UniTartu Ventures hõlbustab akadeemiliste teadmiste rakendamist ettevõtluses

2020. aasta lõpus asutas Tartu Ülikool ettevõtte UniTartu Ventures OÜ, millega loodi uus võimalus suunata ülikooli teadlaste loodud intellektuaalomandit teadus- ja tehnoloogiamahukatesse ettevõtetesse. 

Ülikoolile kuuluvaks intellektuaalomandiks võivad olla näiteks andmed, teadusuuringute tulemused või patendid. Lisaks ülikoolist välja kasvanud tärkavatele ettevõtetele saab UniTartu Ventures koostööd teha ka teiste Eesti või välismaiste tehnoloogiaettevõtetega, mis on varajases faasis ja vajavad arenemiseks ülikoolis loodud intellektuaalomandit. 

Lõime mudeli, kus ülikool annab intellektuaalomandi üle UniTartu Venturesile, kes annab selle omakorda edasi iduettevõttele ja saab vastu osaluse ettevõttes. UniTartu Ventures jätkab aktiivse investorina ettevõtte arengualast nõustamist ka pärast tehingut.

UniTartu Venturesi investeerimisjuht, Tartu Ülikooli ettevõtlusjuht Mart Maasik.

Seega aitab ülikool UniTartu Venturesi kaudu kaasa iduettevõtte pikaajaliste eesmärkide saavutamisele ja samal ajal kujundab endale investeeringuportfelli. Sobival hetkel võib ta osaluse müüa, et saadud tuluga toetada ülikooli järgmiste hargettevõtete tehnoloogiaarendust ja valmistuda uuteks intellektuaalomandiinvesteeringuteks.  

Teadustööga seotud ettevõtte alustamist peetakse tihtilugu teadustöö lõpp-punktiks, kuid ärilises plaanis on see alles uue teekonna algus. UniTartu Venturesi siht on aidata kaasa sellele, et pärast ettevõtte käivitamist ja esmainvesteeringu kaasamist jätkuks koostöö ülikooliga, st teadus-arendustegevus, ning saaks hoo sisse ka äriarendus. Nii võidavad kõik asjaosalised ja kasvab teadmusmahukas ettevõtlus. 

Lisalugemist UniTartu Venturesi kohta

Tartu Ülikool sõlmis Eestis ainulaadse investeerimistehingu

Tartu Ülikooli investeerimisettevõtet asus juhtima äriinnovatsiooni ekspert Mart Maasik

Tartu Ülikool asutab intellektuaalomandit investeeriva ettevõtte

GaltTec tiimipilt

Kütuseelemente arendav GaltTec OÜ pääses NATO innovatsioonikiirendisse

Teadlaste vestlusring Õiglase Ülemineku Foorumil

Ida-Virumaa üleminekul kestlikumale majandusmudelile oodatakse suurt tuge teaduse ja ettevõtluse koostööst

Martu Ustav võtab laval auhinda vastu

Tartu Ülikooli hargettevõte Icosagen Cell Factory on Eesti aasta ettevõte 2023