Eesti keele ja kultuuri hoidmine

Eestikeelne ülikool on suur väärtus nii Eestile kui ka kogu maailmale. Tartu Ülikooli kui rahvusülikooli ülesanne on edendada eesti keele ja kultuuri säilimise ning arengu eesmärgil Eestit ja tema rahvast uurivaid teadusi ning eestikeelset haridust, samuti säilitada rahvuslikku kultuuripärandit.

Rahvusülikoolis on valdava osa õppekavade õppekeel eesti keel. Peame oluliseks õpetamist laitmatu kvaliteediga eesti keeles ning oleme eestikeelse terminitöö eestvedajad.

Rahvusteaduste professuurid

Teadus- ja kultuuriväärtused muuseumikogudes

Viljandi kultuuriakadeemia


Keel ülikoolis

Rahvusvahelise rahvusülikoolina peame hoidma tasakaalus kaht vastandlikku ülesannet: eesti keele ja kultuuri kestlikkuse tagamist ning rahvusvaheliselt kõrgetasemelist teadus- ja õppetööd.

Nende ülesannete täitmisel on teejuhiks Tartu Ülikooli keele ja rahvusvahelistumise põhimõtted.

 

Tartu Ülikooli keele ja rahvusvahelistumise põhimõtted


Keelehoiakute uuring

Keele ja rahvusvahelistumise põhimõtete üks aluseid on 2018. aastal valminud Tartu Ülikooli töötajate keelehoiakute uuring, mille kohaselt on ülikooli liikmeskond keeleteadlikum kui keskmine eestimaalane ning peab eesti keele väärtustamist üheks rahvusülikooli ülesandeks.

Tutvu uuringuga

 

Terminitöö

Keele- ja tõlkeabi ülikoolis

 

Armastage emakeelt, siis õpite armastama ka võõraid keeli; sest kuis armastada võõrast, kui ei armasta oma. Iseoma, iseennast peab armastama, kõik muu tuleb muidugi.

Anton Hansen Tammsaare, „Tõde ja õigus II“

 

#kestlikkus #teadus #ülikoolist
peahoone

Tartu Ülikooli kestliku arengu keskus hõlbustab teadusaladevahelist koostööd

#ülikoolist
Ruth Tammeorg ja Toomas Asser

Tartu Ülikool ja Tartu Ülikooli Ametiühing allkirjastasid uue kollektiivlepingu 

#ülikoolist
Aktus

Järelvaadatav: rahvusülikooli 103. aastapäeva aktus