Targa majanduse kiirendi

Tartu Ülikool on partneriks nii avalikule kui ka erasektorile, aidates eksperditeadmiste ja teaduspõhiste lahendustega kaasa Eesti ühiskonna ja majanduse arengule.

Võta meiega ühendust
#ettevõtlus #kestlikkus #teadus #uudis
17. aprillil oli Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudil, bioinseneeria instituudil ning keemia instituudil külas kliimaminister Kristen Michal. Ta tutvus mitme rohetehnoloogia teadussuuna esindajaga ja ärgitas teadlasi ühiskondlikes aruteludes aktiivsemalt kaasa rääkima.
18.04.2024
#ettevõtlus #uudis
Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskust (EIK) asus 1. aprillist juhtima mitmekesise ettevõtlus- ja juhtimistaustaga Mihkel Tammo, kes on varem juhtinud ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ettevõtlus- ja innovatsioonikeskust.
16.04.2024
#ettevõtlus #kestlikkus #teadus #ühiskonnale #uudis
Ida-Virumaa üleminek kestlikule majandusmudelile nõuab uute tehnoloogiate loomise kõrval mitmekesiste oskustega spetsialiste ning teadusmahuka ettevõtluse arendamise tuge.
08.04.2024
#ettevõtlus #koostöö #rahvusvaheline #uudis
24. aprillil kell 14–18.00 toimub Brüsselis Euroopa süvatehnoloogia foorum „Deep Tech: Europe’s new wave of innovation“, kus arutatakse Euroopas süvatehnoloogia valdkondadega seotud ettevõtluse ja oskuste arendamisega seotud võimalusi ja kitsaskohti, kaasates parimaid näiteid ja kogemusi Ida- ja Kesk-Euroopa riikidest.
16.04.2024

Oleme Baltimaade suurim arenduspartner ettevõtetele ja avalikule sektorile

Uus innovatsioonilaine algab ülikoolidest

Meie vilistlased on Eesti edukaimad idufirmade asutajad

Partnerlus innovatsiooni toetavas ökosüsteemis

Kestliku arengu eesmärkide rakendamiseks, ettevõtete lisandväärtuse suurendamiseks ning uute teadusmahukate ettevõtete tekkele ja arengule kaasaaitamiseks edendame Eesti ettevõtjatele olulisi teadussuundi, soodustades tippteadlaste koostööd ettevõtjatega ning uusettevõtluse arengut.

Vii oma teadusavastus ühiskonda

Oleme Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi partner