Ülikooli Ukraina-teemaline teave

Viimati uuendatud 24. augustil 2022 (info ajakohastamine).

Tartu Ülikool on alates sõjategevuse puhkemisest Ukrainas tegelenud aktiivselt nii enda Ukraina kodanikest töötajate ja üliõpilaste abistamisega kui ka ettevalmistustega Ukrainast saabuvate põgenike vastuvõtuks.

Vaata ülevaadet, mida on otsustatud:

 • Ülikool vabastas Ukrainast pärit üliõpilased õppemaksust 2021/2022. õppeaasta kevadsemestril ja 2022/2023. õppeaasta sügissemestril.

 • Senat lõi Ukraina kodanikest üliõpilastele 2022. aastal võimaluse taotleda vajaduspõhist eritoetust. 

 • Ülikool asutas stipendiumifondi, et koguda ja vahendada annetusi Ukraina üliõpilaste õpingute toetamiseks Tartu Ülikoolis. Kutsume kogu ülikooliperet tegema annetusi Tartu Ülikooli Ukraina stipendiumi fondi ja jagama infot fondi kohta. Ava makselahendus QR-koodiga või tee (püsi)annetus Tartu Ülikooli sihtasutuse veebilehel

 

 
 • Et toetada Ukraina kodanike võimalust omandada kõrgharidust, pikendas ülikool võõrkeelsete õppekavade vastuvõtuperioodi Ukraina kodanikele 1. juunini. Lisaks vabastati Ukraina kodanikud sisseastumisdokumentide menetlemise tasu maksmisest. Ukrainlased esitasid 374 sisseastumisavaldust ja sügiseks Ukrainast pärit tudengite arv ilmselt kahekordistub. 
 • Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga loob ülikool tasuta lisaõppekohad Ukraina kodanikele. 2022/2023. õppeaastal on ülikool valmis looma juurde kuni 250 tasuta õppekohta Ukrainast pärit üliõpilastele. Lisaks pakub ülikool töökohti Ukrainast saabuvatele akadeemilistele töötajatele. 

 • Eesti ülikoolid otsustasid peatada koostöö Venemaa ja Valgevene ülikoolidega. Otsus puudutab ülikoolidevahelist institutsionaalset koostööd. 2022/2023. õppeaastal ei saa kõrghariduse esimese ja teise astme õppesse kandideerida Venemaa Föderatsiooni ega Valgevene kodanik, kellel ei ole mõne Euroopa Liidu liikmesriigi elamisluba ega pikaajalist viisat või kes ei ole juba Eestis õppimas.

 • 30. juulil jõustus Vabariigi Valitsuse määruse muudatus, mille kohaselt piiratakse Venemaa kodanike võimalust saada tähtajalist elamisluba või viisat Eestis õppimise eesmärgil. Sama määrusega on varem piiratud ka Venemaa ja Valgevene kodanike võimalus saada tähtajalist elamisluba või viisat Eestis töötamiseks või ettevõtlusega tegelemiseks. Lisateave.

Ülikoolipere Ukraina kodanikest liikmete jaoks on erakorraliste küsimuste lahendamisel esmane kontaktisik rahvusvahelise koostöö juht Kristi Kerge (+372 529 7677). Kirjalikud päringud palume saata meiliaadressile ukraina@ut.ee.

Õppetööd ja vastuvõttu puudutav teave on koondatud ülikooli ingliskeelsele veebilehele.

Tartu linna kodulehelt saab teavet nii annetusvõimaluste kui ka praktiliste juhiste kohta.

Ukrainast saabuvatel inimestel palume ametkondlikeks asjatoimetusteks pöörduda esmajoones Tartu Välismaalaste Teenuskeskuse poole.

MTÜ Ukraina Maja ühendab ukrainlaste kogukonda Tartus ja mujal Eestis ning aitab luua sidemeid kohalike ja äsja saabunud ukrainlaste vahel. MTÜ pakub ukraina kogukonnale Eestis näiteks teabetuge ning koordineerib Ukraina ja ukrainlaste toetuseks mõeldud kultuuri- ja sotsiaalalgatusi.

Ülikool pakub oma liikmetele keerulisel ajal igakülgset tuge. Nõustamisvõimalusi otsitakse juurde ja nimekiri täieneb jooksvalt.

 • Üliõpilased saavad psühholoogilist tuge ülikooli nõustamiskeskusest. Selleks tuleb registreerida end veebivormi kaudu. Nõustamine toimub eesti, inglise ja vene keeles.
 • Ülikooli töötajad saavad psüholoogilist tuge töötajate nõustaja-kaplanilt Tõnu Lehtsaarelt aadressil tonu.lehtsaar@ut.ee. Pöörduda võib eesti, inglise ja vene keeles.
 • Infot teistest nõustamisvõimalustest leiab ülikooli veebilehelt. 
 • Ülikoolipere on suur ja meie kõrval võib olla inimesi, keda toimunu väga lähedalt ja isiklikult puudutab. Üks viis, kuidas igaüks meist saab selles olukorras aidata, on märgata teise inimese muret ja pakkuda esmast psühholoogilist tuge.

 

Sõjas kannatanuid on võimalik toetada mitme algatuse kaudu.

Tartu Ülikooli akadeemilistele positsioonidele kandideerida soovijatel palume kirjutada ukraina@ut.ee.

Vaata lisaks:

Toimunud

 • 2. märtsil pidas Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professor ja Eesti Teaduste Akadeemia liige Lauri Mälksoo Eesti Üliõpilaste Seltsi kõnekoosolekul ettekande „Ukraina sõda ja rahvusvaheline õigus“. Kõnekoosolek toimus Tallinnas, kuid on järelvaadatav.
 • 4. märtsil toimus veebiseminar „Konflikt Ukrainas rahvusvahelise õiguse vaatenurgast“. Veebiseminar ei ole järelvaadatav. 
 • 24. märtsil korraldas Tartu Ülikool Ukraina üliõpilaste toetuseks heategevusõhtu, kus Venemaa ajaloo uurija David Vseviov, rahvusvahelise õiguse ekspert Lauri Mälksoo, mälupoliitika uurija Heiko Pääbo ja meediaekspert Maia Klaassen arutlesid Ukraina ning Venemaa teemadel. Ekspertide arutelu saab järelvaadata.  
 • 30. märtsil toimus Worksupis ingliskeelne veebiseminar „Ukraina linnad sõjakeerises: vandenõuteooriatest muutunud linnaruumini“. Sellega jätkati Ukrainaga seotud teemade arutelu, mida alustati 24. märtsil toimunud heategevusõhtul. Ukraina-teemaliste veebiseminaride sari kestab mai lõpuni ning kuulama ja kaasa mõtlema on oodatud kõik huvilised. 
 • 31. märtsil toimus Delta keskuses Ukraina-teemaline vestlusring, mille korraldasid Tartu Ülikooli ukraina üliõpilased ja töötajad koos Johan Skytte poliitikauuringute instituudiga. Ingliskeelse vestlusringi eesmärk oli anda kaastudengitele ja kolleegidele taustteadmisi Ida-Euroopa poliitikast, et aidata käimasolevat sõda paremini mõista. Vestlusring ei ole järelvaadatav. 
 • 13. aprillil toimus J. Skytte poliitikauuringute instituudis loeng „How are the UK and Estonia supporting Ukraine and dealing with Russia?“. Loeng ei ole järelvaadatav. 
 • 27. aprillil toimus Worksupis ingliskeelne veebiseminar „Ukraina keelest ja kultuurist“. Veebiseminar on järelvaadatav.
 • 9. mail toimus aruteluseminar „Feelings, Actions, and Thoughts in the First Days of Full-Scale War in Ukraine“, kus räägitakse sõjategevusega kaasnenud emotsionaalsest ja vaimsest mõjust.
 • 21. mail toimus Ukraina Maja heategevuslik kontsert ja laat.
 
 

Jälgi ajakohast infot julgeolekuolukorra kohta ka Välisministeeriumi kodulehelt. Ukraina inimeste aitamise sooviga saab helistada riigiinfo telefonile 1247.

Meediapäringud palume saata meiliaadressile avalik@ut.ee.

#ülikoolist
Peahoone pilt

Otsime osakoormusega sisevalvetöötajat

21.09.2022
#ülikoolist
Tartu Ülikooli peahoone suvel lippudega vaade paremalt küljelt

1. oktoobrini saab kandideerida Tartu Ülikooli väliseesti külalisprofessori stipendiumile

20.09.2022
#ettevõtlus #ülikoolist
Tehnoloogiainstituut.jpg

Otsime tehnoloogiainstituuti ettevõtlussuhete koordinaatorit

19.09.2022