Kolme minuti loengute konkursid

Tartu Ülikool korraldab doktorantidele kord aastas kolme minuti loengute konkursi, mis toob kokku nii eestikeelsed kui ingliskeelsed esinejad. Konkurss pakub doktorantidele võimalust tutvustada oma uurimistööd avalikkusele ja kaasdoktorantidele. 

Konkursi ettekannetest tehakse kohapeal videosalvestus. Korraldajad otsivad kõigile esinejatele avaldamisvõimalusi kas ülikooli kommunikatsioonikanalites või meedias, nii ei jää põnevad lood värskest teadusest pelgalt ülikooli seinte vahele. 

Kolme minuti loengute konkursi kolmel parimal eestikeelsel esinejal avaneb võimalus esindada ülikooli Eesti Teaduste Akadeemia konkursil „Teadus kolme minutiga". 

Kolme minuti loengute konkursi parimal ingliskeelsel esinejal avaneb võimalus esindada ülikooli rahvusvahelisel Coimbra Groupi kolme minuti loengute konkursil

< Tagasi doktoriõppe pealehele

Kellele ja kuidas?

Osalemine: kõik doktorandid (sh akadeemilisel puhkusel viibijad) ja doktoriõppe eksternid, samuti viimase aasta jooksul doktoritöö kaitsnud värsked doktorid. Registreeru hiljemalt 4. novembril.

Ettevalmistus: konkursil osalemiseks valmista ette kolmeminutiline esitlus eesti keeles, mis võtab kokku sinu uurimistöö ajendiks olnud küsimuse, selle lahendamise viisid, tähtsuse ja mõju. NB! Ettekanne peab mahtuma kolme minuti sisse. Ajapiirangu ületamisel jäetakse osaleja võistlusest kõrvale.

Hindamine: hindamiskomisjon valib välja esikolmiku, kes pälvivad rahalise preemia. Võitjatel avaneb võimalus esindada ülikooli Eesti Teaduste Akadeemia aasta algul toimuval konkursil „Teadus kolme minutiga".  

Ettevalmistus Teaduste Akadeemia konkursiks: 18.–20. novembril 2022 toimub Heimtali vanas koolimajas Viljandi lähistel kõigile finalistidele koolitus, kus treenitakse nii populaarteadusliku artikli kirjutamise oskusi kui kaamera ees esinemist. 

21. jaanuaril 2023 toimub akadeemia saalis (Kohtu 6, Tallinn) jätkukoolitus, kus veel kord vaadatakse, kas ja kuivõrd on esinemine paranenud ning antakse viimased näpunäited. 

Teaduste Akadeemia konkurss: toimub 3. veebruaril 2023 Teaduste Akadeemia saalis (Kohtu 6, Tallinn). 

Konkursil valitakse välja viis parimat esitlust, millest tehakse Eesti televisioonis näitamiseks kolmeminutilised videod. Rahvas valib videode hulgast oma lemmiku. 

Kellele ja kuidas?

Osalemine: doktorandid, kes ei viibi akadeemilisel puhkusel. Registreeru hiljemalt 4. novembril.

Ettevalmistus: konkursil osalemiseks valmista ette kolmeminutiline esitlus inglise keeles, mis võtab kokku sinu uurimistöö ajendiks olnud küsimuse, selle lahendamise viisid, tähtsuse ja mõju.

Hindamine: hindamiskomisjon valib välja esikolmiku, kes pälvivad rahalise preemia. Parima esitluse videosalvestus esindab ülikooli rahvusvahelisel Coimbra Groupi kolme minuti loengute konkursil

Esitlust puudutavad reeglid

 • Kasutada tohib vaid ühte staatilist PowerPointi esitlusslaidi. Slaidide üleminekud ega animatsioon pole lubatud. Slaidi kuvatakse ekraanil terve ettekande vältel.
 • Ühtegi muud elektroonilist meediumi (nt heli- ja videoklippe) pole lubatud kasutada.
 • Lisatarvikuid (nt kostüümi, muusikariistu, laborivarustust) pole lubatud kasutada.
 • Ettekanne peab mahtuma kolme minuti sisse. Ajapiirangu ületamisel jäetakse osaleja võistlusest kõrvale.
 • Ettekanne peab olema esitatud kõnena – luuletus, räpp, laul, vms pole lubatud.
 • Ettekanne peab algama laval.
 • Esitluse alguseks loetakse hetke, mil võistleja alustab ettekannet kas liikumise või kõnega.   
 • Nõuetele vastavaid videoid hindava žürii otsus on lõplik.

Sisu ja selle arusaadavus

 • Kas ettekanne avas uurimisprobleemi tausta ja olulisust arusaadavalt, vältides erialatermineid ja selgitades terminoloogiat?
 • Kas ettekanne kirjeldas selgelt uurimistöö mõju, tulemusi ja/või järeldusi?
 • Kas esitluse ülesehitus oli selge ja loogiline?
 • Kas uurimisteemat, selle olulisust, tulemusi ja mõju esitati teemakaugele inimesele arusaadavas keeles?
 • Kas rõhuasetused olid paigas või peatus esineja mõnel aspektil liiga pikalt või libises kõigest liiga kiiresti üle?

Esinemine ja auditooriumiga suhtlemine

 • Kas loeng tekitas publikus soovi rohkem teada saada?
 • Kas esineja suutis hoiduda oma uurimistöö trivialiseerimisest või üldistamisest?
 • Kas esineja suutis edasi anda entusiasmi oma uurimistöö vastu? 
 • Kas esineja suutis püüda ja hoida publiku tähelepanu?
 • Kas esineja oli piisavalt karismaatiline, kasutas oskuslikult silmsidet ja hääleulatust, hoidis ühtlast tempot ja oli enesekindel?
 • Kas PowerPointi slaid toetas esitlust: kas see oli selge, loetav ja sisutihe?
 • Kolme minuti jooksul suudab keskmine jutuvestja öelda umbes 300 sõna. See on ligikaudu 2600 tähemärki ja mahub ühele A4-leheküljele.
 • Teksti tasub hoolega ette valmistada ja mitu korda peegli ees läbi harjutada.
 • Ära kasuta võõrsõnu ega erialast terminoloogiat, sest nagu on öelnud Albert Einstein: „Kui sa ei oska midagi selgitada kuueaastasele, siis sa ei saa nähtavasti sellest ka ise aru.“

Räägi oma publikule

 • Väldi erialaterminoloogiat ja akadeemilist keelt.
 • Selgita oma uurimistöö seisukohalt olulisi mõisteid ja võtmetegelaste rolli – sina võid teada oma uurimisvaldkonnast kõike, aga sinu publik ei pruugi sellega tuttav olla.
 • Too esile oma uurimistöö eesmärgid, tulemused ja järeldused.
 • Kujuta ette, et selgitad oma uurimistöö sisu heale sõbrale või kaasüliõpilasele, kes on mõnest teisest valdkonnast.
 • Püüa edasi anda seda põnevust ja vaimustust, mida teemaga tegelemine sinus tekitab.

Ehita oma loeng üles sidusa jutustusena, millel on algus, keskpaik ja lõpp

 • Uurimistööd ei ole lihtne kolme minutisse mahutada. Soovituslik on jagada oma esitlus väiksemateks osadeks.
 • Püüa publiku tähelepanu äratamiseks kirjutada haarav avang, seejärel tõsta esile oma erinevad alateemad ja lõpuks tee kokkuvõte, et sõnum jääks kuulajatele meelde.

Pea silmas selget sõnumit

 • Mõtle läbi, mis on see, mida sinu publik esitusest kindlasti meelde peaks jätma. 
 • Püüa jätta publikule selge arusaam, millega sa tegeled, miks see on oluline ja mida sa loodad saavutada. 

Harjuta

 • Harjuta oma ettekannet kõva häälega peegli ees või katseta seda sõprade ja pereliikmete peal.
 • Küsi tagasisidet, et olla kindel, kas sinu põhisõnum tuleb esituses selgelt välja. 

Eesti Teaduste Akadeemia konkurss

“Teadus 3 minutiga” 2019. aasta viis parimat

“Teadus 3 minutiga” 2020. aasta viis parimat

"Teadus 3 minutiga" 2021. aasta viis parimat
 

Coimbra Groupi konkurss

Konkurss läbi aastate, sh videoklipid

Jason Mario Dydynski (TÜ doktorant) ettekanne Coimbra Groupi 2018. aasta konkursil, mis pälvis teise koha.


Novaator

Siim Nirgi - Eesti maapõu võib endas peita üllatusi

Sirel Heinloo - Eesti kirjandus jõudis rootsi keeles laia maailma

Marit Sukk - Jälgimisrakendused võivad põhjustada usaldamatust

Ove Korjus - Kodu saab valgustada keemilise reaktsiooniga

Vadim Svjatkovski - Intensiivne metsaraie käis Eestis juba 18. sajandil

Riinu Härmas - Kõrbenud piparkooki ja söetabletti eristavad poorid


UTTV

Tartu Ülikooli 2020.-2021. aasta konkursside videoklipid 

 

Image

#koostöö #kultuur #õppimine #õpetamine #rahvusvaheline
Konverents

Enlighti õpetamise ja õppimise konverents ootab esinejaid

#teadus

Tartu Ülikooli onkoloogia professor Jana Jaal räägib inauguratsiooniloengul, kas vähki saab võita

Tartu Ülikooli onkoloogia professor Jana Jaal peab oma inauguratsiooniloengu „Kas vähki saab võita?“ neljapäeval, 27. aprillil 2023 kell 16.15 ülikooli aulas.
#instituudist #õppimine #õpetamine #rahvusvaheline #tunnustamine #vilistlane
Skytte aktus

Skytte instituudi lõpuaktus 2023