Targa majanduse kiirendi

Tartu Ülikool on partneriks nii avalikule kui ka erasektorile, aidates eksperditeadmiste ja teaduspõhiste lahendustega kaasa Eesti ühiskonna ja majanduse arengule.

Võta meiega ühendust

Oleme Baltimaade suurim arenduspartner ettevõtetele ja avalikule sektorile

Uus innovatsioonilaine algab ülikoolidest

Meie vilistlased on Eesti edukaimad idufirmade asutajad

Stage Two EsaDres

Tartu Ülikooli hargettevõte osales üleeuroopalisel teadusmahukate äriideede võistlusel Berliinis

Vesinikutehnoloogia arendamine Tartu Ülikoolis

Eesti seab sihi süvatehnoloogia iduettevõtluse arendamisele

Baltikumi suurim ärifestival 24.-26. jaanuaril 2024

Green Manufacturing Accelerator

Teadmussiirdepõige

Eesti esimene tervisetehnoloogia kiirendiprogramm

Partnerlus innovatsiooni toetavas ökosüsteemis

Kestliku arengu eesmärkide rakendamiseks, ettevõtete lisandväärtuse suurendamiseks ning uute teadusmahukate ettevõtete tekkele ja arengule kaasaaitamiseks edendame Eesti ettevõtjatele olulisi teadussuundi, soodustades tippteadlaste koostööd ettevõtjatega ning uusettevõtluse arengut.

Oleme Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi partner

Juhime Eesti teadus- ja arendusasutuste võrgustikku, mille kaudu on ettevõtjal ligipääs 3500 tippspetsialistile