Õppetoetused ja stipendiumid

Sellelt lehelt leiad infot õppetoetuste ja stipendiumide kohta, mida on võimalik Tartu Ülikooli üliõpilasena taotleda. Nende määramisel arvestatakse enamasti õppeedukust või majanduslikku olukorda. 

 

Tulemusstipendium

Tulemusstipendiumi eesmärk on tunnustada ja toetada üliõpilasi, kelle õpitulemused on väga head ja kes täidavad õppekava täies mahus. Stipendiumi saavad taotleda kõigi õppekavade üliõpilased alates teisest semestrist. Tulemusstipendium määratakse õpitulemuste paremusjärjestuse alusel. Selle koostamisel lähtutakse eelkõige eelmise õpitud semestri kaalutud keskmisest hindest, arvestades kõiki õpitulemusi. Stipendiumi saavad vaid vähesed, kõige edukamad üliõpilased. 

Tulemusstipendiumi taotlemise tingimused

Keskmise hinde arvutamine paremusjärjestuse koostamisel

 

 

Erialastipendiumid

Erialastipendiumide eesmärk on motiveerida üliõpilasi õppima riigile prioriteetsetes valdkondades. 

Infotehnoloogia õppekavade erialastipendium

Õpetajakoolituse erialastipendium

Õpetajakoolituse ja tugispetsialistide koolituse üliõpilaste stipendium

 

 

Õppetoetused

Võimalus taotleda õppetoetust olenemata õpitulemustest on üliõpilastel, kelle pereliikmete sissetulek on väike, erivajadustega üliõpilastel ja asenduskodus kasvanud üliõpilastel. Täita tuleb siiski vastava stipendiumi saamiseks kehtestatud tingimused. 

Vajaduspõhine õppetoetus

Vajaduspõhine eritoetus

Erivajadusega üliõpilaste stipendium

Asenduskodulaste kõrgharidusstipendium

 

Tasemeõppes osalemise toetus

Tasemeõppes osalemise toetus on mõeldud tööealistele töötavatele ja töötutele inimestele, kellel puuduliku või vananenud hariduse või oskuste tõttu on keeruline leida uut tööd või kellel on oht oma töökoht kaotada. Toetust on võimalik taotleda teatud õppekavadel.

Vaata lähemalt

 

Doktorandile

Kuni 2021/2022. õppeaastani vastu võetud doktorandil on võimalik saada doktoranditoetust ja doktorandi tulemusstipendiumi. 

Doktoranditoetus

Doktorandi tulemusstipendium

Nutika spetsialiseerumise erialastipendium

 

 

Muud stipendiumid ja toetused

Peale riiklike stipendiumide ja toetuste on veel muidki võimalusi, näiteks stipendiumid, mida makstakse hea õppeedukuse ja silmapaistvate teadustöö tulemuste korral või uurimistöö tegemiseks konkreetses valdkonnas. Tihti mõjutab stipendiumi määramist ka taotleja ühiskondlik aktiivsus ja osalemine korporatsioonide, klubide või teiste organisatsioonide töös. On ka stipendiume, mis on mõeldud õppemaksu tasumiseks, õppevahendite soetamiseks ja igakuiseks toimetulekutoetuseks. Stipendiumide kohta jagatakse infot iganädalases üliõpilaste infokirjas. Lisaks leiad infot meediast, ülikooli teadetetahvlitelt ja stipendiume maksvate asutuste kodulehtedelt.

Tartu Ülikooli üliõpilasena välismaale õppima või praktikale minnes on sul võimalus taotleda õpirändetoetust mitmest stipendiumiprogrammist. 

Loe lähemalt

Tartu Ülikooli Sihtasutus jagab stipendiume, toetusi ja preemiaid üliõpilastele ning noorteadlastele, et toetada ülikooliga seotud inimeste teadus- ja haridustegevust ning õppetööd.

Loe lähemalt

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab nimeliste allfondide kaudu üksikisikuid õppe- ja teadustöö stipendiumidega.

Loe lähemalt

Organisatsiooni Eesti Üliõpilaste Toetusfond USAs eesmärk on pakkuda majanduslikku tuge eesti üliõpilastele ja toetada akadeemilist tegevust, mis on seotud eesti kultuuri ja keele ning Eesti ühiskonna edendamisega.  

Loe lähemalt

Estonian-Revelia Academic Fundi Sihtasutus Eestis annab välja Harald Raudsepa stipendiumi päevaõppes täiskoormusega õppivatele edukatele bakalaureuse- ja magistriastme üliõpilastele.

Loe lähemalt

Rein Otsasoni fond jagab stipendiume rahanduse või majanduse eriala üliõpilaste õpingute ja teadusuuringute toetamiseks. 

Loe lähemalt

Jaan Tõnissoni Postimehe Fond annab välja stipendiumi, mille maksmise eesmärgiks on toetada ajakirjandushariduse omandamist.

Loe lähemalt

Rotalia Foundation (USA) jagab stipendiume päevase või statsionaarse õppe teise aasta bakalaureuse- või esimese aasta magistriastme üliõpilastele.

Loe lähemalt

Eesti Noore stipendium on Eesti noorele, kes läheb praktikale Eestis või välisriigis. Selle eesmärk on hõlbustada tema toimetulekut praktika kestel.

Loe lähemalt

SEB Heategevusfond pakub vanemliku hoolitsuseta noortele õppestipendiume, mis on mõeldud õppemaksu tasumiseks, õppevahendite soetamiseks ja igakuiseks isemajandamiseks.

Loe lähemalt

Tartu Kultuurkapital pakub stipendiume mitmesugustele sihtrühmadele.

Loe lähemalt

SAIS - Tartu Ülikool

Sisseastumise infosüsteemis saab nüüd kontrollida uuesti tasuta õppima asumise õigust

Jaan Vihalemm

Teadmussiirdedoktorant ühendab töö ja õpingud

Enlighti kaasatuse konkurss

Tartu Ülikooli üliõpilasi oodatakse kandideerima Enlighti kaasatuse auhinnale