Teenetemärk „100 semestrit Tartu Ülikoolis“

Image
100 semestrit Tartu Ülikooli

Teenetemärgiga „100 semestrit Tartu Ülikoolis“ tunnustab rektor töötajaid, kes on oma tööelu pühendanud Tartu Ülikooli arendamisele, s.t olnud üliõpilase, töötaja, arst-residendi, interni ja aspirandina ülikooliga seotud kokku vähemalt 50 aastat. Teenetemärk on asutatud 2019. aastal.

2023

Toomas Asser

Tatjana Brilene

Uno Hämarik

Hilja Iher

Tiiu Kaart

Inge Kukk

Lilia Külv

Kersti Luuk

Nadežda Peet

Maere Reidla

Saima Timpmann

Rein Toomla

Kulno Türk

Eero Vasar

Sirje Üprus

2022

Heiki Epner

Ellen Gvozdkova

Mare Isakar

Lumme Kadaja-Änilane

Tatjana Kums

Dagmar Kutsar

Kristin Lamp

Marika Rauk

Tiit Rosenberg

Hannes Tomusk

Asko Uri

Richard Villems

Tamara Vorobjova

 

2021

Vladimir Hižnjakov  
Heljo Kaima   
Leili Kriis   
Ene Leius   
Vambola Leping  
Riina Mahlapuu  
Mati Martin   
Raul Narits   
Peeter Paris  
Gerda-Johanna Raidaru 
Tiina Randlane  
Elle Roosaluste  
Hille Roots   
Taavo Seedre   
Mart Ustav
Raivo Masso   

2020

Virve Aedma
Karin Alev
Jüri Allik
Endla Anni
Rein Aule
Jaan Ehasalu
Malle Ermel
Inge Ernits
Malle Ernits
Helle Hein
Ain Heinaru
Eeva Heinaru
Toivo Hinrikus
Helle Jaaniste
Kersti Jagomägi
Jüri Jegorov
Jaak Järv
Kalle Kaarli
Milvi Kaber
Riina Kallikorm
Mati Karelson
Jüri Kiho
Ligia Kiin
Alma-Asta Kiisler
Juho Kirs
Ljubov Kisseljova
Mare Koit
Enno Kolk
Tõnu Kollo
Tiiu Kullisaar
Helle Kuura
Ene Käärik
Irina Külmoja
Agnes Laasimer
Sirje Lahk
Tiina Lasn
Marju Lauristin
Edvitar Leibur
Jaan Lellep
Aade Liigant
Aleksandr Luštšik
Alar Läänelaid
Jaan Maasepp
Sirje Mark
Andres Metspalu
Ene Metspalu
Marika Mikelsaar
Aadu Must
Sirje Mäeorg
Uno Mäeorg
Aimar Nagel
Madis Noppel
Peeter Oja
Sirje Olmre
Marina Ostrovskaja
Lilli Paama
Tiiu Paas
Kalju Paju
Jüri Parik
Helvi Parksepp
Arvet Pedas
Mare Peedimaa
Vello Peedimaa
Vaike Pent
Ulla Peterson
Viljar Pihl
Galina Posmetuhhova
Kalev Pärna
Eleonora Rajavee
Miia Rannikmäe
Eve Reiljan
Peeter Ritslaid
Tiiu Rootslane
Silvia Russak
Maie Ruus
Mare Saag
Marju Salve
Väino Sammelselg
Ljudmila Savihhina
Viktor Seeman
Jüri Sepp
Juta Sikk
Helgi Silm
Jaan Sootak
Mihkel Steinberg
Tatjana Šahhovskaja
Vladimir Šor
Kersti Zilmer
Mihkel Zilmer
Aleksandr Žarkovski
Jüri Talvet
Helle Tapfer
Illi Tarmu
Otto Teller
Toomas Tenno
Arvo Tering
Koit Timpmann
Liina-Mai Tooding
Peeter Torop
Imbi Traat
Anu Tüür
Leeni Uba
Raivo Uibo
Kersti Unt
Ene Ustav
Arved Vain
Gennadi Vainikko
Karin Varik
Väino Vaske
Eevi Vider
Säde Viirlaid
Anne Villems
Tiina Vinni
Henn Voolaid
Toomas Väli
Mart Väärtnõu
Haldur Õim