Skip to main content

Uuele üliõpilasele

Sellelt lehelt leiad esmase vajaliku info, mida on vaja esmakursuslasena Tartu Ülikoolis õpingute edukaks alustamiseks.

 

Avaaktus

Tartu Ülikooli 2022/2023. õppeaasta avaaktus toimub esmaspäeval, 29. augustil 2022. Sellele järgnevad valdkondade ja instituutide avaaktused ning infotunnid, mille kohta leiad infot valdkonna, instituudi või kolledži kodulehelt.

Osale kindlasti õppeaasta avaüritustel, sest seal saad ülikoolis õppimise (õppekava, tunniplaani jm) kohta olulist teavet ning kohtud oma õppejõudude ja kaasüliõpilastega!

 

Õppetöö

Ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnuse ja parooli leiad õppeaasta alguses oma e-postkastist. Kõik esmakursuslased saavad ülikooli e-posti aadressi kujul eesnimi.perenimi@ut.ee, mille kaudu toimub suhtlus ülikooliga. Soovi korral saab ülikooli aadressi suunata ka oma isiklikule e-posti aadressile.

Esmakursuslasena tuleb sul 2022/2023. õppeaasta akadeemilise kalendri kohaselt valida hiljemalt 12. septembriks välja sügissemestri õppeained. Soovitud ainetesse saad registreeruda õppeinfosüsteemis (ÕIS) õppeaasta algusest, alates 29. augustist, kui oled saanud arvutivõrgu kasutajatunnuse ja parooli.

Enne õppeaasta algust saad oma õppekava ja tunniplaaniga tutvuda ÕIS-is. Õppeaineid, tunniplaane ja õppekavu saad ÕIS-is vaadata ka ilma kasutajatunnuse ja paroolita.


Esimese semestri tähtsad kuupäevad

 

Vaktsineeri enne õpingute algust

Selleks, et saaksime sügisel alustada õppetööd võimalikult tavapäraselt, silmast silma auditooriumis kohtudes, on väga oluline, et võimalikult suur osa üliõpilastest oleksid vaktsineeritud. Lähima vaktsineerimiskoha leiad veebilehelt vaktsineeri.ee. Tartus viibivad inimesed saavad ette registreerimata minna vaktsineerima Tartu vaktsineerimiskeskusesse.

 

Akadeemiline puhkus kaitseväes teenimiseks

Kaitseväeteenistuskohustuste täitmise ajaks tuleb üliõpilastel taotleda akadeemilist puhkust. 

 

Info erivajadusega üliõpilasele

Kui oled erivajadusega õppija ja vajad kohandusi õppetöös, siis palun teavita sellest ülikooli (soovitavalt erivajadustega üliõpilaste nõustajat) juba õppeaasta alguses. Nii saame vajaduse ja võimaluse korral teha muudatusi ainekorralduses või õpikeskkonnas, et sulle paremini toeks olla. Kui liitud erivajadusega üliõpilaste listiga, saad kursis olla erinevate ülikoolis pakutavate võimalustega. Küsimuste ja murede korral pöördu palun nõustamiskeskuse erivajadustega üliõpilaste nõustaja poole.

 

Üliõpilaspilet

Rahvusvahelise üliõpilaspileti (ISIC) saad taotleda MinuKooli kaardihaldussüsteemist alates õppeaasta algusest.

 

Stipendiumid ja õppetoetused

Esmakursuslasena on sul juba septembris võimalik taotleda vajaduspõhist õppetoetust või vajaduspõhist eritoetust. Vaata kindlasti lähemalt ka muude stipendiumide ja õppetoetuste infot.

 

Kui vajad abi

Õppeosakond teavitab üliõpilasi õppeaasta igal nädalal õppimisega seotud teemadest üliõpilaste infokirjas. Lisaks on sulle toeks hulk ülikooli töötajaid.

  • Valdkondades ja instituutides töötavad õppekorralduse spetsialistid, kes vahendavad üliõpilastele esmast õppeinfot (nt tunniplaanid, eeldusained, varasemate õpingute arvestamine, kõrvaleriala jm).
  • Oma valdkonna ja/või instituudi avaaktusel kohtud oma õppekava tuutoritega. Tuutor on spetsiaalse väljaõppe läbinud vabatahtlik üliõpilane, kes abistab esmakursuslasi õpingute alustamisel. Tuutorid võtavad vastuvõetud üliõpilastega ühendust juba suvel enne õppeaasta algust.
  • Veel on sul võimalus pöörduda õppeosakonna nõustamiskeskuse õppekorraldus- ja karjäärinõustajate ning psühholoogide poole.
  • E-õppija käsiraamatust leiad ülevaate e-õppe võimaluste kasutamisest.


Kohtumiseni septembris!

 

Vaata lisaks

2021. aasta esmakursuslased saavad kohataotlusi esitama hakata alates 15. juulist 2021 kell 9:00. Soovitame kohataotluse esitada väljakuulutatud kuupäeva esimestel minutitel. Loe lisaks veebilehelt www.campus.ee.

Üürikorterite pakkumisi leiad Eesti kinnisvaralehtedelt www.kv.ee, www.city24.ee ja www.kinnisvara24.ee. Liitu ka Facebooki grupiga, kust saad Tartu korterite infot kõige kiiremini ligi ja otse omanikult.

Praktika- ja tööpakkumisi saab leida Futulabi keskkonnast, mis toetab üliõpilaste arengut ja karjääri. Lisaks saab tööpakkumisi otsida ka CV Keskuse või Töötukassa kodulehelt.

Tartu Ülikooli üliõpilasesindus (TÜÜE) esindab üliõpilaste huve ja vajadusi ning toetab üliõpilasi oma õiguste kaitsmisel. Esinduses on enam kui 140 üliõpilast igast instituudist ja valdkonnast ning tööd koordineerivad juhatus ja büroo. Üliõpilased on esindatud igas instituudi ja valdkonna nõukogus, senati koosolekul ja kõigis komisjonides, mis üliõpilaselu mõjutavad. Esindajaks saab kandideerida kevadeti.

Jaga
17.01.2022
#õppimine

Utrechti võrgustiku uurimisstipendium magistrantidele ja doktorantidele

Utrechti võrgustik (Utrecht Network) on 30 Euroopa Ülikoolist koosnev võrgustik. Eestist kuulub sellesse Tartu Ülikool.

Jaga
05.01.2022
#ettevõtlus #koostöö #õppimine

Praktikamess „Tõmbejõud“

16. veebruaril toimub Pärnu kolledžis praktikamess „Tõmbejõud“, mis viib kokku praktikakoha ja Pärnu kolledži praktikandi ning tulevase töötaja ja tööandja. 

Jaga
05.01.2022