Tasemeõppeained täiendusõppena

Tartu Ülikooli eesmärk on olla elukestva õppe ülikool. Selleks pakub ülikool paindlikke õppimisvõimalusi nii taseme- kui täiendusõppes. Päeva- või sessioonõppes õppimise kõrval saab ülikoolis õppida mikrokraadiprogrammidel kui valida üksikuid õppeaineid tasemeõppest või täiendusõppeprogramme tasemeõppeainetest. Õpe nendel programmidel on enamasti tasuline.

tasemeõppeained täiendusõppena

Üksikud ained tasemeõppe õppekavadest

Vali endale sobiv koolitus sadade tasemeõppeainete seast.

mikrokraadiprogrammid

Mikrokraadiprogrammid

Muutuv tööturg ja töö tegemise viisid nõuavad korduvat uute oskuste omandamist.

täiendusõppeprogrammid tasemeõppeainetest

Täiendusõppeprogrammid tasemeõppeainetest

Täiendusõppeprogrammid tasemeõppest on loodud bakalaureuse- või magistriõppe ainetest.

Info:

Elukestva õppe keskus, tel 737 5804, e-post taiendusope@ut.ee

Tartu Ülikooli Narva kolledži üliõpilased

Narvas alustavad õpinguid tulevased eesti keeles õpetavad klassiõpetajad

Tiia Epro

Mikrokraadiprogramm andis julgust ja uusi mõttekaaslasi

Tartu Ülikooli lõpetaja

Mikrokraadiprogramm avas ukse täiesti uude maailma