Tasemeõppeained täiendusõppena

Tartu Ülikooli eesmärk on olla elukestva õppe ülikool. Selleks pakub ülikool paindlikke õppimisvõimalusi nii taseme- kui täiendusõppes. Päeva- või sessioonõppes õppimise kõrval saab ülikoolis õppida mikrokraadiprogrammidel kui valida üksikuid õppeaineid tasemeõppest või täiendusõppeprogramme tasemeõppeainetest. Õpe nendel programmidel on enamasti tasuline.

tasemeõppeained täiendusõppena

Üksikud ained tasemeõppe õppekavadest

Vali endale sobiv koolitus sadade tasemeõppeainete seast.

mikrokraadiprogrammid

Mikrokraadiprogrammid

Muutuv tööturg ja töö tegemise viisid nõuavad korduvat uute oskuste omandamist.

täiendusõppeprogrammid tasemeõppeainetest

Täiendusõppeprogrammid tasemeõppeainetest

Täiendusõppeprogrammid tasemeõppest on loodud bakalaureuse- või magistriõppe ainetest.

Info:

Elukestva õppe keskus, tel 737 5804, e-post taiendusope@ut.ee

#täiendusõpe
Väärikate ülikool

Väärikate ülikooli 2022/2023. õppeaasta lõpuaktus

#koostöö #õpetamine #täiendusõpe #ühiskonnale

UT-UP-PRAKT: Tartu Ülikooli praktikasüsteemi arendamine ja tõhustamine

UT-UP-PRAKT loob võimalusi ja parendab TÜ praktika korraldust, et tõsta praktiliste oskuste taset lähtuvalt tööturu vajadustest ja ootustest ning samas toetab elukestva õppe strateegiat.
#täiendusõpe
Tartu Ülikooli peahoone

Tartu Ülikooli täiendusõppes osales möödunud aastal üle 45 000 huvilise