Skip to main content

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Sellelt lehelt leiad teabe, millal ja kuidas astuda Tartu Ülikooli eestikeelsesse esimese astme õppesse, mis hõlmab nii bakalaureuse-, rakenduskõrgharidus- kui ka integreeritud õpet

Eestikeelsesse esimese astme õppesse astumiseks saab avaldusi esitada 13.–29. juunini SAIS-is (vt üksikasjalikku ajakava allpool). Välismaalased (need, kellel pole Eesti kodakondsust) saavad kandideerida 1. maist 1. juunini DreamApplys. Loe ka infot välismaal kooli lõpetanutele.

Ingliskeelsesse esimese astme õppesse saab avaldusi esitada 1. veebruarist 15. aprillini. Avalduse esitamise juhised leiad võõrkeelsesse õppesse sisseastumise lehelt.


Täpsed vastuvõtutingimused leiad iga õppekava lehelt.

Vaata õppekavasid ja vastuvõtutingimusi

 

Tartu Ülikoolis saab kõrghariduse esimesel astmel (keskhariduse omandamise järel) õpinguid alustada
- bakalaureuseõppes,
- rakenduskõrgharidusõppes,
- integreeritud õppes.

Bakalaureuseõpe kestab kolm aastat, rakenduskõrgharidusõpe kolm või neli aastat. Parima erialase kvalifikatsiooni saamiseks saad seejärel õpinguid jätkata kaheaastases magistriõppes. Erand on arstiteaduse, hambaarstiteaduse, proviisori ja klassiõpetaja integreeritud õppekavad – nende puhul kestavad õpingud viis-kuus aastat ning nende alusel omandatud haridus vastab magistriastmele.

Enamiku õppekavade õppekeel on eesti keel, kolmel rahvusvahelisel õppekaval aga inglise keel.

Õppetöö toimub päeva- või sessioonõppena.

 Ajakava

Kandideerimine eestikeelsesse esimese astme õppesse 2022. aastal
 

   Avalduste esitamine SAIS-is: 13.–29. juuni

   Sisseastumiseksamid ja hindamine: 1.–10. juuli, tulemused SAISis hiljemalt 11. juulil

   Esimeste vastuvõtuotsuste edastamine kandidaatidele SAIS-is: 12. juuli

   Õppimatuleku kinnitamise esmatähtaeg SAIS-is: 14. juuli

   Ühiselamukoha taotluste vastuvõtmise algus: 15. juuli

   Kandidaatidele vastuvõtuotsuste edastamise ja õppekohtade täitmise lõpptähtaeg: 19. august

   Õppeaasta avaaktus: 29. august

   Lepingu sõlmimine, kui üliõpilane hakkab maksma õppetasu: september
 

Värskeim teave bakalaureuseõppesse astumise kohta

Kogemuslood esmakursuslase blogist

Ülikooliga tuttavaks tudengivarjuna

 

Mida on kandideerimiseks vaja?


Bakalaureuse-, rakenduskõrgharidus- ja integreeritud õppesse kandideerimiseks peab sul olema keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon (nt kutsekeskharidus).

Lisaks võidakse olenevalt õppekavast arvestada mõne (riigi)eksami või testi tulemust, lõputunnistuse (keskmist) hinnet, võõrkeeleoskuse tõendit vm. Mõnel juhul on võimalik saada kandideerimisel lisapunkte medaliga lõpetamise või MOOC-i eest või kandideerida hoopis eritingimusel.

Iga õppekava täpseid vastuvõtutingimusi vaata selle õppekava lehelt.
 

 Vastuvõtt Tartu Ülikooli toimub vastuvõtueeskirja kohaselt.

 

Millal ja kus esitada avaldus?

Tartu Ülikooli kandideerimiseks saad avalduse esitada Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS).
 

Järgmine avalduste vastuvõtt toimub

Kokku on igal kandidaadil ühel aastal võimalik esitada Tartu Ülikooli esimese astme õppesse kuni kaks avaldust.

  Loe lähemalt avalduse esitamisest.

 

Kas ja kes peab esitama lisadokumente?

Kui sinu SAIS-i avaldusel kuvatakse kõik kandideerimiseks vajalikud andmed automaatselt riiklikest inforegistritest, siis pole sul vaja lisadokumente esitada. 

NB! Kui lõpetad alles suvel kooli, mille lõputunnistuse alusel kandideerid, siis esita avaldus SAIS-is ka juhul, kui süsteem näitab sulle Hariduskäigu juures hoiatusmärki.

Kui aga näed, et sinu SAIS-i avaldusel kõiki vajalikke andmeid (nt kooli, hindeid või võõrkeeleksami tulemust) ei kuvata, siis tähendab see, et pärast avalduse esitamist pead meile eraldi esitama ka vastavad dokumendid: tunnistuse, hinnetelehe või võõrkeeletesti tõendi. Seda tuleb ette näiteks juhul, kui oled kandideerimiseks vajaliku eelneva haridustaseme omandanud enne 2004. aastat või oled kooli lõpetanud välismaal. NB! Esita avaldus SAIS-is ka siis, kui sul kõiki vajalikke andmeid avaldusel ei kuvata, ja alles seejärel esita meile puuduolevad lisadokumendid.

  Loe lähemalt lisadokumentide esitamisest.

Dokumente saab esitada järgmistel aegadel ja kohtades:

13. - 16. juunil, 20. ja 21. juunil ning 27. - 29. juunil kell 13-16

  • Tartus Ülikooli 20 (Ülikooli kohviku maja) ruum 320
  • TÜ Tallinna esinduses aadressil Teatri väljak 3 ruum 303 (NB! 13. juunil dokumente esitada ei saa)
  • TÜ Narva kolledžis aadressil Raekoja plats 2 ruum 108
  • TÜ Pärnu kolledžis aadressil Ringi 35 ruum 117 (NB! 20. juunil dokumente esitada ei saa)
  • TÜ Viljandi kultuuriakadeemias aadressil Posti 1 ruum 204

29. juunil SAISis avaldust esitades võib dokumente tuua koha peale ka 30. juunil. Avaldusi 30. juunist alates esitada ei saa.

 

Mis saab pärast avalduse esitamist?

Pärast avalduse esitamist SAIS-is läheb see hindamisele (kui avaldusega on kõik korras) või vastuvõtutöötaja kätte ülevaatamisele (kui avaldus on vaja üle vaadata). Puuduste korral võtab vastuvõtutöötaja sinuga avaldusele lisatud e-posti aadressi teel ühendust ning selgitab, mida ja mis ajaks on vaja puuduste kõrvaldamiseks teha.

Kui sinu valitud õppekava vastuvõtutingimuste seas on ka sisseastumiseksam, siis on järgmine samm sisseastumiseksami tegemine. Iga õppekava vastuvõtutingimused, sh sisseastumiseksami jm kirjeldused leiad selle õppekava lehelt

 

Tulemused ja õppimatuleku kinnitamine

Pärast avalduste hindamist, võimalikke sisseastumiseksameid ja kandideerimise punktisumma arvutamist avalikustatakse SAIS-is lõplikud pingeread ja edastatakse vastuvõtuotsused. Teade vastuvõetuks osutumise kohta saadetakse SAIS-i kaudu sinu avaldusele märgitud e-posti aadressil. Koha vastuvõtmiseks ja õppimatuleku kinnitamiseks on sul aega kaks päeva.

NB! Vaata vastuvõtuperioodil kindlasti regulaarselt oma postkasti, sh rämpsposti kausta, sest teade võib ka sinna sattuda. Kui sa õppimatulekut tähtajaks ei kinnita, tähendab see õppekohast loobumist.  
 

  • Kandideerimine korraga mitmele õppekohale või mitmesse kooli

SAIS-is saab kinnitada õppimatuleku korraga ainult ühele õppekohale ja kehtib põhimõte, et kehtima jääb viimasena kinnitatud õppekoht. See tähendab, et kui sul on SAIS-is ühele õppekohale (Tartu Ülikoolis või mujal) õppima tulek juba kinnitatud, siis järgmise kinnitamisel loobud automaatselt eelmisest. Ühe õppekava õppekoha vastuvõtmine ei mõjuta sinu teisi avaldusi (Tartu Ülikoolile või mõnele teisele ülikoolile), mille puhul pole vastuvõtuotsused veel selgunud, st avaldusi, millel on staatus kandideeriv, lubatud sisseastumiskatsele vms. Nende avaldustega jääd edasi kandideerima ning võid hiljem osutuda vastuvõetuks. 

  • Ühiselamukoha taotlemine

Ühiselamukohta saad hakata taotlema pärast seda, kui oled saanud SAIS-ist teate, et oled osutunud vastuvõetuks, ja oled SAIS-is õppimatuleku kinnitanud.  

 

Õppima asumine

Pärast seda, kui oled SAIS-is kinnitanud oma õppimatuleku, ei jäägi üle muud, kui oodata õppeaasta algust. Augustis saadetakse sulle SAIS-i avaldusele lisatud e-posti aadressil ka teade, et sind on immatrikuleeritud ehk lisatud Tartu Ülikooli üliõpilaste nimekirja, ning edastatakse uuele üliõpilasele vajalik info.
 

  • Akadeemiline puhkus kaitseväkke minemiseks

Kui pead sügisel asuma täitma ajateenistuskohustust, siis saad õppima asumist edasi lükata, nii et sinu koht ülikoolis säilib. Selleks taotle akadeemilist puhkust. Akadeemilist puhkust saad taotleda pärast seda, kui sind on immatrikuleeritud ja õppeaasta on alanud.

 

Sisseastumine võõrkeelsesse õppesse

Info välismaal lõpetanutele

Avalduse esitamine SAIS-is

#sisseastumine
Tartu Ülikooli peahoone ja lehviv Ukraina lipp

Miks jäävad kümned ukrainlaste tasuta õppekohad täitmata?

Jaga
25.07.2022
#sisseastumine
Metsarobot_autor Jonas Erik Laane

Teadlaste käe all valmib puid istutav robot

Jaga
22.07.2022
#sisseastumine
Õnnelik Tartu Ülikooli Pärnu kolledži tudeng

Tartu Ülikooli esmased vastuvõtuotsused on tehtud

Jaga
12.07.2022