Skip to main content

Euroopa Ülikoolide Assotsiatsioon

Euroopa Ülikoolide Assotsiatsioon (European University Association EUA) on 2001. aastal loodud Euroopa kõrgkoole ning rektorite nõukogusid ühendav katusorganisatsioon, olles üks kõrgharidussektori mõjukamaid eestkõnelejaid Euroopa tasandil.

Euroopa Ülikoolide Assotsiatsioon ühendab täisliikmetena enam kui  800 kõrgemat õppeasutust ja rektorite nõukogu 48 Euroopa riigist. 

EUA missiooniks on liikmesülikoolide toetamise ning nõustamise kaudu edendada Euroopa ühistel väärtustel ja arusaamadel põhinevat kõrgharidus- ja teadussüsteemi, suurendades nii nende poolt ühiskonnaellu antavat panust. 

 

#juhtimine

Kantsler Kstina Vallimäe

Kstina Vallimäe on Tartu Ülikooli kantsler alates 2019. aastast.
Jaga
21.04.2022
#juhtimine

Finantsjuht Kalle Hein

Kalle Hein on Tartu Ülikooli finantsjuht alates 2018. aastast.
Jaga
21.04.2022
#juhtimine

Teadusprorektor Kristjan Vassil

Kristjan Vassil on Tartu Ülikooli teadusprorektor alates 2018. aastast.
Jaga
21.04.2022