Tartu Ülikool rahvusvahelistes edetabelites

Briti ajakiri Times Higher Education (THE) koostab alates 2004. aastast edetabelit Times Higher Education World University Rankings, mis on kujunenud maailma üheks autoriteetsemaks. Tartu Ülikool on THE edetabelis esindatud alates 2011. aastast ja paikneb edetabeli värskeimas, 2023. aasta väljaandes kohavahemikus 301–350.

NB! Edetabeli 2023. aasta väljaandeks on THE pingerea koostamise aluseks olevat metoodikat olulisel määral muutnud, võttes varasema 13 indikaatori asemel aluseks 18 tulemusnäitajat, mis kirjeldavad õppekeskkonda, teaduskvaliteeti, teadustöö mahtu, akadeemilist mainet, tulu, innovatsiooni ja rahvusvahelistumise ulatust. Ühtlasi on THE muutnud mitmete indikaatorite osakaalusid koguhindes. Seetõttu on keeruline ülikooli 2023. aasta edetabelikohta varasemate aastate tulemustega võrrelda.

2018. aastal avaldas THE ühekordse ettevõtmisena nn uue Euroopa ülikoolide edetabeli (THE New Europe Ranking), kus pingeritta oli seatud pärast 2004. aastat Euroopa Liiduga ühinenud 13 riigi 53 parimat teadusülikooli. Edetabelis hõivas esikoha Tartu Ülikool.

THE edetabeli kõrval on teine mõjukaim ülikoolide pingerida QS World University Rankings, mida koostab alates 2004. aastast rahvusvaheline konsultatsioonifirma Quacquarelli Symonds (QS). Ka QS on oma maailma ülikoolide edetabeli 2023. aastal ilmunud juubeliväljaandeks ülikoolide pingereastamise metoodikat muutnud. Lisaks varasemale kuuele on QS võtnud kasutusele kolm uut tulemusnäitajat ja teinud vastavaid muudatusi ülejäänute osakaaludes. Uue metoodika alusel koostatud tabeli 2023. aasta väljaandes paikneb Tartu Ülikool 358. kohal.

Lisaks üldpingereale seab QS alates 2011. aastast ülikoole pingeritta ka erialade kaupa, et anda avalikkusele võrreldavat infot ülikoolide tugevuse kohta üksikutel erialadel. Tegemist pole seega ühtse edetabeli, vaid 54 eraldi pingereaga, milles reastatavate ülikoolide arv kõigub olenevalt erialast 20-st (kunstiajalugu) üle 600-ni (nt bioloogia, keemia ja arvutiteadus). Pingeridade koostamisel võtab QS arvesse ülikooli mainet vastava eriala teadlaste ja tööandjate seas ning bibliomeetrilisi näitajaid. 2023. aasta seisuga on Tartu Ülikool esindatud 54-st pingereast 16-s (QS World University Rankings by Subject).

  2017 2018 2019 2020 2021
 
HUMANITAARTEADUSED   301 246 299 288 287
Ajalugu     151–200      
Arheoloogia   151–200 151–200      
Filosoofia   101–150 101–150 151–200 151–200 151–200
Inglise keel ja kirjandus 251–300 251–300 200–250 251–300 201–250 201–250
Keeleteadus 101–150 101–150 101–150 151–200 201–250 201–250
Nüüdiskeeled 251–300 251–300 251–300 251–300 251–300 251–300
TEHNOLOOGIA JA INSENERITEADUSED   501520
Arvutiteadus 401–500 401–500 351–400 351–400 351–400 351–400
BIOTEADUSED JA MEDITSIIN 396 385 373 352 304
Bioloogia   351–400 301–350 251–300 251–300 201–250
Farmaatsia ja farmakoloogia   251–300 251–300      
Meditsiin 301–350 301–350 301–350 351–400 351–400 301–350
Põllumajandus ja metsandus   201–250 151–200 151–200 151–200 201–250
LOODUSTEADUSED   451–500 401–450 451–500 451–500 451–500
Keemia   401–450 401–450 451–500 501–550 451–500
Geograafia     151–200 151–200 151–200 151–200
Füüsika ja astronoomia   351–400 451–500 551–600 451–500 401–450
SOTSIAALTEADUSED   394 323 336 357 357
Ärindus ja juhtimine       401–450   501–550
Haridusteadus       251–300 201–250 151–200
Kommunikatsioon ja
meediauuringud
101–150 151–200 151–200 151–200 151–200 201–220
Majandus ja ökonomeetria           451–500
Politoloogia ja
rahvusvahelised uuringud
    151–200 101–150 151–200 151–200
Sotsioloogia     201–250   201–250 201–250
Õigusteadus     251–300 251–300    

 

 

 

Edetabelit Academic Ranking of World Universities (ARWU ehk nn Shanghai edetabel) koostab alates 2003. aastast Shanghai Jiao Tongi Ülikooli kõrghariduse instituut. Ülikoole pingeritta seades võetakse aluseks järgmised näitajad: vilistlaste ning töötajate saadud Nobeli auhinnad ja Fieldsi medalid, teadusajakirjades Nature ja Science avaldatud artiklite arv, rahvusvahelistes andmebaasides indekseeritud väljaannetes avaldatud publikatsioonide arv, mõjukate ehk palju viidatud teadlaste arv 21 teadusvaldkonnas ja ülikooli akadeemilise edukuse suhtarv (teadustulemused ühe akadeemilise töötaja kohta). Kui aastatel 2017–2019 paiknes Tartu Ülikool selles edetabelis neljandas sajas, siis edetabeli tänavuaastases väljaandes on ülikool langenud kohavahemikku 701-800.

Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities ehk Taiwani edetabel ilmub 2007. aastast, alates 2012. aastast koostab seda Taiwani Riiklik Ülikool (National Taiwan University, NTU). Pingerida põhineb täies ulatuses bibliomeetrilisel andmestikul – ülikoolid reastatakse nendes töötavate teadlaste publitseeritud teadusartiklite arvu, mõjukuse ja kvaliteedi alusel. Kõik publikatsioonide andmed võetakse Clarivate Analyticsi hallatavatest andmebaasidest Essential Science Indicators (ESI) ja Web of Science Core Collection (WoS). Tartu Ülikool on edetabelis olnud alates 2014. aastast, seni kõrgeim, 377. koht pärineb 2022. aastast. Edetabeli 2023. aasta väljaandes hõivas Tartu Ülikool 389. koha.

Webometrics Ranking on Hispaania Haridusministeeriumi alluvuses tegutseva teadusuuringute keskuse (Centro Superior de Investigaciones Científicas, CSIC) veebimeetria labori koostatav maailma kõrgkoolide, teadus- ja arendusasutuste ning haiglate kodulehtede edetabel. Alates 2004. aastast kaks korda aastas (jaanuaris ja juulis) avaldatav pingerida moodustub üle 31 000 kõrgharidusasutuse veebilehe analüüsi põhjal. Analüüs tehakse nelja tunnuse alusel: ülikooliga seotud veebilehtede arv, nendel olevate failide arv, otsingumootorite leitud teaduspublikatsioonide ja viitamiste arv ning ülikooli lehele suunavate välislinkide arv. 2023. aasta juulis paiknes Tartu Ülikool 450. kohal.

Leideni edetabelit koostab bibliomeetriliste näitajate (artiklite ja neile viitamiste arv ning nendest tuletatud indeksid) alusel Leideni Ülikooli teadus- ja tehnoloogiauuringute keskus (Centre for Science and Technology Studies, CWTS). Alates 2007. aastast ilmuva edetabeli metoodika aluseks on teadustöö mõjukust (publikatsioonide viidatavust) ja teaduskoostööd arvestavad näitajad. Algandmed pärinevad viitamisandmebaasist Web of Science. Edetabeli 2023. aasta väljaandes oli Tartu Ülikool publikatsioonide mõjukuse alusel maailma ülikoolide arvestuses 745. kohal.