Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Sellelt lehelt leiad teabe, millal ja kuidas astuda Tartu Ülikooli eestikeelsesse esimese astme õppesse, mis hõlmab nii bakalaureuse-, rakenduskõrgharidus- kui ka integreeritud õpet. 


Täpsed vastuvõtutingimused leiad iga õppekava lehelt.

Vaata õppekavasid ja vastuvõtutingimusi

 

Tartu University
Tartu Ülikoolis saab kõrghariduse esimesel astmel (keskhariduse omandamise järel) õpinguid alustada
- bakalaureuseõppes,
- rakenduskõrgharidusõppes,
- integreeritud õppes.

Bakalaureuseõpe kestab kolm aastat, rakenduskõrgharidusõpe kolm või neli aastat. Parima erialase kvalifikatsiooni saamiseks saad seejärel õpinguid jätkata kaheaastases magistriõppes. Erand on arstiteaduse, hambaarstiteaduse, proviisori ja klassiõpetaja integreeritud õppekavad – nende puhul kestavad õpingud viis-kuus aastat ning nende alusel omandatud haridus vastab magistriastmele.

Enamiku õppekavade õppekeel on eesti keel, kolmel rahvusvahelisel õppekaval aga inglise keel.

Õppetöö toimub päeva- või sessioonõppena.

 Ajakava

Kandideerimine eestikeelsesse esimese astme õppesse 2024. aastal
 

  Avalduste esitamine SAIS-is: 12.–26. juunini

  Avalduste esitamine DreamApplys: 1. maist 1. juunini

  Sisseastumiseksamid ja hindamine: 1.-10. juulini, tulemused sisestatakse SAISi hiljemalt 11. juulil

   Esimeste vastuvõtuotsuste edastamine kandidaatidele SAIS-is: 12. juulil

  Õppimatuleku kinnitamise esmatähtaeg SAIS-is: 14. juulil

  Ühiselamukoha taotluste vastuvõtmise algus: 15. juulil

  Kandidaatidele vastuvõtuotsuste edastamise ja õppekohtade täitmise lõpptähtaeg: 19. augustil

  Õppeaasta avaaktus: 2. septembril

  Lepingu sõlmimine, kui üliõpilane hakkab maksma õppetasu: september
 

Värskeim teave bakalaureuseõppesse astumise kohta

Kogemuslood esmakursuslase blogist

Ülikooliga tuttavaks tudengivarjuna

Mida on kandideerimiseks vaja?


Bakalaureuse-, rakenduskõrgharidus- ja integreeritud õppesse kandideerimiseks peab sul olema keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon (nt kutsekeskharidus).

Kõigile eestikeelsetele esimese astme õppekavadele kandideerimisel on vaja tõendada eesti keele oskust vähemalt B2 tasemel.

 1. Eesti keeles omandatud põhi-, kesk- või kõrgharidus. SAIS-is kuvatakse andmed alates 2004. aastast lõpetatud õpingute kohta. Loe lähemalt dokumentide esitamise kohta, kui SAISis lõpetatud kooli andmed puuduvad. NB! B2-tasemel eesti keele oskust ei tõenda eesti keeles omandatud keskharidus, kui sooritasid kooli lõpetamisel eesti keele teise keelena riigieksami, kuid sulle ei väljastatud B2-taseme tunnistust.
 2. Eesti keele teise keelena riigieksami tulemus vähemalt B2-tasemel (60 punkti). Riigieksami tulemus lisatakse SAISis avaldust esitades avaldusele automaatselt eksamite infosüsteemist. Eraldi tõendit pole vaja avaldusele lisada.
 3. Eesti keele B2- või C1-taseme eksami tunnistus. Tasemeeksameid korraldab Haridus- ja Noorteamet. Eksamitulemust SAISis automaatselt ei kuvata. Avaldusele SAISis tuleb lisada eksami tunnistuse fail ja saata eesti.ee portaalist otse sisseastumine@ut.ee e-posti aadressile. Kui sooritasid B2- või C1-taseme eksami juunis 2024, siis lisa avaldusele ekraanipilt eksamile registreerimise kohta Eksamite Infosüsteemi lingilt https://eis.ekk.edu.ee/eis/regamised. Eksamitulemus tuleb saata samale aadressile hiljemalt 22. juulil 2024.
 4. IB diplomiõppekava või Euroopa Kooli vanema kooliastme õppekava lõpetamisel sooritatud eesti keele eksam.
 5. Juhul, kui eelnimetatud viisidel ei ole võimalik eesti keele B2-taseme oskust tõendada, tuleb sooritada Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme test.

Kui oled sooritanud eesti keele teise keelena riigieksami, HARNO eesti keele B2-taseme eksami või Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi alla 80 punktile, pead eestikeelsesse õppesse vastuvõtu korral sooritama ülikoolis enne enne õppeaasta algust eesti keele kui õppekeele oskuse testi.

Kui oled kooli lõpetanud välismaal ning soovid kandideerida Narva kolledži eestikeelsetele õppekavadele "Infotehnoloogiliste süsteemide arendus", "Keeled ja mitmekeelsus koolis" või "Noorsootöö", ei pea sa tõendama eesti keele oskust vähemalt B2-tasemel. Kui vastav keeleoskus puudub, siis pead kandideerimisel tõendama vene või ukraina keele oskust vähemalt B2-tasemel. Vastuvõtu korral tuleb esimesel õppeaastal õppida eesti keelt 60 EAP mahus ja eesti keele oskust B2-tasemel tuleb tõendada hiljemalt esimese õppeaasta lõpuks.

 

Lisaks tuleb täita õppekava vastuvõtutingimused, milleks võivad olla riigieksamid, sisseastumiseksamid (sh kirjalikud tööd nagu motivatsioonikiri) või lõputunnistuse (keskmine) hinne. Enamiku õppekavade puhul on võimalik kandideerida ka eritingimusel olümpiaadide või võistluste või akadeemilise testi tulemuse alusel. 

Kandideerimisel on võimalik saada lisapunkte üldkeskhariduse medaliga või kutsekeshariduse kiitusega lõpetamise korral. Osadel õppekavadel saab lisapunkte ülikooli kursuse või MOOC-i läbimise eest.  Võõrkeelsesse õppesse kandideerides tuleb tõendada ka võõrkeeleoskust.

Iga õppekava täpseid vastuvõtutingimusi vaata selle õppekava lehelt.
 

  Vastuvõtt toimub Tartu Ülikooli vastuvõtueeskirja kohaselt.

 

Millal ja kus esitada avaldus?

Tartu Ülikooli kandideerimiseks saad avalduse esitada Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS) või DreamApplys.

Järgmine avalduste vastuvõtt esimese astme õppesse toimub järgmistel kuupäevadel:

Kokku on igal kandidaadil ühel aastal võimalik esitada Tartu Ülikooli esimese astme õppesse kuni kaks avaldust.

  Loe lähemalt avalduse esitamisest.

 

Kas ja kes peab esitama lisadokumente?

Kui sinu SAIS-i avaldusel kuvatakse kõik kandideerimiseks vajalikud andmed automaatselt riiklikest inforegistritest, siis pole sul vaja lisadokumente esitada. 

NB! Kui lõpetad kooli alles suvel, mille lõputunnistuse alusel kandideerid, siis esita avaldus SAIS-is ka juhul, kui süsteem näitab sulle Hariduskäigu juures hoiatusmärki.

Kui aga näed, et sinu SAIS-i avaldusel kõiki vajalikke andmeid (nt kooli, hindeid või võõrkeeleksami tulemust) ei kuvata, siis tähendab see, et pärast avalduse esitamist pead meile eraldi esitama ka vastavad dokumendid: tunnistuse, hinnetelehe või võõrkeeletesti tõendi. Seda tuleb ette näiteks juhul, kui oled kandideerimiseks vajaliku eelneva haridustaseme omandanud enne 2004. aastat või oled kooli lõpetanud välismaal. NB! Esita avaldus SAIS-is ka siis, kui sul kõiki vajalikke andmeid avaldusel ei kuvata, ja alles seejärel esita meile puuduolevad lisadokumendid.

  Loe lähemalt lisadokumentide esitamisest.
 

Dokumente saab esitada järgmistes kohtades ja aegadel

 • Tartu Ülikooli peahoones aadressil 18 ruum 140 vahemikul 12.-14. juuni, 17.-21. juuni ja 25.-26. juuni kell 13-16
 • TÜ Tallinna esinduses aadressil Teatri väljak 3 ruum 303 vahemikul 12.-14. juuni ja 25.-26. juuni kell 13-16
 • TÜ Narva kolledžis aadressil Raekoja plats 2 ruum 108 vahemikul 18.-20. juuni ja 25.-26. juuni kell 13-16
 • TÜ Pärnu kolledžis aadressil Ringi 35 ruum 117 vahemikul 18.-20. juuni ja 25.-26. juuni kell 13-16
 • TÜ Viljandi kultuuriakadeemias aadressil Posti 1 ruum 204 vahemikul 18.-20. juuni ja 25.-26. juuni kell 13-16

26. juunil SAISis avaldust esitades võib dokumente tuua koha peale ka 27. juunil. Avaldusi 27. juunist alates esitada ei saa.
 

Mis saab pärast avalduse esitamist?

Pärast avalduse esitamist läheb see hindamisele (kui avaldusega on kõik korras) või vastuvõtutöötaja kätte ülevaatamisele (kui avaldus on vaja üle vaadata). Puuduste korral võtab vastuvõtutöötaja sinuga avaldusele lisatud e-posti aadressi teel ühendust ning selgitab, mida ja mis ajaks on vaja puuduste kõrvaldamiseks teha.

Kui sinu valitud õppekava vastuvõtutingimuste seas on ka sisseastumiseksam, siis on järgmine samm sisseastumiseksami tegemine. Iga õppekava vastuvõtutingimused, sh sisseastumiseksami jm kirjeldused leiad selle õppekava lehelt

 

Tulemused ja õppimatuleku kinnitamine

Pärast avalduste hindamist, võimalikke sisseastumiseksameid ja kandideerimise punktisumma arvutamist avalikustatakse SAIS-is lõplikud pingeread ja edastatakse vastuvõtuotsused. Teade vastuvõetuks osutumise kohta saadetakse SAIS-i kaudu (DreamApplys kandideerinutele DreamApply kaudu) sinu avaldusele märgitud e-posti aadressil. Koha vastuvõtmiseks ja õppimatuleku kinnitamiseks on sul aega kaks päeva.

NB! Vaata vastuvõtuperioodil kindlasti regulaarselt oma postkasti, sh rämpsposti kausta, sest teade võib ka sinna sattuda. Kui sa õppimatulekut tähtajaks ei kinnita, tähendab see õppekohast loobumist.  
 

 • Kandideerimine korraga mitmele õppekohale või mitmesse kooli

SAIS-is saab kinnitada õppimatuleku korraga ainult ühele õppekohale ja kehtib põhimõte, et kehtima jääb viimasena kinnitatud õppekoht. See tähendab, et kui sul on SAIS-is ühele õppekohale (Tartu Ülikoolis või mujal) õppima tulek juba kinnitatud, siis järgmise kinnitamisel loobud automaatselt eelmisest. Ühe õppekava õppekoha vastuvõtmine ei mõjuta sinu teisi avaldusi (Tartu Ülikoolile või mõnele teisele ülikoolile), mille puhul pole vastuvõtuotsused veel selgunud, st avaldusi, millel on staatus kandideeriv, lubatud sisseastumiskatsele vms. Nende avaldustega jääd edasi kandideerima ning võid hiljem osutuda vastuvõetuks. 

 • Ühiselamukoha taotlemine

Ühiselamukohta saad hakata taotlema pärast seda, kui oled saanud SAIS-ist teate, et oled osutunud vastuvõetuks, ja oled SAIS-is õppimatuleku kinnitanud.  

 

Õppima asumine

Pärast seda, kui oled SAIS-is kinnitanud oma õppimatuleku, ei jäägi üle muud, kui oodata õppeaasta algust. Augustis saadetakse sulle SAIS-i avaldusele lisatud e-posti aadressil ka teade, et sind on immatrikuleeritud ehk lisatud Tartu Ülikooli üliõpilaste nimekirja, ning edastatakse uuele üliõpilasele vajalik info.
 

 • Akadeemiline puhkus kaitseväkke minemiseks

Kui pead sügisel asuma täitma ajateenistuskohustust, siis saad õppima asumist edasi lükata, nii et sinu koht ülikoolis säilib. Selleks taotle akadeemilist puhkust. Akadeemilist puhkust saad taotleda pärast seda, kui sind on immatrikuleeritud ja õppeaasta on alanud.

Sisseastumine võõrkeelsesse õppesse

Info välismaal lõpetanutele

Avalduse esitamine SAIS-is