Ülikool arvudes

Tartu Ülikool on Eesti suurim ja vanim ülikool aastast 1632. Oleme rahvusülikool ja Eesti akadeemilise vaimsuse keskus ning edendame tugeva teadusülikoolina haridust ja teadust kogu maailmas. Meil õpib ja töötab üle 17 000 inimese.

Ülikooli asutas 1632. aastal Rootsi kuningas Gustav II Adolf. 17. sajandil peamiselt Rootsi Kuningriigi ja 19. sajandil Vene impeeriumi valitsusalas tegutsenud ülikool on elanud üle mitu sulgemist ja taasavamist ning kolinud mitu korda. 1919. aastal taasavati see eestikeelse Tartu Ülikoolina. Sellega pandi alus eestikeelsele kõrgharidusele ja loodi rahvuslik haritlaskond, kellel on suur osa Eesti riigi, ühiskonna ja kultuuri arengus. Loe lähemalt ülikooli ajaloost

Tartu Ülikool on ainus klassikaline ülikool Eestis. Siin tehakse teadustööd humanitaarteaduste ja kunstide, sotsiaalteaduste, meditsiiniteaduste ning loodus- ja täppisteaduste valdkonnas. Vaata lähemalt ülikooli struktuuri

Üliõpilastest ligi 1800 on välisüliõpilased ja enam kui 1100 doktorandid. Töötajatest umbes pooled on akadeemilised töötajad, kellest omakorda 74% on doktorikraadiga. Ülikoolis töötab 209 professorit. Vaata lähemalt ülikooli statistikaveebist

Asume kahes maailma mainekaimate ülikoolide edetabelis esimese 300 hulgas (2022. aastal 300. koht edetabelis QS World University Rankings ja 251.–300. koht edetabelis Times Higher Education World University Rankings). Loe lähemalt ülikooli kohtadest edetabelites.

Ülikool on 12 teadusvaldkonnas maailma 1% viidatuimate ülikoolide ja teadusasutuste hulgas. 64 meie teadlast kuulub 1% maailma enim viidatud teadlaste hulka (Web of Science). Vaata lähemalt meie teadusstatistikat.

Viimasel viiel aastal on Tartu Ülikooli teadlased avaldanud keskmiselt 3500 publikatsiooni aastas, nendest keskmiselt 1300 Web of Science’i ja Scopuse andmebaasis. Vaata lähemalt ülikooli statistikaveebist

2022. aastal õppis meie 1494 kursusel 46 108 täiendusõppijat. Iga üliõpilase kohta oli peaaegu kolm täiendusõppijat. Loe lähemalt ülikooli täiendusõppest.

Ülikoolil on 72 partnerülikooli 26 riigist. Meie strateegilised partnerid on Euroopa tunnustatud teadusülikoolide võrgustikud ning Aasia ja Põhja-Ameerika kõrgetasemelised teadusülikoolid, kellega tehtav koostöö põhineb tippkompetentsil ja vastastikustel teaduskontaktidel. Loe lähemalt rahvusvahelisest ülikoolist

2021. aasta lõpuks kuulus Tartu Ülikoolile 52 kehtivat patenti ja sisse oli antud 37 patenditaotlust. Need kõik on esitatud kokku 24 leiutise kaitseks.

Ettevõtetele ja avalikule sektorile pakutavad teadus- ja arendustegevuse teenused küündisid 2021. aastal 12 miljoni euroni. Loe lähemalt ülikooli ettevõtluskoostööst.

Tutvu ülikooli eelarvega.

Statistikaveeb

Aastaaruanded

Sügisesel orienteerumisel saab avastada lugusid Toomemäe minevikust.

Sügisesel orienteerumisel saab avastada lugusid Toomemäe minevikust

Rahvusülikooli 104. aastapäev

Rahvusülikool 104

Tartu Ülikooli üliõpilaskonna esimees Renar Kihho kõnet pidamas

Tartu Ülikooli üliõpilaskonna esimees Renar Kihho: tegutseme koos parima kõrghariduse saamise nimel