Skip to main content

Hea teadustava

Hea teadustava on teadus- ja arendusasutuste ning teaduse rahastajate kokkulepe väärtustes ja standardites, millele teadustegevus peaks vastama. 

Hea teadustava eesmärk on toetada heade tavade tundmaõppimist, omaksvõtmist ja juurdumist Eesti teaduskogukonnas. Hea teadustava kirjeldab, millist käitumist teadlastelt oodatakse ning missugune on teadusasutuse vastutus hea teaduse tagamisel, aidates nõnda suurendada teaduse usaldusväärsust üksikisiku ja üldsuse silmis.

Hea teadustava rakendamise juhend


Hea teadustava nõustajad

Kui ülikooli liikmel on küsimusi hea teadustava põhimõtete järgimise kohta või tal on tekkinud kahtlus, et head teadustava on rikutud, on soovitatav pöörduda nõu saamiseks hea teadustava alase nõustaja poole. Igas ülikooli valdkonnas on vähemalt üks hea teadustava nõustaja.

Lisateavet selle kohta, kuidas ja kelle poole head teadustava puudutavates küsimustes pöörduda, leiad hea teadustava rakendamise juhendist.

Kadri Simm
Filosoofia osakond
Praktilise filosoofia õppetool
õppetooli juhataja, praktilise filosoofia kaasprofessor
Jakobi 2-328
nõustab humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas
Kadri Simm
Filosoofia osakond
Praktilise filosoofia õppetool
õppetooli juhataja, praktilise filosoofia kaasprofessor
Jakobi 2-328
Kairi Kreegipuu
Sotsiaalteaduste valdkond
Psühholoogia instituut
instituudi juhataja

Psühholoogia instituut
Eksperimentaal- ja kognitiivpsühholoogia osakond
eksperimentaalpsühholoogia professor
+372 737 5909
nõustab sotsiaalteaduste valdkonnas
Kairi Kreegipuu
Sotsiaalteaduste valdkond
Psühholoogia instituut
instituudi juhataja

Psühholoogia instituut
Eksperimentaal- ja kognitiivpsühholoogia osakond
eksperimentaalpsühholoogia professor
+372 737 5909
Andres Soosaar
Bio- ja siirdemeditsiini instituut
Füsioloogia osakond
külalisdotsent
Ravila 19-3089
+372 737 4333
nõustab meditsiiniteaduste valdkonnas
Andres Soosaar
Bio- ja siirdemeditsiini instituut
Füsioloogia osakond
külalisdotsent
Ravila 19-3089
+372 737 4333
Raul Kangro
Loodus- ja täppisteaduste valdkond
Matemaatika ja statistika instituut
finantsmatemaatika kaasprofessor
r 4075
+372 510 0221
nõustab loodus- ja täppisteaduste valdkonnas
Raul Kangro
Loodus- ja täppisteaduste valdkond
Matemaatika ja statistika instituut
finantsmatemaatika kaasprofessor
r 4075
+372 510 0221
#teadus #ühiskonnale
Kaitstud doktoritööd

Gerli Silm kaitseb doktoritööd „Test-taking motivation in low-stakes and high-stakes testing contexts“

Jaga
08.08.2022
#teadus
Inimesed kasutamas mobiiltelefoni

Õpilased kipuvad sotsiaalmeedias õpetajaid luurama

Jaga
08.08.2022
#teadus #ühiskonnale

Christiana Holsapple kaitseb doktoritööd „Narratives of positionality in contemporary Gagauzia: complexity and national normativity“

2. septembril kell 18.30 kaitseb Christiana Holsapple folkloristika erialal doktoritööd „Narratives of positionality in contemporary Gagauzia: complexity and national normativity“
Jaga
03.08.2022