Tugi tuutorilt

Sellelt lehelt leiab info, kes on Tartu Ülikoolis tuutorid ja kuidas nad aidata saavad, samuti leiab siit juhised, kuidas ise tuutoriks saada.

Tuutor ehk üliõpilasest nõustaja on spetsiaalse õppeaine läbinud vabatahtlik üliõpilane, kes toetab oma eriala või sellele lähedase eriala esmakursuslasi või välisüliõpilasi õpingute alustamisel Tartu Ülikoolis. 

Tuutorid tegutsevad esimese astme õppekavadel ning ingliskeelsetel magistriõppekavadel. Nende tegevus algab suve lõpupoole vastuvõetud üliõpilastega kontakti võttes ning tuutori rolli kannavad nad kuni sügissemestri lõpuni.

 

Millega saab tuutor aidata? 

Tuutor aitab ülikoolieluga kohaneda, selgitades õppekorralduse põhitõdesid, pakkudes võimalust arutada mitmesuguseid probleeme üliõpilase seiskohalt ning andes nõu, kust vajalikku informatsiooni hankida ja kellelt ülikoolis edasist abi otsida. Tuutori korraldatud infotundidest ja muudest kohtumisvõimalustest tasub kindlasti osa võtta, nõu ja abi saamiseks võib aga julgelt ka muul ajal kuni semestri lõpuni tuutori poole pöörduda.

 

Kuidas saab tuutoriga kontakti?

Tuutor võtab ise oma rühma üliõpilastega ühendust. Ühendust võtab ta ainult nende üliõpilastega, kes on SAISis selleks nõusoleku andnud. Teistel on võimalik kontakteeruda tuutoriga ise sel lehel toodud kontaktide kaudu, mis lisatakse siia augustiks (vt allpool). Eestikeelsete õppekavade tuutorid võtavad ühendust üldjuhul augusti teises pooles, ingliskeelsete õppekavade tuutorid juuli alguses.

Siin on 2022/23. õppeaasta sügissemestri tuutorite nimekiri. Järgmise õppeaasta (2023/24.) sügissemestri tuutorite nimekiri lisatakse juunis, kui uued tuutorid on määratud.

 

HUMANITAARTEADUSTE JA KUNSTIDE VALDKOND

EESTIKEELSED ÕPPEKAVAD

Ajalugu
Fiona Jõesuu fiona.joesuu@ut.ee
Anette-Mai Pirk-Birk anette-mai.pirk-birk@ut.ee
Angela Puur angela.puur@ut.ee
Grete Silem grete.silem@ut.ee

Antiikkeeled ja -kultuurid 
Lotte Muzakko lotte.muzakko@ut.ee
Aleksander Karl Simovart aleksander.karl.simovart@ut.ee

Eesti ja soome-ugri keeleteadus
Helen Eriksoo helen.eriksoo@ut.ee
Alexandra Kolsar alexandra.kolsar@ut.ee
Maarja Müür maarja.muur@ut.ee
Aleksandr Petrov aleksandr.petrov@ut.ee

Filosoofia
Reelika Jõuram reelika.jouram@ut.ee
Rene Kriisa rene.kriisa@ut.ee

Inglise keel ja kirjandus
Marge Kons marge.kons@ut.ee
Getrin Laanesoo getrin.laanesoo@ut.ee
Alyssa Lõo alyssa.loo@ut.ee

Kirjandus ja kultuuriteadused
Karmen Juhkam karmen.juhkam@ut.ee

Religiooniuuringud ja teoloogia 
Marta Vibo marta.vibo@ut.ee

Romanistika (hispaania keel ja kirjandus)
Paul Kristjan Koppel paul.kristjan.koppel@ut.ee

Romanistika (prantsuse keel ja kirjandus)
Veronika Maide veronika.maide@ut.ee
Mia Maria Petuhhov mia.maria.petuhhov@ut.ee

Saksa keel ja kirjandus
Karin Kõiv karin.koiv@ut.ee

Semiootika ja kultuuriteooria 
Reelika Jõuram reelika.jouram@ut.ee
Rene Kriisa rene.kriisa@ut.ee

Skandinaavia keeled ja kultuurid
Camilla Sandra Paas

Vene ja slaavi filoloogia
Lotte Muzakko lotte.muzakko@ut.ee
Aleksander Karl Simovart aleksander.karl.simovart@ut.ee

 

INGLISKEELSED ÕPPEKAVAD

Eesti keel ja soome-ugri keeled (mag) / Estonian and Finno-Ugric Languages (master)
Alexandra Kolsar alexandra.kolsar@ut.ee
Maarja Müür maarja.muur@ut.ee

Euroopa keeled ja kultuurid (mag) / European Languages and Cultures (master)
Alyssa Lõo alyssa.loo@ut.ee

Filosoofia (mag) / Philosophy (master)
Ana Maric ana.maric@ut.ee

Folkloristika ja pärandirakendused (mag) / Folkloristics and Applied Heritage Studies (master) 
Reyhaneh Ghoroghchian reyhaneh.ghoroghchian@ut.ee
Tomas Londoño Mora tomas.londono.mora@ut.ee

Heli- ja visuaaltehnoloogia (mag) / Sound and Visual Technology (master)
Sellel õppekaval tuutorit ei ole, küsimuste korral pöörduda programmijuhi poole (kadri.steinbach@ut.ee)

Semiootika (mag) / Semiotics (master)
Ana Maric ana.maric@ut.ee

 

SOTSIAALTEADUSTE VALDKOND

EESTIKEELSED ÕPPEKAVAD

Ajakirjandus ja kommunikatsioon
Liisa Ehamaa liisa.ehamaa@ut.ee
Eva Poll eva.poll@ut.ee
Christina Veinberg christina.veinberg@ut.ee

Eripedagoogika 
Teele Kanarbik teele.kanarbik@ut.ee

Humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis 
Marie-Helene Saaver marie-helene.saaver@ut.ee
Kristlin Tobreluts kristlin.tobreluts@ut.ee

Infoühiskond ja sotsiaalne heaolu
Moona Lamus moona.lamus@ut.ee
Teele Olgo teele.olgo@ut.ee

Klassiõpetaja
Karmen Freienthal karmen.freienthal@ut.ee
Eliise Oss eliise.oss@ut.ee

Koolieelse lasteasutuse õpetaja
Alexandra Sepandi alexandra.sepandi@ut.ee

Kutseõpetaja
Mai Kastemäe mai.kastemae@ut.ee

Loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis
Karoliina Kurvits karoliina.kurvits.1@ut.ee

Majandusteadus 
Dominic Laaneots dominic.laaneots@ut.ee
Aili Pent aili.pent@ut.ee
Loora Ristisaar loora.ristisaar@ut.ee
Helena Udso helena.udso@ut.ee
Eveliis Väljaots eveliis.valjaots@ut.ee

Psühholoogia
Rainer Heinrichsen rainer.heinrichsen@ut.ee
Kendra Kruusla kendra.kruusla@ut.ee
Mark-Emil Luik mark-emil.luik@ut.ee
Adeele Rei adeele.rei@ut.ee
Lilian Vehk lilian.vehk@ut.ee
Timmu Õunapuu timmu.ounapuu@ut.ee

Riigiteadused
Dominika Pankova dominika.pankova@ut.ee
Karl Markus Sorga karl.markus.sorga@ut.ee
Margaret Tähiste margaret.tahiste@ut.ee

Õigusteadus (Tartu) 
Kadri Kauts kadri.kauts.1@ut.ee
Laura Liset Keerov laura.liset.keerov@ut.ee
Isabella Kelder isabella.kelder@ut.ee
Kristi-Eliisa Kolli kristi-eliisa.kolli@ut.ee
Kaija Laaneväli kaija.laanevali@ut.ee
Helena-Anetta Liivaru helena-anetta.liivaru@ut.ee
Jessica Niine jessica.niine@ut.ee
Sirelin Punt sirelin.punt@ut.ee
Elisabeth Rebase elisabeth.rebase@ut.ee
Dana Stein dana.stein@ut.ee

Õigusteadus (Tallinn)
Kristin Semm kristin.semm@ut.ee
Carolyn Soosaar carolyn.soosaar@ut.ee  

 

PÄRNU KOLLEDŽ

Ettevõtlus ja projektijuhtimine
Kertu Noor kertu.noor@ut.ee

Turismi- ja hotelliettevõtlus
Kertu Noor kertu.noor@ut.ee

NARVA KOLLEDŽ

Noorsootöö
Maria Lazutina maria.lazutina@ut.ee
Danila Sviridov danila.sviridov@ut.ee

 

INGLISKEELSED ÕPPEKAVAD

Ettevõttemajandus (bak) / Business Administration (bachelor)
Nicole Innes Of Edingight anna-nicole.innes.of.edingight@ut.ee
Anastasiia Kurkina anastasiia.kurkina@ut.ee

Haridustehnoloogia (mag) / Educational Technology (master)
Joseph Grannum joseph.grannum@ut.ee    

Heaolu- ja spaateenuste disain ja juhtimine (mag) / Wellness and Spa Service Design and Management (master) 
Sellel õppekaval tuutorit ei ole, küsimuste korral pöörduda programmijuhi poole (kai.tomasberg@ut.ee)

Infotehnoloogiaõigus (mag) / Information Technology Law (master) 
Sellel õppekaval tuutorit ei ole, küsimuste korral pöörduda programmijuhi poole (liisi.adamson@ut.ee)

Innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine (mag) / Innovation and Technology Management (master)
Isabella Abolrous isabella.diana.abolrous@ut.ee
Refat Noor Etu refat.noor.etu@ut.ee
Christopher Lään christopher.christjan.laan@ut.ee

Kesk- ja Ida-Euroopa, Venemaa ja Euraasia uuringud (mag) / Central & East European, Russian & Eurasian Studies (master)
Tõnn Viik tonn.viik@ut.ee

Matemaatiline majandusteadus (mag) / Quantitative Economics (master)
Isabella Abolrous isabella.diana.abolrous@ut.ee
Refat Noor Etu refat.noor.etu@ut.ee
Christopher Lään christopher.christjan.laan@ut.ee

Poliitika ja valitsemine digiajastul (mag) / Politics and Governance in the Digital Age (master)
Katharina Heinaru katharina.heinaru@ut.ee
Brigitta Tikku brigitta.tikku@ut.ee

Rahvusvaheline õigus ja inimõigused (mag) / International Law and Human Rights (master)
Sellel õppekaval tuutorit ei ole, küsimuste korral pöörduda programmijuhi poole (elizabeth.kasa-malksoo@ut.ee)

Rahvusvahelised suhted ja regiooni uuringud (mag) / International Relations and Regional Studies (master)
Katharina Heinaru katharina.heinaru@ut.ee
Brigitta Tikku brigitta.tikku@ut.ee

Tänapäeva Aasia ja Lähis-Ida uuringud (mag) / Contemporary Asian and Middle Eastern Studies (master)
Reyhaneh Ghoroghchian reyhaneh.ghoroghchian@ut.ee
Tomas Londoño Mora tomas.londono.mora@ut.ee

Vene keele õpetamine võõrkeelena (mag) / Teaching Russian as a Foreign Language (master)
Sellel õppekaval tuutorit ei ole, küsimuste korral pöörduda programmijuhi poole (olga.burdakova@ut.ee)

 

MEDITSIINITEADUSTE VALDKOND

EESTIKEELSED ÕPPEKAVAD

Arstiteadus
Reeli Erik reeli.erik@ut.ee
Kristin Kaup kristin.kaup@ut.ee
Frida Brit Noor frida.brit.noor@ut.ee
Emma Katariina Paajanen emma.katariina.paajanen@ut.ee
Henrik Ratas henrik.ratas@ut.ee
Kerttu-Liis Viires kerttu-liis.viires@ut.ee

Füsioteraapia
Martin Lõoke martin.looke@ut.ee
Kärt Katriin Nagel kart.katriin.nagel@ut.ee

Hambaarstiteadus
Liisi Kukk liisi.kukk@ut.ee
Eliise Lõhmus eliise.lohmus@ut.ee
Mia Marii Märks mia.marii.marks@ut.ee
Oskar Ostov oskar.ostov@ut.ee
Liisbet Saar liisbet.saar@ut.ee

Kehaline kasvatus ja sport
Andreas Kevin Põldvee andreas.kevin.poldvee@ut.ee
Otto Põllumaa otto.pollumaa@ut.ee

 

INGLISKEELSED ÕPPEKAVAD

Arstiteadus / Medicine 
Ellen Katarina Lindström ellen.katarina.lindstrom@ut.ee
Laura Priya Mody laura.priya.mody@ut.ee

Kliiniline toitmine (mag) / Clinical Nutrition (master)
Moona Lamus moona.lamus@ut.ee
Teele Olgo teele.olgo@ut.ee

 

LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE VALDKOND

EESTIKEELSED ÕPPEKAVAD

Arvutitehnika 
Artur Eksi artur.eksi@ut.ee
Lauri Raudla lauri.raudla@ut.ee

Bioloogia ja elustiku kaitse
Hanna Bret Värk hanna.bret.vark@ut.ee

Füüsika, keemia ja materjaliteadus
Mattias Kaspar Krõlov mattias.kaspar.krolov@ut.ee
Kaarina Seidelberg kaarina.seidelberg@ut.ee

Geenitehnoloogia 
Joosep Jagomägi joosep.jagomagi@ut.ee

Geograafia
Irma Leene Kiho irma.leene.kiho@ut.ee
Kaur-Markus Mirka kaur-markus.mirka@ut.ee

Geoloogia ja keskkonnatehnoloogia 
Grete Raie grete.raie@ut.ee

Informaatika 
Taavi Aru taavi.aru@ut.ee
Grete Hollo grete.hollo@ut.ee
Maria Anett Kaha maria.anett.kaha@ut.ee
Krettel Kristin Säde krettel.kristin.sade@ut.ee
Romet Vinnal romet.vinnal@ut.ee
Elise Õispuu elise.oispuu@ut.ee

Matemaatika
Eliise Saskia Ševtšenko eliise.saskia.sevtsenko@ut.ee
Richard Toom richard.toom@ut.ee

Matemaatiline statistika 
Eliise Saskia Ševtšenko eliise.saskia.sevtsenko@ut.ee
Richard Toom richard.toom@ut.ee

 

INGLISKEELSED ÕPPEKAVAD

Analüütiline keemia (mag) / Excellence in Analytical Chemistry (master)
Merili Tammiste merili.tammiste@ut.ee

Arvutitehnika ja robootika (mag) / Robotics and Computer Engineering (master)
Mark-Emil Luik mark-emil.luik@ut.ee

Biotehnika (mag) / Bioengineering (master)
Rayida Gurbatli rayida.gurbatli@ut.ee
Aylin Sultanova aylin.sultanova@ut.ee

Informaatika (mag) / Computer Science (master) 
Balázs Ágrez balazs.agrez@ut.ee  
Lukas Andrijauskas lukas.andrijauskas@ut.ee

Kindlustus- ja finantsmatemaatika (mag) / Actuarial and Financial Engineering (master) 
Sellel õppekaval tuutorit ei ole, küsimuste korral pöörduda programmijuhi poole (meelis.kaarik@ut.ee)

Linnastunud ühiskonna geoinformaatika (mag) / Geoinformatics for Urbanised Society (master)
Grete Raie grete.raie@ut.ee

Loodusteadused ja tehnoloogia (bak) / Science and Technology (bachelor)
Rayida Gurbatli rayida.gurbatli@ut.ee
Aylin Sultanova aylin.sultanova@ut.ee

Materjaliteadus ja tehnoloogia (mag) / Materials Science and Technology (master)
Sellel õppekaval tuutorit ei ole, küsimuste korral pöörduda programmijuhi poole (hele.siimon@ut.ee)

Rakenduslik mõõteteadus (mag) / Applied Measurement Science (master)
Merili Tammiste merili.tammiste@ut.ee

Tarkvaratehnika (mag) / Software Engineering (master) 
Balázs Ágrez balazs.agrez@ut.ee  
Lukas Andrijauskas lukas.andrijauskas@ut.ee


 

 

 

 

Esmakursuslaste muljeid

Esimestel nädalatel, kui polnud veel õrna aimugi, kuidas ülikoolisüsteem toimib, aitas tuutor lühikese ülevaatega kõik hästi selgeks teha.

Augusti lõpus oli väga meeldiv ja julgustav saada kiri tuutorilt, kus ta ennast tutvustas ning andis edasi olulise info septembri alguse kohta. Palju parem ja kindlam on alustada oma õpinguid ülikoolis, kui tean, et on inimesi, kes on nõus aitama.

Kohe, kui mingi mure tekkib ja tuutoritega ühendust võtan, vastavad nad väga kiiresti, põhjalikult ja vastutulelikult. Tundub, et asi on ka tingitud sellest, et nad ise naudivad seda, mida õpivad, ning seetõttu kohe südamega oma kogemusi jagavad.

Tuutorid on väga vajalikud, et ülikooliellu sisse sulanduda ning õppida, kuidas ülikoolis hakkama saada! 

Kuidas ise tuutoriks saada? 

Tuutoriks saavad kandideerida kõik Tartu Ülikoolis õppivad üliõpilased, olenemata erialast, õppeastmest või õppevormist. Tuutoriks sobib abivalmis, ettevõtlik ning suhtlemisaldis üliõpilane. Välisüliõpilastega tegeleda soovijatel on vajalik ka hea inglise keele oskus. Arvestama peab valmisolekuga kevadsemestril toimuvaks aktiivseks väljaõppeks, suve teises pooles algavaks eeltuutorluseks ning terve sügissemestri vältel toimuva tuutoripraktika elluviimiseks.  

Tuutoriks soovijal tuleb registreeruda ÕISis kevadsemestri ainekursusele „Tuutorite väljaõpe“ P2OO.00.007, 1. osa, kus veebipõhise õppena ning seminaride vormis tutvustatakse üliõpilaste nõustamistöös olulisi valdkondi:

  • ülikooli struktuur ja tugiteenused
  • olulisemad õppetööalased õigusaktid (sh õppekorralduseeskiri)
  • üliõpilase õigused ja kohustused
  • üliõpilasi puudutavad sotsiaalküsimused
  • välisüliõpilased ja kultuurierinevused
  • sotsiaalsed oskused

Tuutorite määramine õppekavadele toimub kevadsemestri lõpus, kui ainekursuse 1. osa on läbitud, määramine toimub tuutorite koolitajate ja õppekavade programmijuhtide koostöös. 

Tuutoritegevus viiakse ellu õppeaine 2. osa ehk tuutoripraktika raames, mille käigus saab tuutor väljaõppes omandatud teadmisi ja oskusi rakendada järgmise õppeaasta sügissemestril esmakursuslastega tegeledes.

Kes on ainekursuse läbinud, saab kandideerida tuutoriks ka järgnevatel aastatel. 

 

Miks tuutoriks hakata? 

Tuutoritöö on hea võimalus arendada ülikooliõpingute käigus oma ülekantavaid pädevusi, mida igas eluvaldkonnas vaja läheb, nagu näiteks esinemisjulgust ning juhtimis-, organiseerimis- ja suhtlemisoskusi, samuti täienevad teadmised üliõpilaste õigustest, kohustustest ja võimalustest Tartu Ülikoolis. Lisaks ainepunktidele, enesearengule ja märkimist väärivale kogemusele CV-s annab tuutorlus hea võimaluse pälvida paljude üliõpilaste ja ka ülikooli töötajate tänumeel ning leida uusi sõpru ja tuttavaid nii oma eriala esmakursuslaste seast kui ka teistelt erialadelt.

Võõrkeelse õppekava tuutorlus annab lisaks eelmainitule hea keelepraktika ja multikultuurses keskkonnas tegutsemise kogemuse ning sõpru maailma eri paigust.

 

Tuutorid on öelnud

Soovitan hakata tuutoriks, sest selle kaudu õpid sa paremini tundma nii ülikooli kui ka iseennast. Samuti on see vastutusrikas töö, mis aitab kindlasti kasvatada enesekindlust ning suhtlemisoskust.

Tuutoriks saamise protsess ei vajagi tudengi poolt üüratu suurt pingutust, vaid pigem rikkalikku tahet, mis on esmatähtis. Motivatsioon on õiges kohas siin aines.

Saab hästi selgeks õppekorralduse ja teeb lihtsamaks endal ülikoolis valikute tegemise. Annab juurde julgust ja ettevõtlikkust. Saab arendada juhioskust, mida elus kindlasti vaja läheb. Tuutoriõppe jooksul kohtab väga lahedaid inimesi, kes annavad motivatsiooni ja energiat. Saab enda kohta palju uut õppida, proovida hakkama saada ootamatutes olukordades ja tulla välja mugavustsoonist. Saab head tagasisidet, mida ise enda kohta ehk ei märkagi.

#õppimine
Tartu Ülikooli Sihtastuse diplom Foto Andres Tennus

Tartu Ülikooli Sihtasutus ootab üliõpilasi kevadsemestri stipendiumidele kandideerima

#õppimine #ülikoolist
Lõpuaktus

Bakalaureuseõppe lõpuaktus

#õppimine #ülikoolist
Lõpuaktus

Magistriõppe lõpuaktus