Moodulite valimine

Õppekavad koosnevad erinevat tüüpi moodulitest. Moodul koondab õppeained eesmärgistatud kogumikuks. Moodulid võivad olla kas kohustuslikud või valitavad.

 

Moodulite valimine bakalaureuseõppes

Vastavalt õppekorralduseeskirjale tuleb bakalaureuseõppe üliõpilastel hiljemalt esimese semestri lõpuks õppeinfosüsteemis ära valida peaeriala moodulid: kaks alusmoodulit, üks suunamoodul ja üks erialamoodul ning valikmoodul (kui õppekavas ei ole kehtestatud peaeriala valimiseks hilisemat tähtaega).

Teise õppeaasta sügissemestri lõpuks tuleb õppeinfosüsteemis ära valida kõik õppekava täitmiseks vajalikud moodulid (kas kõrvaleriala või peaeriala suurendamise moodulid). Kõik õppekava täitmiseks vajalikud moodulid tuleb bakalaureuseõppe üliõpilasel valida bakalaureuseõppekavadest.

 

Moodulite valimine rakenduskõrgharidus-, magistri- ning klassiõpetaja bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekaval 

Nende õppeastmete üliõpilastel on mooduleid võimalik valida juhul, kui õppekavva kuulub valitavaid mooduleid. Kui õppekavas on valitavaid mooduleid, näidatakse ÕIS-is (lehel „Valikud õppekavas“) iga sellise mooduli nimetuse juures rippmenüüd, millest saad valida sobiva(d) mooduli(d). Valikud tuleb salvestada. Õppeained, mis valitud moodulitesse ei kuulu, ehk on vabaained, näidatakse alajaotuses „Õppekavasse mittekuuluvad ained“.

Kui rakenduskõrgharidus-, magistri- ning klassiõpetaja bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavas on valitavaid mooduleid, tuleb moodulite valik teha esimese semestri lõpuks

 

Moodulid ja õppeained

NB! Moodulite valimine ja ainetesse registreerumine on kaks iseasja. Ainetesse tuleb registreeruda eraldi iga semestri alguseks. Mooduleid võib ÕIS-is valida etteulatuvalt, kui ained on veel läbimata, või ka tagantjärgi, kui osa aineid on juba tehtud. Valitud moodulite suhtes vaadatakse õppekava täitmise mahtu nii õppekulude hüvitamise otsuse tegemisel kui ka stipendiumide/õppetoetuste taotlemisel.

 

 Moodulite valimise juhend õppeinfosüsteemis

 Õppeainetesse registreerumise juhend õppeinfosüsteemis

 

Õppekorralduse pealehele

Õppekava ülesehitus

Õppekava täitmine

Õppeainetesse registreerumine