Doktoriõpe

Siit saad ülevaate Tartu Ülikooli doktoriõppest: programmidest, eeskirjadest, õpingute kavandamisest, stipendiumidest ja paljust muust.

Tartu Ülikoolis on kaheksa doktoriõppe programmi, mida koordineerivad valdkondlikud doktoriõppe keskused. Iga programmi alla kuulub mitu valdkonnas pakutavat eriala. Doktoriõpet pakuvad nii humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, sotsiaalteaduste valdkond, meditsiiniteaduste valdkond kui ka loodus- ja täppisteaduste valdkond.

NB! Doktoriõppes toimuvad praegu suured muudatused, mis viiakse ellu alates 2022/2023. õppeaastast. Kui soovid Tartu Ülikooli doktoriõppe arenguplaani kohta rohkem teada, vaata kodulehte.

Loe lähemalt doktoriõppesse kandideerimisest

Doktoriõppe programmid enne 2022/2023. õppeaastat

Doktoriõppe programmid alates 2022/2023. õppeaastast


Doktorantuur Tartu Ülikoolis

Tartu Ülikoolis õpib ja töötab 1130 doktoranti, kellest ligikaudu 30% on välisdoktorandid.  Ülevaatlikult ülikoolist

Doktorantuuris on peamine teadustöö – see moodustab programmist vähemalt 75%. Doktoriõppe programmi keskmes on doktoritöö, ülejäänud akadeemiline tegevus ja õpingud toetavad doktorandi uurimistööd ja lisavad muud pädevust. Täiskoormusega õppides on doktorantuur võimalik lõpetada nelja aastaga. Igal aastal kaitstakse Tartu Ülikoolis ligikaudu 120 doktoritööd.

Doktorant teeb teadustööd oma juhendaja(te) toetusel ning kuulub sageli ka ülikooli uurimisrühma. Lisaks Tartu Ülikooli juhendajale võib doktorandil olla juhendaja teises ülikoolis või teadusasutuses. Teadmussiirdedoktorant teeb ettevõttele või asutusele vajalikku uurimistööd. Doktorandid saavad mitmesuguste rahastusvõimaluste abiga omandada rahvusvahelist kogemust.

Doktoriõpingute eesmärk on algupärase uurimisprojekti kaudu arendada doktorandis teaduslikku mõtteviisi, süvendada temas mõtteerksust, loomingulisust ja intellektuaalset iseseisvust.

Salzburgi printsiibid, Euroopa Ülikoolide Assotsiatsioon (2010)

Doktorikraadi omanikuna on võimalik jätkata akadeemilise karjääriga või töötada juhtspetsialistina väljaspool akadeemilist ringkonda. Lisaks erialastele ning valdkondlikele teadmistele ja oskustele on doktor võimeline püstitama uurimisküsimusi ning lahendama keerukaid probleeme, tal on juhtimis- ja meeskonnatööpädevus ning ta on võimekas suhtleja.

Doktoriõppe korraldus

Doktoriõpet reguleerib Tartu Ülikoolis doktoriõppe eeskiri (eeskirja veebiversioon). Doktoriõppe eeskiri sisaldab üldisi nõudeid juhendamise, individuaalplaani, atesteerimise ja doktorikraadi taotlemise kohta.

Kõikidel doktorantidel on soovitatav tutvuda Tartu Ülikoolis kehtivate heade tavadega, eriti doktoriõppe hea tavaga.

Ainekursustele registreerimise, varasemate õpingute arvestamise ja muu üldisemalt õppetööga seotu kohta saab lugeda õppekorralduseeskirjast. Üldise õppekorraldusliku info leiab ülikooli kodulehelt

Valdkonnaspetsiifilised nõudmised ja soovitused – näiteks valdkondlikud atesteerimiskorrad – leiab valdkonna doktoriõppe lehelt.

Õigusaktid

Dokumendivormid
 

Juhendamine

Ülekantavate oskuste koolitusvõimalused


Doktoriõppe kavandamine ja läbimine

Sellelt alalehelt saad ülevaate individuaalplaani, atesteerimise ja doktorikraadi taotlemise nõuetest ning leiad viited juhistele ja vormidele. 

Loe lähemalt

 

Doktorandi staatus ja doktoriõppe rahastus

Sellelt alalehelt saad ülevaate doktorandi staatusest ja doktoriõpingute rahastamise võimalustest. Tartu Ülikoolis ei ole doktorantidel õppetasu maksmise kohustust, kuid erineva staatusega kaasnevad erinevad tingimused ja võimalused. 

Loe lähemalt

Õpiränne

Õpirände stipendiumid

Doktorandi koostöövõimalused


ASTRA doktorikoolid

Doktorikoolide eesmärk on suurendada Eesti ülikoolide ja muude partnerasutuste koostöös doktoriõppe kvaliteeti ja tulemuslikkust. Doktorikoolide tegevus hõlmab nii erialaseid kui ka erialaüleseid huvisid, toetades doktorantide rahvusvahelist õppe- ja teaduskoostööd.

Loe lähemalt

Doktoritööde kaitsmised

Kaitstud doktoritööd

#teadus
Konkursi "Teadus 3 minutiga" 15 parimat_autor Reti Kokk

Kertu Liis Krigul sai teaduste akadeemia kolme minuti loengute konkursi laureaadiks

#õppimine #rahvusvaheline
Medicine

Enlighti veebiloeng tervisest ja digiteerimise mõjust

#teadus
FinEstBeAMS kiirekanal_autor Rainer Pärna

Eesti teadlaste ja tehnoloogiaarendajate uurimisvõimalused Lundis MAX IV laboris