Skip to main content

Mentorlusprogramm

Mentorlusprogrammi eesmärk on tuua koostööks kokku meie edukad vilistlased ja aktiivsed tudengid ning tugevdada nõnda Tartu Ülikooli kogukonda.

Programmi on oodatud kandideerima kõik avatud ja uudishimulikud Tartu Ülikooli üliõpilased, kes soovivad õppida edukate spetsialistide kogemusest.

Ootame mentoriks vilistlasi, kes on valmis jagama oma kogemusi ja nõuandeid, et aidata kaasa üliõpilase arengule ning julgustada teda leidma oma teed.

Teeme koostööd Eesti Mentorite Kojaga. Programmis osalevatel vilistlastel on võimalus läbida koja mentorite juhendamisel tasuta lühikoolitus ja saada põhiteadmised mentorina tegutsemiseks.

Mentorioskusi on vaja palju enamaks kui ainult juhendatava toetamiseks – need aitavad saada paremaks juhiks, koostööpartneriks ja kolleegiks.

Mentorina saad

 • aidata ambitsioonikal üliõpilasel leida oma kirg ja täita eesmärgid
 • koguda inspireerivaid ideid uue põlvkonna maailmamuutjatelt
 • leida särasilmse ja innuka praktikandi või töötaja
 • panustada tulevaste tippjuhtide erialasesse arengusse

Koostöö võib tähendada näiteks

 • erialase nõu andmist
 • lõputöö juhendamist
 • töövarjuks kutsumist
 • praktika või töö pakkumist
 • karjääriplaani väljatöötamist

Üliõpilasena saad

 • praktilisi nõuandeid oma ala tippudelt, kes aitavad sul eesmärke täita
 • võimaluse osaleda inspireerivatel koosviibimistel, seminaridel ja koolitustel
 • isikliku järjepideva suhtluse oma mentoriga
 • silmapaistvuse ja konkurentsieelise tööturul
 • võimaluse leida töö- või praktikakoht

Koostöö võib tähendada näiteks

 • erialase nõu saamist
 • lõputöö juhendaja leidmist
 • töövarjuks käimist
 • praktika- või töökoha saamist
 • karjääriplaani väljatöötamist

Kuidas programm toimib?

Programmi intensiivsus sõltub üliõpilase ja mentori omavahelisest kokkuleppest. Et koostöö toimiks hästi ja eesmärgid oleks võimalik saavutada, julgustame kohtuma regulaarselt, vähemalt kaks korda kuus.

Enne mentorlussuhte sõlmimist tuleks läbi mõelda järgmised küsimused.

Kommunikatsioon. Kuidas plaanite omavahel suhelda?

Võite kokku leppida suhtluse näiteks telefoni, Skype'i või e-posti kaudu.

Mentorluse fookus. Millised on teie mõlema ootused?

Mõelge läbi, kas keskendute erialastele nõuannetele, lõputöö juhendamisele, töövarju-, praktika- või töökogemusele või karjääriplaani väljatöötamisele.

Soovitame enne koostöövormi kokkuleppimist mõelda ja rääkida läbi oma ootused ning eesmärgid. Võimaluse korral pange kirja tegevuskava, mille alusel on seatud eesmärke lihtsam täita. 

Suhtluse sagedus. Kui tihti soovite kohtuda?

Leppige kokku, kas kohtute näiteks kord nädalas, kord kuus või muu sobiva sagedusega.

Mentor ja üliõpilane ei pea elama samas linnas ega isegi samas riigis, sest tänapäeva sidevahendid võimaldavad mentorlussuhet hoida ka maailma eri otstest. Leppige mõttevahetusteks kokku mõlema poole jaoks sobiv viis ja aeg.

Pühendumine. Kui kaua võiks omavaheline koostöö kesta?

Soovitame mentorlussuhet hoida alates esmakohtumisest kuni vähemalt lõpuseminarini. Mentorlusprogrammi kandideerimine eeldab, et mõlemad pooled arvestavad koostööle pühendumise ja eesmärkide täitmisega.

Siiski võib aktiivsem roll jääda üliõpilase kanda, sest tippspetsialistid ja -juhid on enamasti tööga väga hõivatud. Üliõpilane peaks suutma tegevuskavas järge pidada ja olema mentorile hea partner, kes tuletab eesseisvat tegevust meelde ja teeb pingutusi ülesannete täitmiseks. 

 

 

2022. a mentorlusprogrammi ajakava

24.01–17.02 kandideerimine programmi

22.02 kell 16.00–18.00 mentorite ettevalmistav seminar

22.02 kell 16.00–18.00 menteede ettevalmistav seminar (eesti- ja ingliskeelne grupp eraldi)

07.03 kell 16.00–18.00 ühine avaseminar, esineb Harald Lepisk

29.03 kell 16.00–18.00 mentorite seminar

13.04 kell 16.00–18.00 ühine seminar, esineb Kristi Saare

21.04 kell 16.00–18.00 mentorite seminar

05.05 kell 16.00–18.00 ühine seminar, esineja kinnitamisel

16.05 kell 16.00–18.00 mentorite seminar

09.06 kell 16.00–18.00 ühine lõpuseminar, esineb Sandra Vabarna

 

Ajakavas ja programmis võib ette tulla muudatusi.

Kandideeri menteeks

Kandideeri mentoriks

 


 

Lisateave:
Kadri-Ann Mägi, vilistlastegevuse koordinaator, mentorlus@ut.ee, 5310 1610
Eesti Mentorite Kodainfo@mentoritekoda.ee

#vilistlane
Ülikooli peahoone

Vilistlaste uudiskiri

Jaga
22.11.2021
#vilistlane
Aleksei Jašin

Aleksei Jašin: mõista ühiskonda, muuda maailma

Jaga
15.11.2021
#vilistlane
Heleen Jääger

Heleen Jääger: kunagi ei ole võimalik teada liiga palju

Jaga
15.11.2021