The Guild

The Guild (The Guild of European Research Intensive Universities) on 2016. aastal loodud Euroopa teadusülikoolide organisatsioon, mille asutajaliikmete hulka kuulub teiste hulgas Tartu Ülikool. Võrgustiku koosseisu kuulub praegu 21 ülikooli.

The Guild on seadnud eesmärgiks teadusesse tehtavate investeeringute mahu kasvu, humanitaar- ja sotsiaalteaduste rolli suurenemise loodus- ja täppisteaduste kõrval ning ettevõtlussuhete ja innovatsiooni edendamise. Selleks teeb võrgustik tihedat koostööd juhtivate tööstus- ja äripartneritega, valitsusväliste organisatsioonide ning teiste era- ja avaliku sektori asutustega nii riigisiseselt kui ka Euroopas. Vaatamata oma lühikesele tegutsemisajale on The Guild end juba näidanud aktiivse ja tõsiseltvõetava kaasarääkijana Euroopa kõrgharidus- ja teadusringkondades.

Võrgustikku juhib neljaliikmeline juhatus, mis vastutab võrgustiku strateegiliste eesmärkide täitmise ning sisulise juhtimise eest ning jälgib eelarvet. Juhatuse volitused üldkogu ees kestavad kolm aastat. Juhatuse praegusesse koosseisu kuulub ka rektor Toomas Asser. Võrgustiku kontor asub Brüsselis.

Võrgustiku töö on korraldatud töögruppides.

 
General Assembly Toomas Asser toomas.asser@ut.ee
Vice Presidents group  Erik Puura erik.puura@ut.ee
Institutional Liaison  Kristi Kerge  kristi.kerge@ut.ee
Working Groups    
R&I policy group    Taivo Raud taivo.raud@ut.ee
Innovation   Kristel Reim kristel.reim@ut.ee
Heads of Communication   Piret Ehrenpreis piret.ehrenpreis@ut.ee
Erasmus+       Karoliina Vilimaa-Pennarun  
Jaanika Haljasmäe 
karoliina.pennarun@ut.ee
jaanika.haljasmae@ut.ee
Strategic Leads on Education              Aune Valk aune.valk@ut.ee
Research Support Offices   Taivo Raud      taivo.raud@ut.ee
Quality Assurance Special Interest Group (SIG)     Katrin Pajuste-Kuul katrin.pajuste-kuul@ut.ee
Widening Participation & Structural Funds  Taivo Raud
Vallo Mulk
taivo.raud@ut.ee
valo.mulk@ut.ee
SSH Deans Anti Selart anti.selart@ut.ee
Open Science Liisi Lembinen  liisi.lembinen@ut.ee
Health Deans Jarek Mäestu jarek.maestu@ut.ee
Deans of Law Karin Sein
Merilin Kiviorg
Peep Pruks 
karin.sein@ut.ee
merilin.kiviorg@ut.ee
peep.pruks@ut.ee
Deans of Theology   Olga Schihalejev olga.schihalejev@ut.ee
Gender and Diversity   Mare Ainsaar mare.ainsaar@ut.ee
Research Careers and Assessment  Tõnis Karki tonis.karki@ut.ee
European Universities Leads   Kristi Kerge kristi.kerge@ut.ee
#teadus #ühiskonnale
Helipult

Ühiskonnateaduste instituudis alustas uus taskuhääling "Dialoogia"

16.09.2022
#teadus
Morasko meteoriidikraater kevadel

Tartu Ülikooli geoloogide osalusel sündis uus meetod meteoriidikraatrite tuvastamiseks 

16.09.2022
#teadus #ühiskonnale
Tartu Ülikooli doktoritööde sari

Mohammad Mehedi Hasan kaitseb doktoritööd „Characterization of follicular fluid derived extracellular vesicles and their contribution to periconception environment”

16.09.2022