Autor:
Lauri Mutso

„Teadusest äriks!“

Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool kutsuvad teadlasi teadusmahuka ettevõtluse ideede arendamise programmi „Teadusest äriks!“

Eelinkubatsiooniprogramm „Teadusest äriks!“ pakub uusi võimalusi neile, kes soovivad viia oma teadustöö tulemusi ärimaailma ja aidata kaasa Eesti teadusmahukate ettevõtete kasvule. 

Programmi eesmärgid

  1. Selgitada välja osalejate teadustöö äripotentsiaal
  2. Tutvustada teadlasele eri võimalusi teadusmahuka ettevõte loomiseks ja arendamiseks.
  3. Pakkuda tuge alternatiivsete äristamisvõimaluste (nt hargettevõtte loomine; teadustulemuse litsentseerimine) leidmisel.

Miks programmiga liituda?

  • Teadlane omandab seminarides peamised ettevõtluse alustamiseks ja arendamiseks vajalikud teadmised.
  • Ärimentorid ja ülikoolide spetsialistide võrgustik toetab teadlasi ja meeskondi eri etappides.
  • Ülikoolid võtavad enda peale intellektuaalomandi kuluka ja keerulise analüüsi.
  • Osaleda saab kogukonnaüritustel ja ärifestivalidel.
  • Osalejad on kursis edasiste kiirendite ja rahastusvõimalustega.
  • Omandada saab praktilisi oskusi (ärimudeli koostamine; välkkõne õpe).

Tutvu programmiga

Programmi „Teadusest äriks!“ kevadvoor 2024:

Eelinkubatsiooniprogrammis omandavad osalejad kümne nädala jooksul kõige olulisemad ettevõtlusega seotud oskused ja teadmised oma teaduspõhise ettevõtte asutamiseks ja oma teadustöö äristamiseks.

Seminarid toimuvad 13. märtsist kuni mai lõpuni enamasti igal järjestikusel kolmapäeval korraga nii Tartus Delta keskuses kui ka Tallinna Tehnikaülikooli Mektory majas kella 1618. Osalejad kogunevad seminarideks oma ülikoolis ühisesse ruumi.

Programmis osalemine eeldab enamasti füüsilist kohalolekut kas Tallinnas või Tartus. Olenevalt osalejatest toimuvad seminarid eesti või inglise keeles. Programm on osalejatele tasuta.

Kui seminariesineja on Tartus, toimub veebiülekanne seminarist Tallinnasse; kui seminari läbiviija asub Tallinnas, tehakse veebiülekanne Tartusse. Seminarid on interaktiivsed ja peale teatud teemade käsitlemise on võimalik leppida eksperdiga kokku ka eraldi 30-minutiline konsultatsioon.

Programm on mõeldud Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli teadlastele ja teadusmeeskondadele, kellel on intellektuaalsel kapitalil ja/või infrastruktuuril põhinev toode või teenus ning huvi ettevõtlusmaailma vastu. Registreeruda saab kuni 8. märtsini!

 

Täpse kalendri on leiab siit.

13. märts

Teadusest äriks  võimalused ja tulevikuootused. Sissejuhatus programmi.

20. märts

Toote- ja teenusedisain

27. märts

Turu arendamine

3. aprill

Organisatsiooni arendamine

10. aprill

Intellektuaalomand

17. aprill

Äriõigus

24. aprill

Investori vaatenurk

30. aprill Välkkõnede ABC

8. mai

Networking'u üritus

15. mai

Välkkõnede treening demopäevaks

22.24. mai

Demopäev. Välkkõnede esitlused konverentsil Latitude59

Seminarid toimuvad Tartu Delta keskuse demoruumis kella 1618.

Korraldajad jätavad endale õiguse teha koolituskalendris muudatusi.

Kas programmiga liitumisel kaasneb kohustus asutada oma ettevõte?

Ei, sellist kohustust ei kaasne.

Kas programmi on oodatud ka üliõpilased?

Jah, kui neil on teadusmahukas idee ja/või nad esindavad teadusrühma

Kas kõik meeskonnaliikmed saavad programmis osaleda?

Programmiga liitudes on võimalik seminaridel osaleda kõikidel meeskonnaliikmetel. 

Mis valdkonna teadlased on programmi oodatud?

Programm on valdkondadeülene ja piiranguid ei ole.

Mis juhtub, kui mul pole võimalik programmi läbida?

Programm alustab uuesti sügisel, mis annab võimaluse uuesti liituda.

Kas kohtumistel saab osaleda ka veebi teel?

Kohtumised toimuvad paralleelselt nii Tartu Ülikoolis kui ka Tallinna Tehnikaülikoolis. Osalejad kogunevad selleks ette antud ruumi nii Tartus kui ka Tallinnas. Olenevalt seminariesineja asukohast tehakse veebiülekanne kas Tallinnasse või Tartusse. Seminaridel on soovitav siiski füüsiline kohalolek.

Kas mul peab programmi liitumiseks olema olemas juba äriidee?

Peab olema huvi, kuidas oma teadusmahukat ideed äristada. Programmi käigus selgitamegi välja kõige õigemad moodused, kuidas edasi liikuda.

Registreerumise lõpuni jäänud

Programmi mentorid

Programmis osalejad

Tartu Ülikooli hargettevõtted

Hargettevõtted on aktiivsed ülikooli partnerid

Tartu Ülikooli hargettevõte on äriühing, mis 1) soovib kokkuleppel ülikooliga tuua äritegevuse arendamiseks esile oma seost ülikooliga; 2) mille asutajateks või osanikeks on ülikooli haldusettevõte või selle haldusettevõtte TÜ töötajad/üliõpilased ja 3) mis kasutab oma tegevuses ülikooli intellektuaalset kapitali ja/või taristut. Intellektuaalse kapitalina käsitletakse teadmisi, informatsiooni, intellektuaalset omandit, kogemusi jms.

Hargettevõtteks võib saada iga ettevõte, mis vastab neile kriteeriumidele. See annab ettevõttele võimaluse kasutada ülikooli kaubamärki ja suurendada enda toodete ja teenuste usaldusväärsust viitega teaduspõhisusele.

Soovime oma hargettevõtetelt aktiivset partnerlust, mille sisuks on lisaks jagatud teadmistele ka õpet ja teadust toetavad ettevõtmised. Koostöö sujumiseks võimaldab ülikool igal hargettevõttel kasutada kliendihalduri teenust, et ühildada ettevõtte ja ülikooli soove.

Ülikoolil on partnerlussuhted enamiku Eestis inkubatsioonitegevust pakkuvate asutustega, seega saame aidata kaasa programmidesse kandideerimisel. Nii saab meie programmi lõppedes liituda näiteks Tartu Teaduspargi teadusmahukate idufirmade inkubatsiooniprogrammiga S2B Launchpad või Euroopa Kosmoseagentuuri äriinkubaatoriga.