Mentorlusprogramm

 

2024. aasta Tartu Ülikooli mentorlusprogramm algab sügisel. Rohkem infot juba õige pea!

________________________________________________

 

Mentorlusprogrammi eesmärk on tuua koostööks kokku meie edukad vilistlased ja aktiivsed tudengid ning tugevdada nõnda Tartu Ülikooli kogukonda.

Programmi on oodatud kandideerima kõik avatud ja uudishimulikud Tartu Ülikooli üliõpilased, kes soovivad õppida spetsialistide kogemusest.

Ootame mentoriks vilistlasi, kes on valmis jagama oma kogemusi ja nõuandeid, et aidata kaasa üliõpilase arengule ning julgustada teda leidma oma teed.

Teeme koostööd Eesti Mentorite Kojaga. Programmis osalevatel vilistlastel on võimalus läbida koja mentorite juhendamisel tasuta lühikoolitus ja saada põhiteadmised mentorina tegutsemiseks. 2023. aasta mentorlusprogrammi seminarid ning mentorite ja menteede kohtumised toimuvad veebis. Nii saavad programmis osaleda ka välismaal elavad Eesti üliõpilased ja vilistlased. 

Mentorioskusi on vaja palju enamaks kui ainult juhendatava toetamiseks – need aitavad saada paremaks juhiks, koostööpartneriks ja kolleegiks.

Menteele annab mentorlusprogramm võimaluse saada toetust ja julgustust eesmärkide seadmisel ja saavutamisel ning asjatundlikku nõu karjääriteemadel või lõputöö kirjutamisel.

 

Kandideerin menteeks Kandideerin mentoriks

Mentorina saad

 • aidata ambitsioonikal üliõpilasel leida oma kirg ja täita eesmärgid
 • koguda inspireerivaid ideid uue põlvkonna maailmamuutjatelt
 • leida särasilmse ja innuka praktikandi või töötaja
 • panustada tulevaste tippjuhtide erialasesse arengusse

Koostöö võib tähendada näiteks

 • erialase nõu andmist
 • lõputöö juhendamist
 • töövarjuks kutsumist
 • praktika või töö pakkumist
 • karjääriplaani väljatöötamist

 

Kandideeri mentoriks!

Üliõpilasena saad

 • praktilisi nõuandeid oma ala tippudelt, kes aitavad sul eesmärke täita
 • võimaluse osaleda inspireerivatel koosviibimistel, seminaridel ja koolitustel
 • isikliku järjepideva suhtluse oma mentoriga
 • silmapaistvuse ja konkurentsieelise tööturul
 • võimaluse leida töö- või praktikakoht

Koostöö võib tähendada näiteks

 • erialase nõu saamist
 • lõputöö juhendaja leidmist
 • töövarjuks käimist
 • praktika- või töökoha saamist
 • karjääriplaani väljatöötamist

 

Kandideeri menteeks!

Kuidas programm toimib?

Programmi intensiivsus sõltub üliõpilase ja mentori omavahelisest kokkuleppest. Et koostöö toimiks hästi ja eesmärgid oleks võimalik saavutada, julgustame kohtuma vähemalt üks kord kuus, kokku 3-6 korda programmi jooksul.

Enne mentorlussuhte sõlmimist tuleks läbi mõelda järgmised küsimused.

Kommunikatsioon. Kuidas plaanite omavahel suhelda?

Võite kokku leppida suhtluse näiteks telefoni, Skype'i või e-posti kaudu.

Mentorluse fookus. Millised on teie mõlema ootused?

Mõelge läbi, kas keskendute erialastele nõuannetele, lõputöö juhendamisele, töövarju-, praktika- või töökogemusele või karjääriplaani väljatöötamisele.

Soovitame enne koostöövormi kokkuleppimist mõelda ja rääkida läbi oma ootused ning eesmärgid. Võimaluse korral pange kirja tegevuskava, mille alusel on seatud eesmärke lihtsam täita. 

Suhtluse sagedus. Kui tihti soovite kohtuda?

Leppige kokku, kas kohtute näiteks kord nädalas, kord kuus või muu sobiva sagedusega.

Mentor ja üliõpilane ei pea elama samas linnas ega isegi samas riigis, sest tänapäeva sidevahendid võimaldavad mentorlussuhet hoida ka maailma eri otstest. Leppige mõttevahetusteks kokku mõlema poole jaoks sobiv viis ja aeg.

Pühendumine. Kui kaua võiks omavaheline koostöö kesta?

Soovitame mentorlussuhet hoida alates esmakohtumisest kuni vähemalt lõpuseminarini. Mentorlusprogrammi kandideerimine eeldab, et mõlemad pooled arvestavad koostööle pühendumise ja eesmärkide täitmisega.

Siiski võib aktiivsem roll jääda üliõpilase kanda, sest tippspetsialistid ja -juhid on enamasti tööga väga hõivatud. Üliõpilane peaks suutma tegevuskavas järge pidada ja olema mentorile hea partner, kes tuletab eesseisvat tegevust meelde ja teeb pingutusi ülesannete täitmiseks. 

2023. aasta mentorlusprogrammi ajakava

20.12–07.02 kandideerimine programmi

07.02–09.02 kandideerijaid teavitatakse programmi pääsemisest*

09.02 kell 16.15–18.15 ühine avaseminar veebis „Kuidas alustada?“, Ülle Susi ja Annika Haavisto-Visnapuu (Eesti Mentorite Koda) ning „Mis on mentorlus ja kuidas sellest võimalikult palju kasu saada?“, Mare Aru (Tartu Ülikooli nõustamiskeskus)

02.03 kell 15.30–17.30 mentorite veebiseminar „GROW mudel“, Ain Mihkelson (Eesti Mentorite Koda)

23.03 kell 15.30–17.30 mentorite veebiseminar „Karjääri planeerimine“, Kristiina Palm (Eesti Mentorite Koda)

27.03 kell 16.15–18.00 menteede veebikovisioon (eestikeelne grupp) „Kuidas sul läheb?“, Mare Aru (Tartu Ülikooli nõustamiskeskus)

30.03 kell 16.15–18.00 menteede veebikovisioon (ingliskeelne grupp) “Let´s share experiences!”, Kristel Lään-Saarik (Tartu Ülikooli nõustamiskeskus)

17.04 kell 15.00–17.00 seminar „Lepitamise psühholoogia“, Tõnu Lehtsaar

18.05 kell 15.30–17.30 mentorite seminar „Mentorsuhte lõpetamine“, Ülle Susi (Eesti Mentorite Koda)

06.06 kell 15.30–18.00 ühine lõpuseminar "Tööõnnest ja eneseteostusest muutuval tööturul", Tiina Saar-Veelmaa

*Mentorpaarid luuakse vastavalt kandideerijate ootustele ja erialasele sobivusele. Kahjuks ei ole võimalik alati kõikidele osalistele paarilisi leida. 

Ajakavas ja programmis võib ette tulla muudatusi.

Kandideeri menteeks

Kandideeri mentoriks

 


 

Lisateave:
Mairin Tann, turundusspetsialist, mentorlus@ut.ee
Eesti Mentorite Kodainfo@mentoritekoda.ee