Tartu Ülikool rahvusvahelistes edetabelites

 

Briti ajakiri Times Higher Education (THE) koostab alates 2004. aastast edetabelit Times Higher Education World University Rankings, mis on kujunenud maailma üheks autoriteetsemaks. THE võtab ülikoolide reastamisel arvesse 13 tulemusnäitajat, mis kirjeldavad õppekeskkonda, teadustulemuste mõjukust, teadustöö mahtu, akadeemilist mainet, tulu, innovatsiooni ja rahvusvahelistumise ulatust. Tartu Ülikool on THE edetabelis esindatud alates 2011. aastast ja paikneb edetabeli värskeimas väljaandes kohavahemikus 251–300.

2018. aastal avaldas THE ühekordse ettevõtmisena nn uue Euroopa ülikoolide edetabeli (THE New Europe Ranking), kus pingeritta oli seatud pärast 2004. aastat Euroopa Liiduga ühinenud 13 riigi 53 parimat teadusülikooli. Edetabelis hõivas esikoha Tartu Ülikool.

THE edetabeli kõrval on teine mõjukaim ülikoolide pingerida QS World University Rankings, mida koostab alates 2004. aastast rahvusvaheline konsultatsioonifirma Quacquarelli Symonds (QS). Ülikoolide reastamisel arvestab QS kuut tulemusnäitajat: ülikoolide maine akadeemiliste liidrite ja tööandjate seas, töötajate ja üliõpilaste suhtarv, publikatsioonidele viitamiste arv töötaja kohta, välisüliõpilaste osakaal ja välistöötajate osakaal. Värskeimas edetabelis jagab Tartu Ülikool 300. kohta.

Lisaks üldpingereale seab QS alates 2011. aastast ülikoole pingeritta ka erialade kaupa, et anda avalikkusele võrreldavat infot ülikoolide tugevuse kohta üksikutel erialadel. Tegemist pole seega ühtse edetabeli, vaid 51 eraldi pingereaga, milles reastatavate ülikoolide arv kõigub olenevalt erialast 50-st (nt stomatoloogia ja veterinaaria) 600-ni (nt bioloogia, keemia ja arvutiteadus). Pingeridade koostamisel võtab QS arvesse ülikooli mainet vastava eriala teadlaste ja tööandjate seas ning bibliomeetrilisi näitajaid. 2021. aasta seisuga on Tartu Ülikool esindatud 51 pingereast 17-s (QS World University Rankings by Subject 2021).

2016 2017 2018 2019 2020 2021
 
HUMANITAARTEADUSED   301 246 299 288 287
Ajalugu     151–200      
Arheoloogia   151–200 151–200      
Filosoofia   101–150 101–150 151–200 151–200 151–200
Inglise keel ja kirjandus 251–300 251–300 200–250 251–300 201–250 201–250
Keeleteadus 101–150 101–150 101–150 151–200 201–250 201–250
Nüüdiskeeled 251–300 251–300 251–300 251–300 251–300 251–300
TEHNOLOOGIA JA INSENERITEADUSED   501520
Arvutiteadus 401–500 401–500 351–400 351–400 351–400 351–400
BIOTEADUSED JA MEDITSIIN 396 385 373 352 304
Bioloogia   351–400 301–350 251–300 251–300 201–250
Farmaatsia ja farmakoloogia   251–300 251–300      
Meditsiin 301–350 301–350 301–350 351–400 351–400 301–350
Põllumajandus ja metsandus   201–250 151–200 151–200 151–200 201–250
LOODUSTEADUSED   451–500 401–450 451–500 451–500 451–500
Keemia   401–450 401–450 451–500 501–550 451–500
Geograafia     151–200 151–200 151–200 151–200
Füüsika ja astronoomia   351–400 451–500 551–600 451–500 401–450
SOTSIAALTEADUSED   394 323 336 357 357
Ärindus ja juhtimine       401–450   501–550
Haridusteadus       251–300 201–250 151–200
Kommunikatsioon ja
meediauuringud
101–150 151–200 151–200 151–200 151–200 201–220
Majandus ja ökonomeetria           451–500
Politoloogia ja
rahvusvahelised uuringud
    151–200 101–150 151–200 151–200
Sotsioloogia     201–250   201–250 201–250
Õigusteadus     251–300 251–300    

 

Alates 2014. aastast koostab QS areneva Euroopa ja Kesk-Aasia regiooni ülikoolide pingerida (QS University Rankings: Emerging Europe and Central Asia). Värskeimas edetabelis paikneb Tartu Ülikool teisel kohal, mis on seni saavutatust kõrgeim positsioon.

 

Edetabelit Academic Ranking of World Universities (ARWU ehk nn Shanghai edetabel) koostab alates 2003. aastast Shanghai Jiao Tongi Ülikooli kõrghariduse instituut. Ülikoole pingeritta seades võetakse aluseks järgmised näitajad: vilistlaste ning töötajate saadud Nobeli auhinnad ja Fieldsi medalid, teadusajakirjades Nature ja Science avaldatud artiklite arv, rahvusvahelistes andmebaasides indekseeritud väljaannetes avaldatud publikatsioonide arv, mõjukate ehk palju viidatud teadlaste arv 21 teadusvaldkonnas ja ülikooli akadeemilise edukuse suhtarv (teadustulemused ühe akadeemilise töötaja kohta). Aastatel 2017–2019 paiknes Tartu Ülikool selles edetabelis neljandas sajas, viimasel kahel aastal kohavahemikus 401–500.

Ajaleht U.S. News on koostanud üle 30 aasta USA ülikoolide ja kolledžite edetabelit. Alates 2014. aastast annab ta välja ka maailma ülikoolide pingerida (U.S. News Best Global Universities Rankings). Edetabel põhineb 13 tulemusnäitajal, mille aluseks on ettevõtte Clarivate Analytics korraldatav arvamusküsitlus, ja bibliomeetrilisel infol, mis tugineb viitamisandmebaasi Web of Science analüüsimoodulile InCites. 2021. aasta väljaandes on Tartu Ülikool tõusnud seni kõrgeimale, 255. kohale.

Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities ehk Taiwani edetabel ilmub 2007. aastast, alates 2012. aastast koostab seda Taiwani Riiklik Ülikool (National Taiwan University, NTU). Pingerida põhineb täies ulatuses bibliomeetrilisel andmestikul – ülikoolid reastatakse nendes töötavate teadlaste publitseeritud teadusartiklite arvu, mõjukuse ja kvaliteedi alusel. Kõik publikatsioonide andmed võetakse Clarivate Analyticsi hallatavatest andmebaasidest Essential Science Indicators (ESI) ja Web of Science Core Collection (WoS). Tartu Ülikool on edetabelis olnud alates 2014. aastast, seni kõrgeim, 387. koht pärineb 2020. aastast. Edetabeli 2021. aasta väljaandes hõivas Tartu Ülikool 404. koha.

Webometrics Ranking on Hispaania Haridusministeeriumi alluvuses tegutseva teadusuuringute keskuse (Centro Superior de Investigaciones Científicas, CSIC) veebimeetria labori koostatav maailma kõrgkoolide, teadus- ja arendusasutuste ning haiglate kodulehtede edetabel. Alates 2004. aastast kaks korda aastas (jaanuaris ja juulis) avaldatav pingerida moodustub üle 30 000 kõrgharidusasutuse veebilehe analüüsi põhjal. Analüüs tehakse nelja tunnuse alusel: ülikooliga seotud veebilehtede arv, nendel olevate failide arv, otsingumootorite leitud teaduspublikatsioonide ja viitamiste arv ning ülikooli lehele suunavate välislinkide arv. 2021. aasta juulis paiknes Tartu Ülikool 433. kohal.

Leideni edetabelit koostab bibliomeetriliste näitajate (artiklite ja neile viitamiste arv ning nendest tuletatud indeksid) alusel Leideni Ülikooli teadus- ja tehnoloogiauuringute keskus (Centre for Science and Technology Studies, CWTS). Alates 2007. aastast ilmuva edetabeli metoodika aluseks on teadustöö mõjukust (publikatsioonide viidatavust) ja teaduskoostööd arvestavad näitajad. Algandmed pärinevad viitamisandmebaasist Web of Science. Edetabeli 2021. aasta väljaandes oli Tartu Ülikool publikatsioonide mõjukuse alusel maailma ülikoolide arvestuses 658. kohal.

Rahvusülikooli 104. aastapäev

Rahvusülikool 104

Tartu Ülikooli üliõpilaskonna esimees Renar Kihho kõnet pidamas

Tartu Ülikooli üliõpilaskonna esimees Renar Kihho: tegutseme koos parima kõrghariduse saamise nimel

Õppeaasta avaaktus

Rektor Toomas Asser akadeemilise aasta avaaktusel: ma soovin, et oleksite kuuldavad nii ülikoolis kui ka ühiskonnas