Autor:
Timo Arbeiter

Väärikate ülikool

Tartu Ülikooli väärikate ülikooli programmid toimuvad 15-s piirkonnas. Traditsiooniliselt toimuvad kõigis piirkondades auditoorsed loenguprogammid. Lisaks saab vaadata Tartu Ülikooli kodulehel avalikustatud videoloenguid.

Oma kodukohas toimuva programmi kohta saate rohkem teavet kohalikult programmijuhilt, kelle kontaktid leiate vastava piirkonna lehelt.

“Väärikate ülikool” on Tartu Ülikooli registreeritud kaubamärk (reg nr 53544 10.12.2015). Kaubamärgi kasutamine Tartu Ülikooli eelneva kirjaliku loata ei ole lubatud. 

 


Tartu Ülikooli väärikate ülikool alustas oma tegevust 2010. aastal Pärnus ja Tartus. Väärikate ülikooli programmid toimuvad üle Eesti: Tartus, Tallinnas (eesti ja vene keeles), Pärnus, Viljandis, Narvas (vene keeles), Valgas, Kuressaares, Türil, Keilas, Põlvas, Elvas ja Võrumaal. Sellest sügisest toimub väärikate ülikooli programm taas ka Viimsis ning uued programmid avatakse Põltsamaal ja Sauel. Loengutel ja seminaridel käsitletakse silmaringi laiendavaid ja aktuaalseid teemasid. Osalema on oodatud kõik avatud mõttemaailmaga huvilised vanuses 50+ (Tallinnas 60+).

Kõik väärikate ülikooli loenguprogrammid on osalejatele tasuta.

Kõik õppijad, kes on osalenud vähemalt 75 protsendil loengutel, saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe tõendi. Registreerumiseks palume kontakteeruda vastava programmi juures toodud telefonil või e-posti aadressil.

Väärikate ülikooli programme toetavad Haridus- ja Teadusministeerium, kohalikud omavalitsused ja eraettevõtjad.

#ühiskonnale
TÜ rakubioloogia professor Toivo Maimets

Libainfo vastu aitavad haridus ja koostöö

#teadus #ühiskonnale

Jay Allen Zameska kaitseb doktoritööd „The ethics of public health: balancing the interests of populations and individuals“

29. juunil kell 14.15 kaitseb Jay Allen Zameska filosoofia erialal doktoritööd „The ethics of public health: balancing the interests of populations and individuals“.
#teadus #ühiskonnale

Andre Leesment kaitseb doktoritööd „Quantitative studies of Brønsted acidity in biphasic systems and gas-phase“

Andre Leesment kaitseb doktoritööd „Quantitative studies of Brønsted acidity in biphasic systems and gas-phase“