Tartu Ülikooli institutsionaalne akrediteerimine

Iga seitsme aasta tagant peab kõrgkool läbima välishindamise. Hindamiskülastus toimus 11.–14. aprillil 2022. Ekspertidest koosnev hindamiskomisjon võttis arvesse valminud eneseanalüüsi, kogus hindamiskülastuse käigus veel teavet ja andis seejärel ülikoolile hinnangu. Juulis otsustas Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri (HAKA) hindamisnõukogu anda Tartu Ülikoolile akrediteeringu järgmiseks seitsmeks aastaks. 

Institutsionaalne akrediteerimine on välishindamine, mille käigus Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur annab hinnangu kõrgkooli juhtimise, töökorralduse, õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavuse kohta õigusaktidele, kõrgkooli eesmärkidele ja arengukavale. Välishindamine toetab strateegilise juhtimise ning õppimiskeskse, loovust ja innovatsiooni väärtustava kvaliteedikultuuri arengut kõrgkoolis ning kõrgkoolide õppe-, teadus- ja arendustegevuse mõju suurenemist ühiskonna arengus.

Image
HAKA Kvaliteedimärk

HAKA hindab kõrgkooli kaheteistkümne standardi lõikes. Hindamise keskmes on kõrgkooli põhiprotsessid – õppetegevus, teadus-, arendus- ja loometegevus ning ühiskonna teenimine – ja organisatsiooni strateegiline juhtimine, ressursside juhtimine, akadeemiline eetika, kvaliteedikultuur ning rahvusvahelistumine. Õppetegevust vaadeldakse viie standardi lõikes: õppekava, õppejõud, õppimine ja õpetamine, üliõpilaste hindamine, õppimise tugiprotsessid (vt ka institutsionaalse akrediteerimise juhend).

Loe lähemalt välishindamise tagasiside otsuse kohta.     

 

Vaata videoklipist, mis on välishindamine, mida hinnatakse ja kuidas hindamiskülastuseks valmistuda.

Hindamaks kõrgkooli tasandil kehtivate põhimõtete ja regulatsioonide rakendamist õppetöös ning õppekavade sisehindamise süsteemi toimivust kõrgkoolis, hindab EKKA akrediteerimise raames valimipõhiselt ka õppekavu. Tartu Ülikool ja EKKA on välja valinud kuus õppekava, mille sisehindamise tulemused lisati institutsionaalse akrediteerimise eneseanalüüsi aruandele. Loe eneseanalüüsi aruannet eesti või inglise keeles.

 • ettevõtlus ja digilahendused (rakenduskõrgharidusõpe, Narva kolledž),
 • õigusteadus (bakalaureuseõpe),
 • bioloogia ja elustiku kaitse (bakalaureuseõpe),
 • tõlkeõpetus (magistriõpe),
 • rahvusvahelised suhted ja regiooni uuringud (ingliskeelne magistriõpe),
 • arvutitehnika ja robootika (ingliskeelne magistriõpe).
 • Jürgen Kohler – komisjoni esimees; professor, Greifswald University (Saksamaa)
 • Fiona Ruth Crozier – komisjoni sekretär; sõltumatu ekspert (Ühendkuningriik)
 • Engel-Mari Mölder – üliõpilane, Tallinna Tehnikaülikool (Eesti)
 • Liz Bacon – professor, Abertay University (Ühendkuningriik)
 • Laurent Counillon – professor, Université Nice Sophia Antipolis (Prantsusmaa)
 • Markus Dettenhofer – teadlane, Czech University of Life Sciences (Tšehhi)
 • Anca Greere – professor, Babeș-Bolyai University (Rumeenia)
 • Aalt Willem Heringa – professor, Maastricht University (Holland)
 • Jonas Hinnfors – professor, University of Gothenburg (Rootsi)
 • Sokratis K. Katsikas – direktor, Norwegian Center for Cybersecurity in Critical Sectors (NORCICS) (Norra)
 • Andres Kütt – kõrgkooliväline liige; CTO, Jio Egov Center of Excellence (Eesti)
 • Oliver Vettori – dekaan, WU Vienna (Austria)

Hindamiskomisjoni liikmete elulookirjeldustega saavad ülikooli töötajad tutvuda siseveebis (ligipääs ülikooli töötajatele).

 

Ülikooli tutvustavad videoklipid

Vaata videoklippidest ülevaadet Tartu Ülikooli õppehoonetest ja -keskkonnast ning valdkondade tegevusest.

Tartu Ülikooli õppehooned ja -keskkond