Autor:
Andero Kalju

Eesti keele õppe võimalused eesti keelt teise keelena kõnelevatele üliõpilastele

Tartu Ülikooli eesti keelt teise keelena kõnelevatel üliõpilasel on võimalus võtta keelekursusi. Lisaks on ülikoolis arvukalt muid eesti keele praktiseerimise ja enese täiendamise võimalusi. 

 

Muu emakeelega üliõpilaste keelenõustaja

Tartu Ülikoolis alustas sellel sügissemestril tööd muu emakeelega üliõpilaste keelenõustaja. Keelenõustaja juurde on oodatud kõikide Tartu Ülikooli õppekavade alusel õppivad muu emakeelega üliõpilased, kes vajavad eesti keele alast abi ja nõu erialaste akadeemiliste tekstide kirjutamisel. Keelenõustamine toimub individuaalselt või rühmades.

Keelenõustajaga tasub nõu pidada, kui soovid

 • selgitusi mõne keeleküsimuse kohta (nt sõnavara, grammatika, lause);
 • olla teadlikum enda tüüpilistest ja korduvatest keelevigadest ja saada nõu oma keeleoskuse arendamiseks;
 • abi erialaste kirjalike tööde juhiste, töökäskude jms mõistmisel;
 • teavet kirjutamise eri etappide, tekstide ülesehituse ja stiili kohta;
 • tagasisidet tekstimustandile;
 • mõista paremini kirjalike akadeemiliste tekstide liike (nt essee, kokkuvõte, lõputöö);
 • nõu akadeemilise suhtluse eripärade kohta (nt e-kirja kirjutamine);
 • infot veebipõhiste abimaterjalide ja keeleressursside kohta, mida kirjutamisel kasutada.

Keelenõustamine on tasuta.

Konsultatsioonid toimuvad nii kohapeal kui ka Teamsis. Keelenõustajaga individuaalseks või rühmakohtumiseks broneeri aeg või kirjuta e-posti aadressil kulla.mellov@ut.ee. Keelenõu võib küsida ka e-kirja teel. 

Broneeri aeg

Eesti keele oskus annab võimaluse:

 • tulla õppetööga kergemini toime ja mitmekesistada seda;
 • luua tore suhtlusvõrgustik ja leida eestlastest sõpru;
 • saada rohkem osa üliõpilaselust;
 • olla rohkem kaasatud ühiskonnaellu;
 • osaleda rohkem Tartu Ülikooli ühistegemistes;
 • omandada eesti keele esmaklassilisel tasemel, mis võimaldab väga hästi oma erialal hakkama saada.


Pakutavad eesti keele kursused

Eri taseme üldkeelekursustel saab õppida kuulama, vestlema, lugema ja kirjutama eesti keeles. Õppida on võimalik nii veebis kui ka lähiõppes.

Vaata sobivaid 0- kuni C1.1-taseme keelekursuseid Tartus 

Vaata sobivaid B2.2- kuni C2-taseme keelekursuseid Tartus

Vaata sobivaid eesti keele õppe kursuseid Narvas

 

Eesti keele suvekursused toimuvad igal aastal juuli lõpus ja augusti alguses. 

Kursusele on oodatud kõik eesti keele õppimisest huvitatud ja vähemalt 16-aastased inimesed. Valida saab viie keeletaseme vahel alates algtasemest kuni edasijõudnute tasemeni. Keeletundides täiendatakse sõnavara ja grammatikateadmisi ning arendatakse lugemis-, kirjutamis-, kuulamis- ja vestlusoskust. Kursuse osaks olevas kultuuriprogrammis tutvustatakse Tartut kaasahaarava tegevuse kaudu, mis annavad hea võimaluse teiste osalejatega suhelda.

Rohkem infot ja registreerumine

 

Vaata ka muid eesti keele õppe võimalusi

Keelekohting pakub võimaluse kohata uusi sõpru, vahetada mõtteid ning leida inspiratsiooni, jagada muljeid eesti keele kohta ja avastada eesti kultuuri.

Keelekohtingul räägitakse kahekaupa eesti keeles kõigest, mis huvi pakub. Mõne aja järel partnerid vahetuvad. Igas vestluses osaleb üks eestlane ja üks eesti keele õppija. Üks ühele vabas vormis vestlus laiendab meeleolukalt sõnavara ja sõpruskonda. Paljud, kes on tulnud, on jäänud.

Keelekohting toimub kahel korral kuus kl 18.00–19.30 Tartu Ülikooli Lossi 3 õppehoone fuajees.

Loe lähemalt eesti keele ja üldkeeleteaduse instituudi lehelt

Tandemõppes moodustavad eri emakeelega keeleõppijad paarid, mille kumbki liige õpetab teisele oma emakeelt ja õpib ise oma paarilise emakeelt. Üks tandemis õpitavatest keeltest peab olema eesti keel, teine võib olla mistahes muu võõrkeel.

Tandemõppesse on oodatud nii üliõpilased kui ka töötajad, kes soovivad õppida kas eesti või mõnd võõrkeelt. 

Registreeru tandemõppesse

Suhtluskursus keelesõbraga toimub eesti ja mitte-eesti üliõpilase paaristööna. Eesti keelt teise keelena kõneleva üliõpilase paariliseks on eesti emakeelega üliõpilasest keelesõber, kellega koos harjutatakse eesti suhtluskeelt ning tutvutakse eesti ühiskonna ja kultuuriga.

Registreeru suhtluskursusele

Tartu Ülikoolis alustas sellel sügissemestril tööd muu emakeelega üliõpilaste keelenõustaja. Keelenõustaja juurde on oodatud kõikide Tartu Ülikooli õppekavade alusel õppivad muu emakeelega üliõpilased, kes vajavad eesti keele alast abi ja nõu erialaste akadeemiliste tekstide kirjutamisel. Keelenõustamine toimub individuaalselt või rühmades.

Keelenõustajaga tasub nõu pidada, kui soovid

 • selgitusi mõne keeleküsimuse kohta (nt sõnavara, grammatika, lause);
 • olla teadlikum enda tüüpilistest ja korduvatest keelevigadest ja saada nõu oma keeleoskuse arendamiseks;
 • abi erialaste kirjalike tööde juhiste, töökäskude jms mõistmisel;
 • teavet kirjutamise eri etappide, tekstide ülesehituse ja stiili kohta;
 • tagasisidet tekstimustandile;
 • mõista paremini kirjalike akadeemiliste tekstide liike (nt essee, kokkuvõte, lõputöö);
 • nõu akadeemilise suhtluse eripärade kohta (nt e-kirja kirjutamine);
 • infot veebipõhiste abimaterjalide ja keeleressursside kohta, mida kirjutamisel kasutada.

Keelenõustamine on tasuta.

Konsultatsioonid toimuvad nii kohapeal kui ka Teamsis. Keelenõustajaga individuaalseks või rühmakohtumiseks broneeri aeg või kirjuta e-posti aadressil kulla.mellov@ut.ee. Keelenõu võib küsida ka e-kirja teel. 

Broneeri aeg

Akadeemilise eesti keele oskuse väljaselgitamiseks ja sobiva keelekursuse leidmiseks korraldab Tartu Ülikool eesti keele kui õppekeele oskuse testi. Selle eesmärk pole keeleoskust kontrollida, vaid selgitada välja keeleõppe lisavajadus, et aidata üliõpilasel ülikoolis paremini hakkama saada..

Kohustuslik ja vabatahtlik testimine 
Test on kohustuslik üliõpilastele, kes asuvad õppima eesti õppekeelega õppekava järgi ja kelle 

 • keeleoskus ei vasta vähemalt B2-tasemele  
 • eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus on alla 80 punkti 

Eesti keele testile oodatakse ka välisriigis keskhariduse omandanud eestlasi. 

Test ei ole kohustuslik üliõpilastele, kes on 

 • omandanud põhi-, üldkesk-, kutsekesk- või kõrghariduse eesti keeles täies mahus
 • sooritanud eesti keele C1-taseme eksami
 • sooritanud eesti keele B2-taseme eksami vähemalt 80 punktile
 • sooritanud eesti keele kui teise keele riigieksami vähemalt 80 punktile
 • sooritanud eesti keele eksami IB DP programmi või Euroopa kooli lõpetamisel

Vabatahtlikku eesti keele kui õppekeele oskuse testi soovitab ülikool teha ka üliõpilastel, kes on teinud 

 • eesti keele B2-taseme eksami vähemalt 80 punktile
 • eesti keele kui teise keele riigieksami vähemalt 80 punktile 

Millal test toimub?

Kohustuslik test toimub 28. augustil 2023 Narvas ja 29. augustil 2023 Tartus. Vabatahtlik test toimub 8. septembril 2023 Tartus. Vabatahtlik testimine Narvas toimub 7. septembril.

Loe lähemalt eesti keele testi kohta