Skip to main content

Ülikooli Sammas

Autasuga Ülikooli Sammas tunnustatakse füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kes on erakordselt palju kaasa aidanud Tartu Ülikooli arengule ning selle hea maine ja staatuse kujundamisele Eestis ja maailmas. Autasu on asutatud 1994. aastal.

Autasuga Ülikooli Sammas tunnustamise ettepanekuid võivad teha ülikooli nõukogu ja senati liikmed ning valdkondade ja valdkonnaväliste asutuste nõukogud. Autasuga tunnustamise otsustab senat.

Autasu annab rektor üle rahvusülikooli aastapäeva paiku toimuval pidulikul tunnustamisüritusel.

2012
Alar Karis

2007
Jaak Aaviksoo

2006
Viktor Palm

2001
Tullio Ilomets

1998
Peeter Tulviste
Jüri Kärner
Urmas Klaas

1994
Lembit Allikmets
Vello Peedimaa

#teadus #tunnustamine
Mati Arulepp, Jaan Leis ja Anti Perkson

Tartu Ülikoolist sirgunud teadlased Jaan Leis, Mati Arulepp ja Anti Perkson pälvisid Euroopa aasta leiutaja auhinna

Jaga
01.07.2022
#tunnustamine

Registreerimine rektori vastuvõtule

Rektor Toomas Asseri vastuvõtt Tartu Ülikooli 2021/2022. Rector`s reception in honour of cum laude graduates of the 2021/2022.
Jaga
13.06.2022
#tunnustamine

Teenetemärkide üleandmine

Tartu Ülikooli teenetemärkide üleandmine pühapäeval 28. augustil 2022 / The ceremony of presenting honorary decorations of the University of Tartu on Sunday, 28 August 2022
Jaga
09.06.2022