Skip to main content

Õppekava vahetamine

Õppekava vahetamiseks on kaks võimalust: ülikooli uuesti sisse astuda või kandideerida õpingute jooksul soovitud õppekava vabale õppekohale.


Ülikooli uuesti sisseastumine 

Uuesti sisseastumine tähendab õpingute alustamist otsast peale. Sisseastumiseks tuleb esitada soovitud õppekavale kandideerimisavaldus, täita vastavaks õppeaastaks õppekavale kehtestatud vastuvõtutingimused ning osutuda vastuvõetuks.

Uuesti sisse astudes varasemaid õpinguid automaatselt üle ei kanta. Soovi korral saab varem läbitut üle kanda varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise ehk VÕTA abil. Selleks tuleb üliõpilasel esitada VÕTA-taotlus

NB! Uuesti sisseastumisel tuleb arvestada ka teist korda sisseastumisel rakenduvate piirangutega.

 

Kandideerimine vabale õppekohale 

Vabale õppekohale saab kandideerida, kui varasemad õpingud sobivad uude õppekavva ja vaba õppekoht on olemas. Kandideerimise tingimused kehtestab õppekava haldav valdkond. Loe lähemalt kandideerimisest vabale õppekohale.  

Sisseastumine

Teist korda tasuta õppimise piirang

Vabale õppekohale kandideerimine

#õppimine

Keeletestid

Vahetusüliõpilaseks kandideerides tuleb tõendada selle võõrkeele piisavat oskust, milles toimub õppetöö väliskõrgkoolis.

Jaga
19.01.2022
#õppimine
Lähiõpe jätkub.

Kevadsemestril jätkub lähiõpe

Jaga
19.01.2022
Jaga
17.01.2022