Autor:
thisisengineering

Teadmussiirdepõige

Teadmussiirdepõige on akadeemilise töötaja ajutine töötamine era- või avaliku sektori asutuses akadeemilise ametikoha säilimisega ülikoolis. See tähendab, et põike puhul on teada kindel ajaperiood, mille jooksul töötab Tartu Ülikooli teadlane ettevõttes ning samaaegselt on tema positsioon ülikoolis ootel.

Teadmussiirdepõike peamine eesmärk on soodustada sektorite vahelist koostööd, tõstes Eesti era- ja avaliku sektori asutuste teadus-arendusalast võimekust. Soodustades teadlaste ja teadmise liikuvust ülikoolidest era- ja avaliku sektori asutustesse, tekib mõlemal osapoolel parem arusaam teadus- ja arendustegevusest ja sellest tulenevast võimalikust arengupotentsiaalist.

Teadlane saab teadmussiirdepõikega edendada ja mitmekesistada oma akadeemilist karjääri, omandada uusi kogemusi ja oskusi, luua sidemeid teistes sektorites. Eeltoodu tulemusena suureneb era- ja avaliku sektori kogemusega teadlaste hulk Eestis ning toimub teadmiste, oskuste ja kogemuste ringlus, mis aitab tugevdada omavahelist koostööd. Võimaldades oma edukatel teadlastel tegutseda teistes sektorites, saab ülikool teenida ühiskonda ning aidata kaasa Eesti riigi arengule tervikuna. Sama eesmärgiga on loodud riiklik meede „Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine“, mis ärgitab Eesti era- või avaliku sektori asutusi palkama doktorikraadiga teadlasi.

Loe lähemalt teadmussiirdepõike juhendist