Head tavad ülikoolis

Tartu Ülikooli põhiväärtused on

  • teaduspõhisus
  • akadeemiline vabadus ja ülikooli autonoomia
  • avatus
  • koostöö
  • inimkesksus ja individuaalne areng
  • vastutus

Tartu Ülikoolis on kokku lepitud head tavad, mis toetavad neid väärtusi ja õigusaktides sätestatud nõudeid.

Õppimine ja õpetamine


 

Õpetamise hea tava

Õppimise hea tava

Doktoriõppe hea tava

Tagasiside andmise hea tava


Teadus


 

Hea teadustava

Andmekaitse teadustöös

Autoriõigused


Muud tavad ja tegevusjuhised


 

Juhtimine

Andmekaitse

Korruptsiooniohu ennetamine

Võrdne kohtlemine

I koht_KASKAAD3

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna Tallinna õppehoone saab uue ilme

Struve maja katus

Tähetorni astronoomi majalt toodi alla sarikapärg

Peahoone Eesti lippudega

Eesti Vabariigi 106. aastapäeva kontsertaktusele on oodatud kogu ülikoolipere