Skip to main content

Õppetoetused ja stipendiumid

Sellelt lehelt leiad infot õppetoetuste ja stipendiumite kohta, mida sul on võimalik Tartu Ülikooli üliõpilasena taotleda. Nende jagamisel arvestatakse enamasti õppeedukust või majanduslikku olukorda. Täpsemalt saad iga toetuse ja stipendiumi kohta lugeda allpool.

 

Tulemusstipendium

Tulemusstipendiumi eesmärk on tunnustada ja toetada väga heade õpitulemustega õppekava täies mahus täitvaid üliõpilasi. Stipendiumit saavad taotleda kõigi õppekavade üliõpilased alates teisest semestrist. Tulemusstipendium määratakse õpitulemuste paremusjärjestuse alusel, mille koostamisel arvestatakse eelkõige eelmise õpitud semestri kaalutud keskmist hinnet kõigi õpitulemuste arvestuses. Stipendiumi saavad vaid vähesed pingereast lähtuvalt kõige edukamad üliõpilased. 

Tulemusstipendiumi taotlemise tingimused

Keskmise hinde arvutamine paremusjärjestuse koostamisel

 

 

Erialastipendiumid

Erialastipendiumite eesmärk on motiveerida üliõpilasi õppima riigile prioriteetsetes valdkondades. 

Euroopa Liidu rahastatav erialastipendium

Infotehnoloogia õppekavade sihttoetusest rahastatav erialastipendium

Informaatikaõpetaja erialastipendium

Õpetajakoolituse erialastipendium

 

 

Õppetoetused

Sõltumata õppetulemustest on võimalik taotleda õppetoetust üliõpilastel, kelle pereliikmete sissetulekud on väiksemad, erivajadustega üliõpilastel ning asenduskodus kasvanud üliõpilastel. Täita tuleb siiski vastava stipendiumi saamiseks kehtestatud tingimused. 

 

 

Doktorandile

Doktorandil on võimalik saada doktoranditoetust, doktorandi tulemusstipendiumi ning nutika spetsialiseerumise erialastipendiumi. 

Doktoranditoetus

Doktorandi tulemusstipendium

Nutika spetsialiseerumise erialastipendium

 

 

Muud stipendiumid ja toetused

Lisaks riiklikele stipendiumeile ja toetustele on võimalik leida ka muid pakkumisi näiteks hea õppeedukuse korral, silmapaistvate tulemuste korral teadustöös või uurimistöö tegemiseks konkreetses valdkonnas. Tihti on oluline ka ühiskondlik aktiivsus ning osalemine korporatsioonide, klubide või teiste organisatsioonide töös. On ka stipendiume, mis on mõeldud õppemaksu tasumiseks, õppevahendite soetamiseks ja igakuiseks toimetulekutoetuseks. Stipendiumide kohta jagatakse infot iganädalases üliõpilaste infokirjas. Lisaks leiab infot meediast, ülikooli teadetetahvlitelt ja asutuste kodulehekülgedelt.

Tartu Ülikooli üliõpilasena välismaale õppima või praktikale minnes on sul võimalus taotleda õpirände toetust mitmetest stipendiumiprogrammidest. 

Loe lähemalt

Tartu Ülikooli Sihtasutus jagab stipendiume, toetusi ja preemiaid tudengitele ja noorteadlastele, eesmärgiga toetada ülikooliga seotud inimeste teadus- ja haridustegevust ning õppetööd.

Loe lähemalt

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab nimeliste allfondide kaudu üksikisikuid stipendiumidega õppe- ja teadustööks.

Loe lähemalt

Organisatsiooni Eesti Üliõpilaste Toetusfond USAs eesmärk on pakkuda majanduslikku tuge eesti üliõpilastele kõrgemates õppeasutustes ja toetada akadeemilist tegevust, mis on seotud eesti kultuuri, keele ja ühiskonna edendamisega.  

Loe lähemalt

Estonain-Revelia Academic Fund´i Sihtasutus Eestis annab välja Harald Raudsepa stipendiumi päevases õppevormis ja täiskoormusega õppivatele edukatele bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilastele.

Loe lähemalt

Rein Otsasoni fond jagab stipendiume rahanduse või majanduse erialal õppivate üliõpilaste õpingute ja teaduslike uuringute toetamiseks. 

Loe lähemalt

Rotalia Foundation (USA) jagab stipendiume päevases või statsionaarses õppevormis õppivatele 2. aasta bakalaureuse- või 1. aasta magistriastme üliõpilastele.

Loe lähemalt

Eesti Noore stipendium on Eesti noorele, kes asub praktikale Eestis või välisriigis, hõlbustamaks tema toimetulekut praktikaperioodi vältel.

Loe lähemalt

SEB Heategevusfond pakub vanemliku hoolitsuseta noortele õppestipendiume, mis on mõeldud õppemaksu tasumiseks, õppevahendite soetamiseks ja/või igakuiseks isemajandamiseks.

Loe lähemalt

Tartu Kultuurkapital pakub stipendiume erinevatele sihtgruppidele.

Loe lähemalt

Jaga
17.01.2022
#õppimine

Utrechti võrgustiku uurimisstipendium magistrantidele ja doktorantidele

Utrechti võrgustik (Utrecht Network) on 30 Euroopa Ülikoolist koosnev võrgustik. Eestist kuulub sellesse Tartu Ülikool.

Jaga
05.01.2022
#ettevõtlus #koostöö #õppimine

Praktikamess „Tõmbejõud“

16. veebruaril toimub Pärnu kolledžis praktikamess „Tõmbejõud“, mis viib kokku praktikakoha ja Pärnu kolledži praktikandi ning tulevase töötaja ja tööandja. 

Jaga
05.01.2022