Skip to main content

Tartu Ülikooli institutsionaalne akrediteerimine

Iga seitsme aasta tagant peab kõrgkool läbima välishindamise. Tartu Ülikooli hinnati esimest korda 2015. aastal. Praegu valmistutakse ülikoolis 2022. aasta välishindamiseks.

Akrediteerimise käigus hinnatakse ülikooli tegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavust õigusaktidele, ülikooli eesmärkidele ja arengukavale.

Alates 2019. aastast toimub institutsionaalne akrediteerimine uute põhimõtete järgi. Hinnatavaid valdkondi on varasema nelja asemel kaksteist ning eraldi teemad on nüüd muu hulgas kvaliteedikultuur, akadeemiline eetika ja rahvusvahelistumine (vt institutsionaalse akrediteerimise juhend). Enam ei hinnata õppekavagruppe, vaid valimit õppekavadest. Tartu Ülikool ja EKKA on välja valinud kuus õppekava, mille sisehindamise tulemused lisatakse institutsionaalse akrediteerimise eneseanalüüsi aruandele. Hinnatavad õppekavad on:

 • ettevõtlus ja digilahendused (rakenduskõrgharidusõpe, Narva kolledž),
 • õigusteadus (bakalaureuseõpe),
 • bioloogia ja elustiku kaitse (bakalaureuseõpe),
 • tõlkeõpetus (magistriõpe),
 • rahvusvahelised suhted ja regiooni uuringud (ingliskeelne magistriõpe),
 • arvutitehnika ja robootika (ingliskeelne magistriõpe).

Hindamiskülastus toimub 11.–14.aprillil 2022.

Hindamiskomisjoni kuuluvad:

 • Jürgen Kohler – komisjoni esimees; professor, Greifswald University (Saksamaa)
 • Fiona Ruth Crozier – komisjoni sekretär; sõltumatu ekspert (Ühendkuningriik)
 • Engel-Mari Mölder – üliõpilane, Tallinna Tehnikaülikool (Eesti)
 • Liz Bacon – professor, Abertay University (Ühendkuningriik)
 • Laurent Counillon – professor, Université Nice Sophia Antipolis (Prantsusmaa)
 • Markus Dettenhofer – teadlane, Czech University of Life Sciences (Tšehhi)
 • Anca Greere – professor, Babeș-Bolyai University (Rumeenia)
 • Aalt Willem Heringa – professor, Maastricht University (Holland)
 • Jonas Hinnfors – professor, University of Gothenburg (Rootsi)
 • Sokratis K. Katsikas – direktor, Norwegian Center for Cybersecurity in Critical Sectors (NORCICS) (Norra)
 • Andres Kütt – kõrgkooliväline liige; CTO, Jio Egov Center of Excellence (Eesti)
 • Oliver Vettori – dekaan, WU Vienna (Austria)


Tartu Ülikooli ingliskeelne eneseanalüüsi aruanne on saadetud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuurile (EKKA) kinnitamiseks. Kuni kinnituse saamiseni ei ole dokumendi sõnastus lõplik. Loe ka eestikeelset aruannet.

#juhtimine
Ruth Oltjer Foto Andres Tennus

Tartu Ülikooli nõukogu esimehena jätkab Ruth Oltjer

Jaga
24.01.2022
#juhtimine
Pildil Tartu Ülikooli peahoone. Foto Mariana Tulf

Ülikooli nõukogu uus koosseis on kinnitatud

Jaga
31.12.2021
#juhtimine #rahvusvaheline #teadus
Jaga
03.12.2021