Hea teadustava

Hea teadustava on teadus- ja arendusasutuste ning teaduse rahastajate kokkulepe väärtustes ja standardites, millele teadustegevus peaks vastama. 

Hea teadustava eesmärk on toetada heade tavade tundmaõppimist, omaksvõtmist ja juurdumist Eesti teaduskogukonnas. Hea teadustava kirjeldab, millist käitumist teadlastelt oodatakse ning missugune on teadusasutuse vastutus hea teaduse tagamisel, aidates nõnda suurendada teaduse usaldusväärsust üksikisiku ja üldsuse silmis.

Hea teadustava rakendamise juhend

Valdkondlikud nõustajad


Hea teadustava nõustajad

Kui ülikooli liikmel on küsimusi hea teadustava põhimõtete järgimise kohta või tal on tekkinud kahtlus, et head teadustava on rikutud, on soovitatav pöörduda nõu saamiseks hea teadustava alase nõustaja poole. Igas ülikooli valdkonnas on vähemalt üks hea teadustava nõustaja.

Lisateavet selle kohta, kuidas ja kelle poole head teadustava puudutavates küsimustes pöörduda, leiad hea teadustava rakendamise juhendist.

Kadri Simm
Filosoofia osakond
Praktilise filosoofia õppetool
õppetooli juhataja, praktilise filosoofia kaasprofessor
Jakobi 2-328
nõustab humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas
Kadri Simm
Filosoofia osakond
Praktilise filosoofia õppetool
õppetooli juhataja, praktilise filosoofia kaasprofessor
Jakobi 2-328
Kairi Kreegipuu
Sotsiaalteaduste valdkond
Psühholoogia instituut
instituudi juhataja, eksperimentaalpsühholoogia professor
Näituse 2-214
+372 737 5909
nõustab sotsiaalteaduste valdkonnas
Kairi Kreegipuu
Sotsiaalteaduste valdkond
Psühholoogia instituut
instituudi juhataja, eksperimentaalpsühholoogia professor
Näituse 2-214
+372 737 5909
Andres Soosaar
Bio- ja siirdemeditsiini instituut
Füsioloogia osakond
külalisdotsent
Ravila 19-3089
+372 737 4333
nõustab meditsiiniteaduste valdkonnas
Andres Soosaar
Bio- ja siirdemeditsiini instituut
Füsioloogia osakond
külalisdotsent
Ravila 19-3089
+372 737 4333
Raul Kangro
Loodus- ja täppisteaduste valdkond
Matemaatika ja statistika instituut
finantsmatemaatika kaasprofessor
r 4075
+372 737 5491
nõustab loodus- ja täppisteaduste valdkonnas
Raul Kangro
Loodus- ja täppisteaduste valdkond
Matemaatika ja statistika instituut
finantsmatemaatika kaasprofessor
r 4075
+372 737 5491