Skip to main content

Hea teadustava

Hea teadustava on teadus- ja arendusasutuste ning teaduse rahastajate kokkulepe väärtustes ja standardites, millele teadustegevus peaks vastama. 

Hea teadustava eesmärk on toetada heade tavade tundmaõppimist, omaksvõtmist ja juurdumist Eesti teaduskogukonnas. Hea teadustava kirjeldab, millist käitumist teadlastelt oodatakse ning missugune on teadusasutuse vastutus hea teaduse tagamisel, aidates nõnda suurendada teaduse usaldusväärsust üksikisiku ja üldsuse silmis.

Hea teadustava rakendamise juhend


Hea teadustava nõustajad

Kui ülikooli liikmel on küsimusi hea teadustava põhimõtete järgimise kohta või tal on tekkinud kahtlus, et head teadustava on rikutud, on soovitatav pöörduda nõu saamiseks hea teadustava alase nõustaja poole. Igas ülikooli valdkonnas on vähemalt üks hea teadustava nõustaja.

Lisateavet selle kohta, kuidas ja kelle poole head teadustava puudutavates küsimustes pöörduda, leiad hea teadustava rakendamise juhendist.

Kadri Simm
õppetooli juhataja, praktilise filosoofia kaasprofessor
nõustab humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas
Kadri Simm
õppetooli juhataja, praktilise filosoofia kaasprofessor
Kairi Kreegipuu
instituudi juhataja
eksperimentaalpsühholoogia professor
737 5909
nõustab sotsiaalteaduste valdkonnas
Kairi Kreegipuu
instituudi juhataja
eksperimentaalpsühholoogia professor
Andres Soosaar
külalisdotsent
7374333
nõustab meditsiiniteaduste valdkonnas
Andres Soosaar
külalisdotsent
Raul Kangro
finantsmatemaatika kaasprofessor
5100221
nõustab loodus- ja täppisteaduste valdkonnas
Raul Kangro
finantsmatemaatika kaasprofessor