Skip to main content

Vali sobiv kursus tasemeõppeainete seast

01.01.2022

Õppimisvõimalused

Tartu Ülikooli eesmärk on olla elukestva õppe ülikool. Selleks pakub ülikool paindlikke õppimisvõimalusi nii taseme- kui täiendusõppes. Päeva- või sessioonõppes õppimise kõrval saab ülikoolis õppida mikrokraadiprogrammidel kui valida üksikuid õppeaineid tasemeõppest või täiendusõppeprogramme tasemeõppeainetest. Õpe nendel programmidel on enamasti tasuline.

Täiendusõppeprogrammid tasemeõppeainetest
Täiendusõppeprogrammid tasemeõppest on loodud bakalaureuse- või magistriõppe ainetest. Täiendusõppeprogrammid tasemeõppest pakuvad täiskasvanud õppijatele töö ja muude kohustuste kõrvalt paindliku…
Jaga
01.01.2022

Mikrokraadiprogrammid

Tartu Ülikool peab tähtsaks pakkuda täiskasvanud õppijatele paindlikke võimalusi ülikoolis õppimiseks, sest muutuv tööturg ja töö tegemise viisid nõuavad korduvat uute oskuste omandamist.
Jaga
01.01.2022

Elukestva õppe keskus, tel 737 5804, e-post: taiendusope@ut.ee