Kes me oleme?

Tartu Ülikool on Eesti juhtiv teadusülikool ja maailma ainus eestikeelne klassikaline ülikool. Meie konkurentsieelised on rahvusvahelisus, õppe- ja teadustöö kvaliteet ning mitmekesisus. Uuendusmeelse organisatsioonina keskendume kestlikule arengule, pakume võrdseid võimalusi ja järgime häid tavasid. Eesti Vabariigi alguspäevil taasavatud Tartu Ülikool pani aluse eestikeelsele kõrgharidusele ning lõi rahvusliku haritlaskonna, kellel on suur osa Eesti riigi, ühiskonna ja kultuuri arengus.

Ülevaatlikult ülikoolist

Teaduspõhise ühiskonna kujundaja

Mainekas tööandja

Hinnatud rahvusvaheline partner

#ülikoolist
Tartu Ülikooli Physicumi õppehoone

Ülikooli struktuur

#ülikoolist
Pikk rida raamaturiiuleid

Õigusaktid

#ülikoolist
Arvutiekraanil Tartu Ülikooli statistika
#ülikoolist
Mobiiltelefon

Kontaktandmed

Virtuaaltuur ülikooli hoonetes

Mis meile oluline on?

Kanname Eesti rahvusülikoolina vastutust ühiskonna probleemide lahendamise eest, olles teadmuspõhise majanduse teerajaja ning elukestva õppimise hoiaku ja tulevikuoskuste kujundaja. Tagame Eesti haritlaskonna ning eesti keele ja kultuuri järjekestvuse ning arendame erialadevahelises koostöös tugeva teadusülikoolina haridust ja teadust, tehnoloogiat ning muud loometegevust kogu maailmas.

Missioon ja põhiväärtused

Head tavad

Kestlik ülikool

Eesti keel ja kultuur

Arengukava 2021-2025

#kultuur
Tartu Ülikooli kunstimuuseum

Huviväärsused ja vaba aeg

#ülikoolist
Tartu Ülikool

Teenused ja hanked

#ülikoolist
Gustav II Adolfi monument Tartus

Tartu Ülikooli lugu