Foto:
Timo Arbeiter

Väärikate ülikool

Tartu Ülikooli väärikate ülikooli programmid toimuvad 15-s piirkonnas. Traditsiooniliselt toimuvad kõigis piirkondades auditoorsed loenguprogammid. Lisaks saab vaadata Tartu Ülikooli kodulehel avalikustatud videoloenguid.

Oma kodukohas toimuva programmi kohta saate rohkem teavet kohalikult programmijuhilt, kelle kontaktid leiate vastava piirkonna lehelt.

 


Tartu Ülikooli väärikate ülikool alustas oma tegevust 2010. aastal Pärnus ja Tartus. Väärikate ülikooli programmid toimuvad üle Eesti: Tartus, Tallinnas (eesti ja vene keeles), Pärnus, Viljandis, Narvas (vene keeles), Valgas, Kuressaares, Türil, Keilas, Põlvas, Elvas ja Võrumaal. Sellest sügisest toimub väärikate ülikooli programm taas ka Viimsis ning uued programmid avatakse Põltsamaal ja Sauel. Loengutel ja seminaridel käsitletakse silmaringi laiendavaid ja aktuaalseid teemasid. Osalema on oodatud kõik avatud mõttemaailmaga huvilised vanuses 50+ (Tallinnas 60+).

Kõik väärikate ülikooli loenguprogrammid on osalejatele tasuta.

Kõik õppijad, kes on osalenud vähemalt 75 protsendil loengutel, saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe tõendi. Registreerumiseks palume kontakteeruda vastava programmi juures toodud telefonil või e-posti aadressil.

Väärikate ülikooli programme toetavad Haridus- ja Teadusministeerium, kohalikud omavalitsused ja eraettevõtjad.

#teadus #ühiskonnale
Some of the most common basidiocarp morphotypes in Dacrymycetes.

Anton Savchenko kaitseb doktoritööd „Taxonomic studies in Dacrymycetes: Cerinomyces and allied taxa“

#teadus #ühiskonnale
Covid

Koroonaviirusega nakatumine on kuuga vähenenud enam kui kolmandiku võrra