Skip to main content

Eesti keele ja kultuuri hoidmine

Eestikeelne ülikool on suur väärtus nii Eestile kui ka kogu maailmale. Tartu Ülikooli kui rahvusülikooli ülesanne on edendada eesti keele ja kultuuri säilimise ning arengu eesmärgil Eestit ja tema rahvast uurivaid teadusi ning eestikeelset haridust, samuti säilitada rahvuslikku kultuuripärandit.

Rahvusülikoolis on valdava osa õppekavade õppekeel eesti keel. Peame oluliseks õpetamist laitmatu kvaliteediga eesti keeles ning oleme eestikeelse terminitöö eestvedajad.

Rahvusteaduste professuurid

Teadus- ja kultuuriväärtused muuseumikogudes

Viljandi kultuuriakadeemia


Keel ülikoolis

Rahvusvahelise rahvusülikoolina peame hoidma tasakaalus kaht vastandlikku ülesannet: eesti keele ja kultuuri kestlikkuse tagamist ning rahvusvaheliselt kõrgetasemelist teadus- ja õppetööd.

Nende ülesannete täitmisel on teejuhiks Tartu Ülikooli keele ja rahvusvahelistumise põhimõtted.

 

Terminitöö

Keele- ja tõlkeabi ülikoolis

 

Armastage emakeelt, siis õpite armastama ka võõraid keeli; sest kuis armastada võõrast, kui ei armasta oma. Iseoma, iseennast peab armastama, kõik muu tuleb muidugi.

Anton Hansen Tammsaare, „Tõde ja õigus II“

 

#ülikoolist
Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser

Rektor Toomas Asser: riigi tagatiseta ei saa ülikoolid halduslepinguid allkirjastada

Jaga
25.01.2022
Jaga
23.01.2022
Jaga
21.01.2022