Senat

Senat on ülikooli akadeemiline otsustuskogu, mida juhib rektor Toomas Asser. Senat vastutab ülikooli õppe-, teadus- ja arendustegevuse eest ning tagab selle kvaliteedi. Muu hulgas võtab senat vastu ülikooli põhikirja ja esitab selle nõukogule kinnitamiseks. Senatil on ühekordne vetoõigus nõukogu otsuse suhtes ülikooli eelarve vastuvõtmisel.

Senati koosseisu kuuluvad rektor senati esimehena ja kuni 21 liiget. Ülikooli õppejõud ja teadustöötajad valivad igast ülikooli valdkonnast senatisse neli esindajat. Üliõpilased moodustavad senati koosseisust vähemalt 1/5. Üliõpilaste esindajad valib üliõpilasesindus.

Senati esimees

Toomas Asser
rektor
neurokirurgia professor

 

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond

Renate Pajusalu
üldkeeleteaduse professor
eesti ja üldkeeleteaduse instituut

Aivar Kriiska
laboratoorse arheoloogia professor
ajaloo ja arheoloogia instituut

Raili Marling
anglistika professor
maailma keelte ja kultuuride kolledž

Ave Matsin
rahvusliku tekstiili lektor
Viljandi kultuuriakadeemia

 

Sotsiaalteaduste valdkond

Evelyn Kiive
eripedagoogika professor
haridusteaduste instituut

Veronika Kalmus
sotsioloogia professor
ühiskonnateaduste instituut

Maaja Vadi
juhtimise professor
majandusteaduskond

Marju Luts-Sootak
õiguse ajaloo professor
õigusteaduskond

 

Meditsiiniteaduste valdkond

Külli Kingo
dermatoloogia ja veneroloogia professor
kliinilise meditsiini instituut

Mihkel Zilmer
meditsiinilise biokeemia professor
bio- ja siirdemeditsiini instituut

Pärt Peterson
molekulaarimmunoloogia professor
bio- ja siirdemeditsiini instituut

Tanel Laisaar
torakaalkirurgia kaasprofessor
kliinilise meditsiini instituut

 

Loodus- ja täppisteaduste valdkond

Krista Fischer
matemaatilise statistika professor
biostatistika kaasprofessor
matemaatika ja statistika instituut
genoomika instituut

Tõnu Meidla
paleontoloogia ja stratigraafia professor
ökoloogia ja maateaduste instituut

Peeter Burk
keemilise füüsika professor
keemia instituut

Marco Kirm
eksperimentaalfüüsika professor
füüsika instituut

 

Üliõpilaste esindajad

Joosep Heinsalu
sotsiaalteaduste valdkonna magistriõppe üliõpilane

Liisa Marie Kerner
meditsiiniteaduste valdkonna integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilane

Sven Anderson
humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktoriõppe üliõpilane

Anna Zobel
loodus- ja täppisteaduste valdkonna bakalaureuseõppe üliõpilane

Katariina Sofia Päts
humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna magistriõppe üliõpilane, üliõpilaskonna esimees

#juhtimine

Tartu Ülikooli rektori kandidaatide väitluskoosolek

4. aprillil kell 15.00 toimub ülikooli aulas rektorikandidaatide väitluskoosolek.
#juhtimine
Tartu Ülikooli peahoone

Quo vadis, universitas?

#rektori valimised #ülikoolist
Tartu Ülikooli peahoone

Meditsiiniteaduste valdkond esitab rektorikandidaadiks professor Toomas Asseri