Karjäärinõustamine

Karjäärinõustamisele on oodatud kõik Tartu Ülikooli üliõpilased ja doktorandid, sh Pärnu ja Narva kolledži, Viljandi kultuuriakadeemia, õigusteaduskonna Tallinna osakonna üliõpilased ja Tartu Ülikooli sisseastujad. Karjäärinõustamine on tasuta.

Tule aruta karjäärinõustajaga, kui soovid

  • paremini mõista iseennast – kes ma olen ja kuhu soovin jõuda;
  • näha ja hinnata oma võimalusi – õppimine, praktika ja töö;
  • võtta vastu otsuseid ja teha plaane – eesmärkide seadmine ja tegevuskava koostamine ning vajadusel ümberotsustamine;
  • plaane ellu viia – mida, millal ja kuidas teen.

 

Broneeri nõustamisaeg

Aegu saab broneerida kuni 30 päeva ette, iga päev avanevad uue päeva ajad. Nõustamisele saad aja broneerida siin:

ut.ee/noustamisbronn

 


Image
Kuidas kujundada oma karjääri?

Karjäärinõustamise eesmärk on toetada sinu hariduse ja tööturuga seotud valikuid.

Karjäärinõustaja juurde tasub pöörduda, kui:

  • kahtled eriala sobivuses,
  • tunned, et õpimotivatsioon on kadunud,
  • soovid rohkem infot oma eriala väljavaadete kohta,
  • soovid arutada, kuidas tööd leida, koostada dokumente ja valmistuda tööintervjuuks,
  • soovid arutada oma tulevikuplaane.

Allolevast tabelist saad parema ülevaate, milliste teemadega saab karjäärinõustaja Sind toetada.

Eneseavastamine – Kes ma olen?

Mis on mulle tähtis?
Mida vajan, et olla rahul ja õnnelik?
Millised tegevused mind innustavad?
Mida ma oskan ja milles olen võimekas?
Milliseid kogemusi olen juba omandanud?
Mida pean oma tugevusteks ja nõrkusteks?
Mida soovin enda juures arendada?

Võimaluste analüüs – Kuhu tahan minna?

Millised on õppimise võimalused Eestis ja välismaal?
Kuidas valida eriala?
Millised valikud avanevad mulle minu õppekava sees?
Kas ja kuidas valida kõrvaleriala?
Millised on edasiõppimise võimalused?
Kuidas leida praktika ja töökohta?
Kuidas kandideerida ja koostada dokumente?
Millised on minu eriala väljavaated tööturul?
Milline on tänane ja homne töömaailm?

Planeerimine – Kuidas sinna jõuda?

Millise eesmärgini soovin jõuda?
Millised on lähemad ja millised kaugemad eesmärgid?
Milliseid samme on vaja selleks astuda?
Kuidas ma otsustan?
Mis mind toetab ja mis takistab?
Kust ja kellelt saan vajalikku abi ja tuge?

Tegutsemine – Kuidas tegutseda ja plaane ellu viia?

Millised on võimalused eesmärkideni jõudmiseks?
Millised võimalused mulle sobivad ja mida otsustan kasutada?
Millistest sammudest alustan?
Kuidas hoian motivatsiooni?
Mida võtan ette, kui tekib vajadus muutusteks?

 

 


Vaata, millist abi nõustamisel saab


 

Tartu Ülikooli karjäärinõustajad

Image
Mare Aru
Image
Kadri Jurs

Futulab – üliõpilase arengut ja karjääri toetav keskkond