The Guild

The Guild (The Guild of European Research Intensive Universities) on 2016. aastal loodud Euroopa teadusülikoolide organisatsioon, mille asutajaliikmete hulka kuulub teiste hulgas Tartu Ülikool. Võrgustiku koosseisu kuulub praegu 22 ülikooli.

The Guild on seadnud eesmärgiks teadusesse tehtavate investeeringute mahu kasvu, humanitaar- ja sotsiaalteaduste rolli suurenemise loodus- ja täppisteaduste kõrval ning ettevõtlussuhete ja innovatsiooni edendamise. Selleks teeb võrgustik tihedat koostööd juhtivate tööstus- ja äripartneritega, valitsusväliste organisatsioonide ning teiste era- ja avaliku sektori asutustega nii riigisiseselt kui ka Euroopas. Vaatamata oma lühikesele tegutsemisajale on The Guild end juba näidanud aktiivse ja tõsiseltvõetava kaasarääkijana Euroopa kõrgharidus- ja teadusringkondades.

Võrgustikku juhib neljaliikmeline juhatus, mis vastutab võrgustiku strateegiliste eesmärkide täitmise ning sisulise juhtimise eest ning jälgib eelarvet. Juhatuse volitused üldkogu ees kestavad kolm aastat. Juhatuse praegusesse koosseisu kuulub ka rektor Toomas Asser. Võrgustiku kontor asub Brüsselis.

Võrgustiku töö on korraldatud töögruppides.

UNIVERSITY OF TARTU    
     
The Guild general groups Contact E-mail
General Assembly and Board of Directors Toomas Asser toomas.asser@ut.ee
Vice Presidents group Mari Moora mari.moora@ut.ee

Institutional Liaison
Kristi Kerge kristi.kerge@ut.ee
Working Groups        
R&I policy group Siret Rutiku siret.rutiku@ut.ee
Innovation Mart Maasik mart.maasik@ut.ee
Heads of Communication Piret Ehrenpreis
Viivika Eljand-Kärp
piret.ehrenpreis@ut.ee
viivika.eljand-karp@ut.ee
Erasmus+ Karoliina Vilimaa-Pennarun
Jaanika Haljasmäe
karoliina.pennarun@ut.ee
jaanika.haljasmae@ut.ee
Strategic Leads on Education Aune Valk aune.valk@ut.ee
Research Support Offices Siret Rutiku
Laura Tomson
siret.rutiku@ut.ee
laura.tomson@ut.ee
Quality Assurance Special Interest Group (SIG) Katrin Pajuste-Kuul katrin.pajuste-kuul@ut.ee
Widening Participation & Structural Funds Siret Rutiku 
Toivo Maimets
Vallo Mulk
siret.rutiku@ut.ee
toivo.maimets@ut.ee
vallo.mulk@ut.ee
 
SSH Deans Anti Selart anti.selart@ut.ee
Open Science Liisi Lembinen liisi.lembinen@ut.ee
Health Deans Jarek Mäestu jarek.maestu@ut.ee
North-South To be nominated      
Heads of Digital Research Heisi Kurig    heisi.kurig@ut.ee
Deans of Law Karin Sein
Merilin Kiviorg
Peep Pruks
karin.sein@ut.ee
merilin.kiviorg@ut.ee
peep.pruks@ut.ee
 
Deans of Theology Roland Karo roland.karo@ut.ee
Gender and Diversity Helin Jaakma helin.jaakma@ut.ee
Research Careers and Assessment Tõnis Karki tonis.karki@ut.ee
European Universities Leads Kristi Kerge kristi.kerge@ut.ee
Strategic Leads on Sustainability Katrin Pajuste-Kuul
Taivo Raud
katrin.pajuste-kuul@ut.ee
taivo.raud@ut.ee
Strategic Leads on Digital Transformation Kristiina Lillemets kristina.lillemets@ut.ee