Sisseastumine doktoriõppesse

Doktoriõppe programmid ja erialad

Kandideerimiseks välja kuulutatud konkursid

 

Millal saab kandideerida?

 • 1.–15. veebruar (vastuvõtt üksikutel erialadel)

Info vastuvõtu kohta avalikustatakse Tartu Ülikooli veebilehel 15. jaanuariks ja vastuvõtuotsused tehakse hiljemalt 15. märtsil. Immatrikuleerimine on õppeaasta alguses.

 • 1.–15. mai (vastuvõtt loodus- ja täppisteaduste valdkonnas Eesti kodakondsusega kandidaatidele ja kõikides valdkondades väliskandidaatidele)
 • 1.–15. juuni (vastuvõtt humanitaarteaduste ja kunstide, meditsiiniteaduste ning sotsiaalteaduste valdkonnas Eesti kodakondsusega kandidaatidele ja Eestis magistrikraadi omandanutele)

Info vastuvõtu kohta avalikustatakse 15. aprilliks ja vastuvõtuotsused tehakse hiljemalt 15. juulil. Immatrikuleerimine on õppeaasta alguses.

 • 15.–30. september (vastuvõtt üksikutel erialadel)

Info vastuvõtu kohta avalikustatakse 1. septembriks ja vastuvõtuotsused tehakse hiljemalt 15. oktoobril. Immatrikuleerimine on hiljemalt kevadsemestri alguses.

 •  15.–30. november (vastuvõtt üksikutel erialadel)

Info vastuvõtu kohta avalikustatakse 1. novembriks ja vastuvõtuotsused tehakse hiljemalt 15. detsembril. Immatrikuleerimine on hiljemalt kevadsemestri alguses.
 

  Hetkel kandideerimiseks välja kuulutatud konkursse saad vaadata konkursside lehelt.

 


 

Enne kandideerimist

Enne avalduse esitamist soovitame lisaks kandideerimisinfole lugeda lähemalt Tartu Ülikooli doktoriõppe korralduse kohta. Tutvu doktoriõppe programmide ja erialadega ning vajaduse korral otsi tulevane juhendaja.

Tartu Ülikool on Eesti juhtiv teadus- ja arendusasutus, kus õpib ligikaudu 1100 doktoranti. Oleme rahvusvaheline ja mitmekultuuriline teaduskeskus, kus doktorantidele pakutakse põhjalikult välja töötatud doktoriõppe programme ning rikkalikult võimalusi teadustöö tegemiseks. Õpingute käigus on doktorandil võimalus teha koostööd oma ala asjatundjatega üle maailma, näiteks osaledes rahvusvahelistel konverentsidel ja projektides, aga ka lühi- või pikaajalises õpirändes.

Doktorantuur kätkeb doktoritöö kirjutamist ja õpinguid, mille alla käivad nii ainekursused kui ka ülekantavate oskuste koolitused. Doktoritöö võib olla vormistatud kas monograafiana või artiklipõhise tööna, võimalik on ka rakenduslikke lahendusi sisaldav või loomeuurimuslik doktoritöö. Doktoriõppe kava on paindlik ning selle koostamisel lähtutakse suuresti doktorandi uurimisprojektist, oskustest ja karjääriplaanidest. Tartu Ülikoolis kaitstakse igal aastal ligikaudu 120 doktoritööd, mis moodustavad üle poole kõikidest Eestis kaitstavatest doktoritöödest.

Tartu Ülikooli doktorikraad valmistab sind suurepäraselt ette akadeemiliseks karjääriks: 62 Tartu Ülikooli teadlast kuulub 1% maailma viidatuimate teadlaste hulka (ESI Web of Science). Lisaks akadeemilistele oskustele valmistab Tartu Ülikool doktorante ette ka tööks erasektoris – õpingute jooksul arendab doktorant oma meeskonnatöö-, juhtimis-, organiseerimis-, suhtlemis- ja esinemisoskusi, mida väärtustatakse nii akadeemilises elus kui ka kõikjal mujal.

Alates 2022/2023. õppeaastast kaasneb doktoriõppesse vastuvõtuga enamasti tööleping nooremteaduri ametikohal. Nooremteaduri palga miinimumäär Tartu Ülikoolis on võrreldav Eesti keskmisega. Doktoriõpet on võimalik läbida ka töölepinguta doktorandina (üliõpilase staatuses). Loe lähemalt doktorandi staatuse ja doktoriõppe rahastuse kohta.

Tartu Ülikoolis on kaheksa doktoriõppe programmi, mis koosnevad laiast valikust erialadest. Täiskoormusega programmi läbides jõuab doktorant kraadini ligikaudu nelja aastaga ja see on võrdsustatud 240 EAP-ga. Täpsemalt saad doktoriõppe korraldusest lugeda siit. Vastuvõtutingimused on sätestatud Tartu Ülikooli doktoriõppe vastuvõtueeskirjas.

Oled oodatud kandideerima doktoriõppesse, kui sul on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Kui oled magistrikraadi omandanud välisriigis, leiad vajaliku info altpoolt punktist Avalduse esitamine“.

 Magistrikraadile vastavad kvalifikatsioonid:

 • vähemalt 4-aastase nominaalkestusega (enne 1. juunit 2002 Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud) bakalaureuseõppekava läbimisel välja antud diplom, mis tõendab bakalaureusekraadi;
 • vähemalt 4-aastase nominaalkestusega õppekava läbimisel välja antud bakalaureusediplom ilma bakalaureusekraadita;
 • ülikooli kraadita diplom;
 • diplomeeritud spetsialisti ülikoolidiplom;
 • kõrgharidusel põhineva õpetajakoolituse tunnistus või diplom, mis on välja antud vähemalt 1-aastase nominaalkestusega õppekava läbimisel;
 • NSV Liidus saadud spetsialisti diplom kõrgema kutsekvalifikatsiooni kohta (vt lisainfot Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja enne 20. augustit 1991 antud endise NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavuse kohta).

 

Enamikul erialadel ei ole juhendaja leidmine kohustuslik, vaid soovituslik. Selle eesmärk on tagada, et instituudis on doktoritöö juhendamiseks vajalik teaduspädevus olemas.

Sobiv juhendaja tuleb kandidaadil endal leida. Soovitame vaadata instituutide ja valdkondade kodulehti ning uurida, millised teadusprojektid on seal parajasti käimas ja kes neid juhivad. Kasulik on vaadata ka instituudi teadustöötajate CV-sid Eesti Teadusinfosüsteemist (ETIS).

Kui oled leidnud juhendaja, kes tundub sobiv, võta temaga ühendust. Lisa e-kirjale kindlasti oma CV ja kirjelda, millisel teemal sooviksid uurimistööd teha. Akadeemilised töötajad saavad üldiselt palju kirju, seega ole hoolas ning pane vajalik info kirja selgesti, lühidalt ja akadeemilises stiilis.

Kui sind huvitavale doktoriõppe programmile või erialale on kehtestatud konkreetsed nõudmised, leiad need vastava valdkonna lehelt. Kui kandideerid projektipõhisel konkursil või erialale, kus instituut kuulutab välja kindlad uurimisteemad, ei ole vaja juhendajat ise otsida.

Doktoriõppe keskused ja instituudid:

Tartu Ülikooli doktoriõppes on 50 eriala, mis jagunevad kaheksa programmi alla. Erialadega saad tutvuda siin. Erinevalt bakalaureuse- ja magistriõppest saad doktoriõppes kandideerida vastuvõtuperioodi jooksul ainult ühele erialale.

Kui kahtled, milline eriala võiks sobituda sind huvitava uurimisteemaga, uuri kindlasti vastava instituudi kodulehte. Sealt saad rohkem lugeda instituudi uurimissuundade ja teadusprojektide kohta ning leiad akadeemilised töötajad, kes tegelevad sulle huvipakkuva teadusvaldkonnaga.

Püüa leida eriala, mis sobib sinu uurimisteema ja akadeemilise taustaga. Kui eriala vastuvõtuinfos ei ole kirjas, et kandidaadil peab olema kindla valdkonna magistrikraad, saad kandideerida ka teise eriala kraadiga. Kandideerimisel pead tõendama, et sul on selle eriala doktoriõppeks piisavalt teadmisi ja kogemusi.  

 

Kui konkursside lehel ei ole vastuvõtuinfo avalikustamise tähtajaks erialal välja kuulutatud teemasid või projekte, saad doktoriõppesse kandideerida enda valitud uurimisteemaga. Oma teemaga saab üldjuhul kandideerida humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna erialadele, meditsiiniteaduste valdkonna erialadele (v.a liikumis- ja sporditeaduste eriala) ning sotsiaalteaduste valdkonnas õigusteaduse ja psühholoogia erialadele. Kandideerimisel tuleb esitada doktoritöö kavand.

Mõned erialad kuulutavad vastuvõtuks välja oma uurimisteemad, mille hulgast kandidaat peab valima. Sel juhul ei ole võimalik vastuvõtuperioodil kandideerida enda uurimisteemaga. Kandideerides instituudi väljakuulutatud teemale, tuleb koos avaldusega esitada doktoritöö kavand.

Loodus- ja täppisteaduste valdkonnas toimub projektipõhine vastuvõtt. See tähendab, et valdkond kuulutab vastuvõtuks välja konkreetsed uurimisprojektid, mille hulgast saab valida, ja vastuvõtuperioodil ei ole võimalik kandideerida oma uurimisteemaga. Projektipõhisel vastuvõtul tuleb koos avaldusega esitada motivatsioonikiri.

Ka teistes valdkondades võib olla üksikuid projektipõhiseid konkursse. Sel juhul on vastav info täpsustatud konkursside lehel ja kandideerimisel tuleb esitada doktoritöö kavandi asemel motivatsioonikiri.

 

 

 

Avalduse esitamine

Eesti kodakondsusega kandidaadid saavad kandideerida SAIS-is (süsteemi tuleb sisse logida ID-kaardi või mobiil-ID abil). Kui sul puudub juurdepääs SAIS-ile, pöördu aegsasti e-posti aadressil phdadmissions@ut.ee. Soovitame mitte jätta avalduse esitamist viimasele päevale. Kandideerimisperioodil jälgi palun oma avaldusega toimuvat, sest vajaduse korral saadame sulle SAIS-i kaudu teateid. Doktoriõppes saad vastuvõtuperioodi jooksul kandideerida ainult ühele erialale või projektile.

SAIS-is saavad kandideerida ka need Eesti kodanikud, kes on magistrikraadi omandanud välisriigis, kui neil on süsteemile juurdepääs (vt info allpool).

Välisüliõpilaskandidaatidel palume tutvuda kandideerimise infoga siin.

Esitada tuleb

 • elektrooniline avaldus SAIS-is;
 • doktoritöö kavand või motivatsioonikiri (olenevalt konkursi tingimustest);
 • elulookirjeldus (CV). Selle koostamisel on abiks näidisvorm. CV peab kajastama näidisvormis nimetatud teemasid, aga selle kujundus on vaba;
 • lõpudiplom koos akadeemilise õiendiga (ainult siis, kui SAIS-is avaldust esitades ei lisandu haridusandmete lehele infot omandatud magistrikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni kohta).

Alates 2004. aastast Eestis omandatud hariduse andmed on Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) olemas, kuid varem lõpetanud ja välisriigis magistrikraadi omandanud peavad arvestama lõpudiplomi ja akadeemilise õiendi esitamisega. Kui haridust tõendavad dokumendid on vaja esitada paberil, anname pärast avalduse ja elektroonsete dokumentide ülevaatamist sellest SAIS-i kaudu teada.

 

Eesti kodakondsusega kandidaadid saavad avalduse esitada SAIS-is. Süsteemi sisselogimiseks on vajalik kehtiv ID-kaart või mobiil-ID. Nende puudumisel võta juba enne kandideerimisperioodi ühendust e-posti aadressil phdadmissions@ut.ee.  

Kui oled magistrikraadi omandanud välisriigis, tuleb avalduse juurde laadida diplomi ja akadeemilise õiendi (hinnetelehe) koopia. Avalduse saad ära esitada nii, et esialgu puudub süsteemis info magistriõppe kohta. Lisame need andmed sinna ise hiljem, pärast haridusdokumentide menetlemist. Kui haridusdokumentide originaalid või kinnitatud koopiad on vaja esitada paberil, anname sellest SAIS-i kaudu teada.

Välisriigis magistrikraadi omandanutel on soovitatav esitada Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnang kvalifikatsiooni vastavuse kohta doktoriõppesse astumiseks. Võime vastuvõtu käigus teha otsuse kvalifikatsiooni vastavuse kohta ka ilma ENIC/NARIC Keskuse hinnanguta või saata ise dokumendid keskusesse hindamisele. Hinnangu saamine võib aega võtta kuni 30 päeva.

 

Kui lõpetad magistriõppe Eestis ja avalduse esitamise ajal ei ole lõpetamise infot veel SAIS-is, saad avalduse siiski ära esitada. Värskendame lõpetamise andmeid avaldusel hiljem ise, tehes päringu Eesti Hariduse Infosüsteemile (EHIS).

Kui õpid välisriigis ja saad magistrikraadi pärast kandideerimistähtaega, lisa avaldusele kinnitus magistriõppes õppimise kohta koos oma õppetulemuste viimase väljavõttega. Kandideerides veebruaris või mais-juunis, tuleb magistrikraad omandada 1. augustiks ja lõpudokumendid esitada vastuvõtutalitusele 7. augustiks.

 

Avaldused staatusega Suunatud hindamisele“ või Lubatud sisseastumiskatsele“ lähevad hindamisele vastavasse instituuti. Vastuvõtukomisjonid alustavad motivatsioonikirjade ja doktoritöö kavandite hindamist pärast kandideerimistähtaja lõppu. Kirjaliku töö punktid lisame SAIS-i niipea, kui kõik sellele erialale kandideerinute tööd on hinnatud.

Kandidaadid, kelle doktoritöö kavandit või motivatsioonikirja on hinnatud vähemalt 35 punktiga 50-st (õigusteaduse erialal 42 punktiga 60-st), kutsutakse sisseastumisintervjuule. Intervjuu kuupäev antakse enne teada ning täpse kellaaja lepivad kandidaat ja intervjuud korraldav instituut kokku omavahel. Sisseastumisintervjuu võib toimuda kohapeal või veebi teel (loe videointervjuu kohta).

Kirjalikke töid (doktoritöö kavandit või motivatsioonikirja) ja sisseastumisintervjuud hinnatakse 50 punkti skaalal, kus minimaalne positiivne tulemus on 35 punkti. Erandiks on õigusteaduse eriala, kus on kavandi eest vaja saada vähemalt 42 punkti 60-st ja intervjuu eest 28 punkti 40-st. Kirjaliku töö ja intervjuu punktid liidetakse ning lõplik punktisumma kujuneb 100 punkti skaalal. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel.

 

 

 

Pärast vastuvõtuotsuse saamist

Kas osutusid vastuvõetuks Tartu Ülikooli doktoriõppesse? Palju õnne! Allpool leiad infot õppimatuleku kinnitamise kohta ja lühikese ülevaate sellest, mis sind õpingute alguses ees ootab.

Kui oled saanud SAIS-i kaudu vastuvõtuotsuse, pead kinnitama õppimatuleku sealsamas SAIS-is seitsme päeva jooksul. Kui jätad selle tegemata, siis loobud õppekohast ja võimaluse korral pakume seda pingereas järgmisele kandidaadile.

Veebruari ja mai-juuni kandideerimisperioodil vastuvõetud immatrikuleeritakse õppeaasta alguses. Septembri ja novembri perioodil vastuvõetud immatrikuleeritakse sügissemestri jooksul, hiljemalt kevadsemestri alguseks.

Doktorandile vajaliku info leiad siit.

#sisseastumine
Sisseastumine magistriõppesse 2023 - Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia

Algas kandideerimine magistriõppesse

#sisseastumine
Tudengid

Doktoriõppe konkursid

#õppimine #sisseastumine
Peamaja

Algas kandideerimine Tartu Ülikooli magistriõppesse ja võõrkeelsetele erialadele