Targa majanduse kiirendi

Tartu Ülikool on partneriks nii avalikule kui ka erasektorile, aidates eksperditeadmiste ja teaduspõhiste lahendustega kaasa Eesti ühiskonna ja majanduse arengule.

Võta meiega ühendust
#ettevõtlus #kestlikkus #teadus #ühiskonnale #uudis
Ida-Virumaa üleminek kestlikule majandusmudelile nõuab uute tehnoloogiate loomise kõrval mitmekesiste oskustega spetsialiste ning teadusmahuka ettevõtluse arendamise tuge.
08.04.2024
#ettevõtlus #instituudist #koostöö #pressiteade
Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut ja Clevon AS sõlmisid kolmeaastase koostöölepingu, tänu millele saab TÜ isejuhtivate sõidukite labori katseautot kaugjuhtida.
08.04.2024
#ettevõtlus #juhtimine #pressiteade
1. aprillist asub Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskust juhtima Mihkel Tammo, kes on varem juhtinud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ettevõtlus- ja innovatsioonikeskust ja metallitööstusettevõtet Estanc ning olnud Rohetiigri üks eestvedajatest.
31.03.2024
#ettevõtlus #koostöö #teadus #meist mujal
Teadmussiirdedoktorantuur on nii era- kui ka avaliku sektori asutustele hea võimalus teha koostööd ülikooliga, et leida uudseid lahendusi arendusküsimustele ja parandada töötajate kvalifikatsiooni.
25.03.2024

Oleme Baltimaade suurim arenduspartner ettevõtetele ja avalikule sektorile

Uus innovatsioonilaine algab ülikoolidest

Meie vilistlased on Eesti edukaimad idufirmade asutajad

Partnerlus innovatsiooni toetavas ökosüsteemis

Kestliku arengu eesmärkide rakendamiseks, ettevõtete lisandväärtuse suurendamiseks ning uute teadusmahukate ettevõtete tekkele ja arengule kaasaaitamiseks edendame Eesti ettevõtjatele olulisi teadussuundi, soodustades tippteadlaste koostööd ettevõtjatega ning uusettevõtluse arengut.

Vii oma teadusavastus ühiskonda

Oleme Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi partner