Targa majanduse kiirendi

Tartu Ülikool on partneriks nii avalikule kui ka erasektorile, aidates eksperditeadmiste ja teaduspõhiste lahendustega kaasa Eesti ühiskonna ja majanduse arengule.

Võta meiega ühendust

Oleme Baltimaade suurim arenduspartner ettevõtetele ja avalikule sektorile

Uus innovatsioonilaine algab ülikoolidest

Meie vilistlased on Eesti edukaimad idufirmade asutajad

#ettevõtlus
Ülikooli hargettevõtted Startup Dayl

Ülikool innustab alustama teadusmahuka ettevõtlusega

30.08.2022
#ettevõtlus #teadus
Hydrogen bus

Tartu Ülikooli teadus- ja ettevõtluskoostööprojekte tutvustav trükis

22.08.2022
#ettevõtlus
Ülikooli hargettevõte LightCode Photonics Startup Dayl

Ülikooli hargettevõte LightCode Photonics võitis Startup Dayl 200 000-eurose investeeringu

29.08.2022
26.10.2021

Baltikumi suurim ärifestival 15.-17. märtsil 2023

Green Manufacturing Accelerator

Eesti esimene tervisetehnoloogia kiirendiprogramm

Partnerlus innovatsiooni toetavas ökosüsteemis

Kestliku arengu eesmärkide rakendamiseks, ettevõtete lisandväärtuse suurendamiseks ning uute teadusmahukate ettevõtete tekkele ja arengule kaasaaitamiseks edendame Eesti ettevõtjatele olulisi teadussuundi, soodustades tippteadlaste koostööd ettevõtjatega ning uusettevõtluse arengut.

Oleme Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi partner

Juhime Eesti teadus- ja arendusasutuste võrgustikku, mille kaudu on ettevõtjal ligipääs 3500 tippspetsialistile