Uuele üliõpilasele

Sellelt lehelt leiad info, mida on vaja esmakursuslasena Tartu Ülikoolis õpingute edukaks alustamiseks.

 

Avaaktus

Tartu Ülikooli 2023/2024. õppeaasta algab esmaspäeval, 4. septembril. Info õppeaasta avaürituste kohta lisatakse suvel.


Osale kindlasti õppeaasta avaüritustel, sest seal saad ülikoolis õppimise (õppekava, tunniplaani jm) kohta olulist teavet ning kohtud oma õppejõudude ja kaasüliõpilastega!

 

Õppetöö

Ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnuse ja parooli leiad enne õppeaasta algust oma e-postkastist. Kõik esmakursuslased saavad ka ülikooli e-posti aadressi kujul eesnimi.perenimi@ut.ee, mille kaudu toimub suhtlus ülikooliga. Soovi korral saab ülikooli aadressi suunata ka oma isiklikule e-posti aadressile.

Esmakursuslasena tuleb sul 2023/2024. õppeaasta akadeemilise kalendri kohaselt valida hiljemalt 18. septembriks välja sügissemestri õppeained. Soovitud ainetesse saad registreeruda õppeinfosüsteemis (ÕIS) juba nädal aega enne õppeaasta algust ehk alates 28. augustist 2023. Selleks kuupäevaks on sulle saadetud ülikooli IT-osakonna poolt kasutajatunnus ja parool ning omad ÕISi ligipääsu. 

Oma õppekava ja tunniplaaniga saad tutvuda ÕIS-is. Õppeaineid, tunniplaane ja õppekavu saad ÕIS-is vaadata ka ilma kasutajatunnuse ja paroolita.


  Esimese semestri tähtsad kuupäevad

 

Akadeemiline puhkus kaitseväes teenimiseks

Kaitseväeteenistuskohustuste täitmise ajaks tuleb üliõpilastel taotleda akadeemilist puhkust. 

 

Info erivajadusega üliõpilasele

Kui oled erivajadusega õppija ja vajad kohandusi õppetöös, siis palun teavita sellest ülikooli (soovitavalt erivajadustega üliõpilaste nõustajat) juba õppeaasta alguses. Nii saame vajaduse ja võimaluse korral teha muudatusi ainekorralduses või õpikeskkonnas, et sulle paremini toeks olla. Kui liitud erivajadusega üliõpilaste listiga, saad kursis olla erinevate ülikoolis pakutavate võimalustega. Küsimuste ja murede korral pöördu palun nõustamiskeskuse erivajadustega üliõpilaste nõustaja poole.

 

Üliõpilaspilet

Rahvusvahelise üliõpilaspileti (ISIC) saad taotleda MinuKooli kaardihaldussüsteemist alates õppeaasta algusest.

 

Stipendiumid ja õppetoetused

Esmakursuslasena on sul juba septembris võimalik taotleda vajaduspõhist õppetoetust või vajaduspõhist eritoetust. Vaata kindlasti lähemalt ka muude stipendiumide ja õppetoetuste infot.

 

Kui vajad abi ja nõu

Õppeosakond teavitab üliõpilasi õppeaasta igal nädalal õppimisega seotud teemadest üliõpilaste infokirjas. Lisaks on sulle toeks hulk ülikooli töötajaid.

  • Valdkondades ja instituutides töötavad õppekorralduse spetsialistid, kes vahendavad üliõpilastele esmast õppeinfot (nt tunniplaanid, eeldusained, varasemate õpingute arvestamine, kõrvaleriala jm).
  • Oma valdkonna ja/või instituudi avaaktusel kohtud oma õppekava tuutoritega. Tuutor on spetsiaalse väljaõppe läbinud vabatahtlik üliõpilane, kes abistab esmakursuslasi õpingute alustamisel. Tuutorid võtavad vastuvõetud üliõpilastega ühendust juba suvel enne õppeaasta algust.
  • Veel on sul võimalus pöörduda õppeosakonna nõustamiskeskuse õppekorraldus- ja karjäärinõustajate ning psühholoogide poole.
  • E-õppija käsiraamatust leiad ülevaate e-õppe võimaluste kasutamisest.


Kohtumiseni septembris!

 

Vaata lisaks

2023. a esmakursuslased saavad kohataotlusi esitama hakata alates 14. juulist 2023 kell 9:00. Soovitame kohataotluse esitada väljakuulutatud kuupäeva esimestel minutitel. Loe lisaks veebilehelt www.campus.ee.

Üürikorterite pakkumisi leiad Eesti kinnisvaralehtedelt www.kv.ee, www.city24.ee ja www.kinnisvara24.ee. Liitu ka Facebooki grupiga, kust saad Tartu korterite infot kõige kiiremini ligi ja otse omanikult.

Praktika- ja tööpakkumisi saab leida Futulabi keskkonnast, mis toetab üliõpilaste arengut ja karjääri. Lisaks saab tööpakkumisi otsida ka CV Keskuse või Töötukassa kodulehelt.

Tartu Ülikooli üliõpilasesindus (TÜÜE) esindab üliõpilaste huve ja vajadusi ning toetab üliõpilasi oma õiguste kaitsmisel. Esinduses on enam kui 140 üliõpilast igast instituudist ja valdkonnast ning tööd koordineerivad juhatus ja büroo. Üliõpilased on esindatud igas instituudi ja valdkonna nõukogus, senati koosolekul ja kõigis komisjonides, mis üliõpilaselu mõjutavad. Esindajaks saab kandideerida kevadeti.

#õppimine #sisseastumine
Õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni.

Uuel õppeaastal õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni

#koostöö #kultuur #õppimine #õpetamine #rahvusvaheline #teadus
konverents

Osale Enlighti õpetamise ja õppimise konverentsil

#koostöö #õppimine #rahvusvaheline
karjäär

Enlight kutsub osalema veebitöötoas „Akadeemiline karjäär: rõõm ja kohustused“