jagab infot Tartu Ülikooli grandikeskus.

Dora plus
Täiendavate mobiilsustoetuste võimaluste kohta jagab infot Tartu Ülikooli grandikeskus.

üliõpilased

Tartu Ülikool ootab õpihuvilisi kevadsemestril algavatesse mikrokraadiprogrammidesse

Tartu Ülikooli tudengivarju projektis osaledes saad tutvuda erinevate erialadega

Tudengivarju projekt

Rektor ja Vesa Vasara

Tema Ekstsellents, Soome suursaadik Vesa Vasara külastas ülikooli