Tugi tuutorilt

Sellelt lehelt leiab info, kes on Tartu Ülikoolis tuutorid ja kuidas nad aidata saavad, samuti leiab siit juhised, kuidas ise tuutoriks saada.

Tuutor ehk üliõpilasest nõustaja on spetsiaalse õppeaine läbinud vabatahtlik üliõpilane, kes toetab oma eriala või sellele lähedase eriala esmakursuslasi või välisüliõpilasi õpingute alustamisel Tartu Ülikoolis. 

Tuutorid tegutsevad esimese astme õppekavadel ning ingliskeelsetel magistriõppekavadel. Nende tegevus algab suve lõpupoole vastuvõetud üliõpilastega kontakti võttes ning tuutori rolli kannavad nad kuni sügissemestri lõpuni.

 

Millega saab tuutor aidata? 

Tuutor aitab ülikoolieluga kohaneda, selgitades õppekorralduse põhitõdesid, pakkudes võimalust arutada mitmesuguseid probleeme üliõpilase seiskohalt ning andes nõu, kust vajalikku informatsiooni hankida ja kellelt ülikoolis edasist abi otsida. Tuutori korraldatud infotundidest ja muudest kohtumisvõimalustest tasub kindlasti osa võtta, nõu ja abi saamiseks võib aga julgelt ka muul ajal kuni semestri lõpuni tuutori poole pöörduda.

 

Kuidas saab tuutoriga kontakti?

Tuutor võtab ise oma rühma üliõpilastega ühendust. Ühendust võtab ta ainult nende üliõpilastega, kes on SAISis selleks nõusoleku andnud. Teistel on võimalik kontakteeruda tuutoriga ise sel lehel toodud kontaktide kaudu, mis lisatakse siia augustiks (vt allpool). Eestikeelsete õppekavade tuutorid võtavad ühendust üldjuhul augusti teises pooles, ingliskeelsete õppekavade tuutorid juuli alguses.

HUMANITAARTEADUSTE JA KUNSTIDE VALDKOND

Kui sinu õppekava siin nimekirjas ei ole, siis sellel õppekaval ei ole tänavu tuutorit.

EESTIKEELSED ÕPPEKAVAD

Ajalugu
Beti Laasi
Mihkel Kraav
Triin Kuusk

Antiikkeeled ja -kultuurid
Betty Jacklin Jennifer Neljand
Kaur Hendrik Thomann  

Eesti ja soome-ugri keeleteadus
Elisa Marleen Trummal
Lene Tiinas 

Filosoofia
Tuule Tenson

Inglise keel ja kirjandus
Marta Lepson
Rene Helen Saar

Kirjandus ja kultuuriteadused
Gerli Raag

Religiooniuuringud ja teoloogia
Ade Leena Haamer
Killi Agur

Romanistika
Anna Helena Heinmaa

Saksa keel ja kirjandus
Emma Aleksandra Jaanson
Lisette Kaasiku

Semiootika ja kultuuriteooria
Tuule Tenson

Skandinaavia keeled ja kultuurid
Margery-Meribel Grünthal

Vene ja slaavi filoloogia
Evelyn Volmerson


INGLISKEELSED ÕPPEKAVAD

Eesti keel ja soome-ugri keeled (mag) / Estonian and Finno-Ugric Languages
Helena Brit Rosenberg

Folkloristika ja pärandirakendused (mag) / Folkloristics and Applied Heritage Studies
Yanjinlkham Dashtseren

 

SOTSIAALTEADUSTE VALDKOND

EESTIKEELSED ÕPPEKAVAD

Ajakirjandus ja kommunikatsioon
Katriin Ahu
Katriin Saa

Eripedagoogika
Minna Olli (SÕ)

Humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis
Iris Raidve
Sanna-Reesi Hoogand

Infokorraldus
Mirlian Rebane

Klassiõpetaja
Britta Rohtmets
Carolina Zupson
Eliisa Neigo
Karmen Freienthal
Mariella Soom

Koolieelse lasteasutuse õpetaja
Jaana Laurend (PÕ)
Kertu Poom (PÕ)
Laura Liblik (PÕ)
Raidi Salujärv (PÕ)
Kristi Lill (SÕ)
Marina Daškina (SÕ)

Loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis
Mari-Liis Freienthal
Nikita Kljukin
Rivo Orujärv

Majandusteadus
Aleksander Alemaa
Anna Katriin Iro
Carolina Kiisk
Gabriel Enni
Indrek Vahur
Kädi Koppel
Sydney Kass

Psühholoogia
German Miller
Joonatan Enni 
Marri Marie Mänd
Karoliina Kivi
Katriin Kalle
Ronja Mändmaa

Riigiteadused
Mart Peedel

Õigusteadus (Tartu)
Annmari Meriste
August Marius Kukk  
Martis Muuli
Oskar Johannes Matt  
Tristan Männart 

Õigusteadus (Tallinn)
Helis Lisette Kähari 
Mikk Saviste 
Raili Stina Reidla

NARVA KOLLEDŽ

Keeled ja mitmekeelsus koolis
German Kabantšuk 


INGLISKEELSED ÕPPEKAVAD

Ettevõttemajandus (bak) / Business Administration (bachelor)
Liisi Valdvee
Maibel Kipasto

Matemaatiline majandusteadus (mag) / Quantitative Economics (master)
Cedric Kaitira

Poliitika ja valitsemine digiajastul (mag) / Politics and Governance in the Digital Age (master)
Niamh Anoek Mc Dermott

Rahvusvahelised suhted ja regiooni uuringud (mag) / International Relations and Regional Studies (master)
Fiona Jõesuu

 

MEDITSIINITEADUSTE VALDKOND

EESTIKEELSED ÕPPEKAVAD

Arstiteadus
Brite Tõniste
Gerli Rehkalt
Getter Mägi
Jan Oskar Kallas
Kevin Kinev
Liisi Paaver
Marii Eliis Lattik

Füsioteraapia
Häli Vahula
Sonja Siimson

Hambaarstiteadus
Alexander Gregor Reinaste
Katarina Kukk
Nora Nõmm

Kehaline kasvatus ja sport
Andra Aavik
Annabel Jäär 
Annabel Raudsepp

Proviisor
Ann Katriin Abel
Karolin Juhkam


INGLISKEELSED ÕPPEKAVAD

Arstiteadus / Medicine
Kaleb Lawrence Casey
Kasper Aleksi Rainansalo
Kiia Kerttu Pauliina Paljakka
Ronja Marian Parkkari

 

LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE VALDKOND

EESTIKEELSED ÕPPEKAVAD

Arvutitehnika
Karl-Mattias Moor
Mirko Meerits

Bioloogia ja elustiku kaitse
Hanna Karin Randaru
Maria Andresen

Füüsika, keemia ja materjaliteadus
Kaisa Katre Lepmets
Eva-Riin Järve
Kasper Markus Kroon

Geograafia
Emma Kaidro
Liis-Ellen Raivet

Geoloogia ja keskkonnatehnoloogia
Astrid Jõerand
Martin Aava

Informaatika
Dmitri Matetski
Hendrik Aarma
Henri Rüütli
Kärt Trinity Sillaots
Marleen Rand
Otto-Cristofer Vanasaun

Matemaatika
Eliise Kiisler

Matemaatiline statistika
Eliise Kiisler

 

INGLISKEELSED ÕPPEKAVAD

Arvutitehnika ja robootika (mag) / Robotics and Computer Engineering (master)
Miriam Calafa'

Informaatika (mag) / Computer Science (master)
Miriam Calafa'

Loodusteadused ja tehnoloogia (bak) / Science and Technology (bachelor)
Natavan Aliyeva

 

 

 

Kuidas ise tuutoriks saada? 

Tuutoriks saavad kandideerida kõik Tartu Ülikoolis õppivad üliõpilased, olenemata erialast, õppeastmest või õppevormist. Tuutoriks sobib abivalmis, ettevõtlik ning suhtlemisaldis üliõpilane. Välisüliõpilastega tegeleda soovijatel on vajalik ka hea inglise keele oskus. Arvestama peab valmisolekuga kevadsemestril toimuvaks aktiivseks väljaõppeks, suve teises pooles algavaks eeltuutorluseks ning terve sügissemestri vältel toimuva tuutoripraktika elluviimiseks.  

Tuutoriks soovijal tuleb registreeruda ÕISis kevadsemestri ainekursusele „Tuutorite väljaõpe“ P2OO.00.007, 1. osa, kus veebipõhise õppena ning seminaride vormis tutvustatakse üliõpilaste nõustamistöös olulisi valdkondi:

  • ülikooli struktuur ja tugiteenused
  • olulisemad õppetööalased õigusaktid (sh õppekorralduseeskiri)
  • üliõpilase õigused ja kohustused
  • üliõpilasi puudutavad sotsiaalküsimused
  • välisüliõpilased ja kultuurierinevused
  • sotsiaalsed oskused

Tuutorite määramine õppekavadele toimub kevadsemestri lõpus, kui ainekursuse 1. osa on läbitud, määramine toimub tuutorite koolitajate ja õppekavade programmijuhtide koostöös. 

Tuutoritegevus viiakse ellu õppeaine 2. osa ehk tuutoripraktika raames, mille käigus saab tuutor väljaõppes omandatud teadmisi ja oskusi rakendada järgmise õppeaasta sügissemestril esmakursuslastega tegeledes.

Kes on ainekursuse läbinud, saab kandideerida tuutoriks ka järgnevatel aastatel. 

Miks tuutoriks hakata? 

Tuutoritöö on hea võimalus arendada ülikooliõpingute käigus oma ülekantavaid pädevusi, mida igas eluvaldkonnas vaja läheb, nagu näiteks esinemisjulgust ning juhtimis-, organiseerimis- ja suhtlemisoskusi, samuti täienevad teadmised üliõpilaste õigustest, kohustustest ja võimalustest Tartu Ülikoolis. Lisaks ainepunktidele, enesearengule ja märkimist väärivale kogemusele CV-s annab tuutorlus hea võimaluse pälvida paljude üliõpilaste ja ka ülikooli töötajate tänumeel ning leida uusi sõpru ja tuttavaid nii oma eriala esmakursuslaste seast kui ka teistelt erialadelt.

Võõrkeelse õppekava tuutorlus annab lisaks eelmainitule hea keelepraktika ja multikultuurses keskkonnas tegutsemise kogemuse ning sõpru maailma eri paigust.

 

Tuutorid on öelnud

Saab hästi selgeks õppekorralduse ja teeb lihtsamaks endal ülikoolis valikute tegemise. Annab juurde julgust ja ettevõtlikkust. Saab arendada juhioskust, mida elus kindlasti vaja läheb. Tuutoriõppe jooksul kohtab väga lahedaid inimesi, kes annavad motivatsiooni ja energiat. Saab enda kohta palju uut õppida, proovida hakkama saada ootamatutes olukordades ja tulla välja mugavustsoonist. Saab head tagasisidet, mida ise enda kohta ehk ei märkagi.

Soovitan hakata tuutoriks, sest selle kaudu õpid sa paremini tundma nii ülikooli kui ka iseennast. Samuti on see vastutusrikas töö, mis aitab kindlasti kasvatada enesekindlust ning suhtlemisoskust.

Tuutoriks saamise protsess ei vajagi tudengi poolt üüratu suurt pingutust, vaid pigem rikkalikku tahet, mis on esmatähtis. Motivatsioon on õiges kohas siin aines.

 

Esmakursuslaste muljeid

Esimestel nädalatel, kui polnud veel õrna aimugi, kuidas ülikoolisüsteem toimib, aitas tuutor lühikese ülevaatega kõik hästi selgeks teha.

Augusti lõpus oli väga meeldiv ja julgustav saada kiri tuutorilt, kus ta ennast tutvustas ning andis edasi olulise info septembri alguse kohta. Palju parem ja kindlam on alustada oma õpinguid ülikoolis, kui tean, et on inimesi, kes on nõus aitama.

Kohe, kui mingi mure tekkib ja tuutoritega ühendust võtan, vastavad nad väga kiiresti, põhjalikult ja vastutulelikult. Tundub, et asi on ka tingitud sellest, et nad ise naudivad seda, mida õpivad, ning seetõttu kohe südamega oma kogemusi jagavad.

Tuutorid on väga vajalikud, et ülikooliellu sisse sulanduda ning õppida, kuidas ülikoolis hakkama saada!