Skip to main content

Innovatsiooniteenused teadlasele

Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus pakub teadlastele tuge teadustööst võrsuvate rakenduslike ideede jõudmiseks ühiskonna teenistusse. Selleks aitame akadeemilistel töötajatel sõlmida suhteid era- ja avaliku sektori asutustega, käivitada oma teaduspõhine idufirma ja kaitsta loomingut. Need tegevused võtab kokku mõiste teaduse kommertsialiseerimine. 

 

Tartu Ülikool pakub oma teadlastele mitmeid võimalusi ideede ja teadustulemuste kommertsialiseerimiseks. 

Leiutisest teatamine 

Leiutisest teatamine on tihti esimeseks sammuks, et saada teada oma idee või lahenduse turupotentsiaal. Täites leiutisest teatamise vormi siseveebis, jõuab see ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse tehnoloogiasiirde ekspertideni, kes annavad esimese hinnangu ja tagasiside ning juhatavad järgmiste tegevusteni.

Eksperimentaalarenduse toetus. 

Vahel on tarvis ideed mõnes konkreetses suunas edasi arendada, et see rohkem ühiskonna jaoks arusaadava vormi omandaks. Meil on selleks puhuks olemas eksperimentaalarenduse toetuse meede, mida saavad taotleda kõik ülikooli akadeemilised töötajad. Rohkem infot siseveebis. 

Koostööpartneri leidmine

Järgmiseks sammuks on ideele rakendaja leidmine. Selleks rakendajaks võib olla mõni olemasolev ettevõte või asutus, kes näeb loodud lahenduses võimalust majanduslikuks kasuks või olemasolevate protsesside optimeerimiseks. Kui selline rakenduspartner on leitud, siis ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse töötajad aitavad leida parima koostöövormi.

Hargettevõtete programm

Kui juba tegutsevat teadusidee rakendajat leida ei õnnestu, siis võib teadlane ise asutada uue ettevõtte. Selleks oleme loonud TÜ hargettevõtete programmi, mis toetab ettevõtlusoskuste arendamise, ärimentorite kaasamise ja potentsiaalsete investorite leidmisel.

  • Kas teadustulemuse kaitsmine takistab selle publitseerimist?

Kaitsmine ja publitseerimine ei ole tegelikult üksteisele vastanduvad. Kaitsmisele peaks aga mõtlema enne kui publikatsioon ilmub. Mõeldes artiklit kirjutades juba algusest peale kommertsialiseerimise võimalusele saab ajastada idee või teadustulemuste kaitsmist selliselt, et see artikli avaldamist ei takista. 

  • Millised kohustused lisanduvad, kui soovin liikuda kommertsialiseerimise teed?

Otsustades idee või leiutise kaitmise kasuks peab arvestama täiendava töö- ja ajakuluga, mis kulub ülikooli tehnoloogiasiirde meeskonna ja patendivolinikuga suhtlemisele. 

Kui valida oma teaduspõhise iduettevõtte asutamise võimalus, siis kulub aega ja energiat rohkem. Tartu Ülikool on teadlase karjäärimudelis selle võimalusega arvestanud ja loonud lahenduse nimega teadussiirdepõige.

  • Mis kasu kommertsialiseerimine üldse toob?

Kommertsialiseerimise teed valides saab olla kindel, et idee ja teadustulemused muudavad kogu ühiskonda paremaks, targemaks ja rikkamaks. 

#ettevõtlus
RedoxNRG

Pai Maale, kopsudele ja rahakotile

Jaga
15.06.2022
#ettevõtlus
Tartu Ülikooli peahoone ja lehviv Ukraina lipp

Ukraina õppejõud arendavad ettevõtlusteadmisi Startup Labi koolitusprogrammis

Jaga
14.06.2022
#ettevõtlus #teadus
Demopäev

Tartu Ülikool tutvustab demopäeval teadusmahukaid ettevõtlusideid

Jaga
14.06.2022