Ülikooli struktuur

Ülikooli akadeemilise struktuuri moodustavad neli valdkonda, nendesse koonduvad instituudid ja kolledžid ning valdkonnavälised ülikooli asutused. Ülikooli tugiüksuste hulka kuulub 15 osakonda.

Image
Struktuurijoonis 2023

Ülikooli neli valdkonda on humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, sotsiaalteaduste valdkond, meditsiiniteaduste valdkond ning loodus- ja täppisteaduste valdkond. Iga valdkonna tegevust juhib dekaan ja koordineerib valdkonna nõukogu. Selle koosseisu kuuluvad dekaan, valdkonda kuuluvate instituutide juhid ja kolledžite direktorid, viis üliõpilast ja kolm nõukogu enda nimetatud liiget.

Instituut on ülikooli akadeemiline põhiüksus, mis ühendab lähedased erialad. Instituudi põhiülesanne on teha oma erialadel õppe-, teadus- ja arendustööd ning tagada ülikooli põhikirjaline tegevus. Senati otsusel võib instituudi nimes kasutada sõna „teaduskond“.

Kolledž on akadeemiline asutus, mis teeb oma erialadel õppe-, teadus- ja arendustööd ning täidab muid ülesandeid vastavalt oma põhikirjale. Väljaspool Tartut asuv kolledž täidab ülikooli regionaalse pädevus- ja arenduskeskuse rolli kolledži põhikirjas sätestatud piirkonnas.

Ülikooli asutus on ülikooli akadeemilise struktuuri koosseisu kuuluv iseseisvaid ülesandeid täitev üksus, mille eesmärk ning tegevuse alused ja kord on määratud rektori kehtestatud põhikirjaga.

Tugiüksused tegutsevad rektori käskkirjaga kinnitatud tugiüksuste kirjeldustes määratud eesmärgil ja ülesannete täitmiseks neile antud õiguste piires. Tugiüksuste juhid annavad aru prorektorile või vastutusala juhile.

Struktuuriüksuste koodid ning nimetused eesti ja võõrkeeles

VALDKONNAD   FACULTIES
1. HUMANITAARTEADUSTE JA KUNSTIDE VALDKOND HV FACULTY OF ARTS AND HUMANITIES
1.1. dekanaat HVHV Dean's Office
1.2. instituudid - Institutes
1.2.1. ajaloo ja arheoloogia instituut HVAJ Institute of History and Archaeology
1.2.2. eesti ja üldkeeleteaduse instituut HVEE Institute of Estonian and General Linguistics
1.2.3. filosoofia ja semiootika instituut HVFI Institute of Philosophy and Semiotics
1.2.4. kultuuriteaduste instituut HVKU Institute of Cultural Research
1.2.5. usuteaduskond HVUS School of Theology and Religious Studies
1.2.6. maailma keelte ja kultuuride instituut HVLC Institute of Foreign Languages and Cultures

1.3. kolledžid

- Colleges

1.3.1. Viljandi kultuuriakadeemia

HVVK Viljandi Culture Academy
2. SOTSIAALTEADUSTE VALDKOND SV FACULTY OF SOCIAL SCIENCES
2.1. dekanaat SVSV Dean's Office
2.2. instituudid - Institutes
2.2.1. haridusteaduste instituut SVHI Institute of Education
2.2.2. Johan Skytte poliitikauuringute instituut  SVJS Johan Skytte Institute of Political Studies
2.2.3. majandusteaduskond SVMJ School of Economics and Business Administration
2.2.4. psühholoogia instituut SVPH Institute of Psychology
2.2.5. õigusteaduskond SVOI School of Law
2.2.6. ühiskonnateaduste instituut SVUH Institute of Social Studies
2.3. kolledžid - Colleges
2.3.1. Narva kolledž SVNC Narva College
2.3.2. Pärnu kolledž SVPC Pärnu College
3. MEDITSIINITEADUSTE VALDKOND MV FACULTY OF MEDICINE
3.1. dekanaat MVMV Dean's Office
3.2. instituudid - Institutes
3.2.1. bio- ja siirdemeditsiini instituut MVBS Institute of Biomedicine and Translational Medicine
3.2.2. farmaatsia instituut MVFA Institute of Pharmacy
3.2.3. hambaarstiteaduse instituut MVST Institute of Dentistry
3.2.4. kliinilise meditsiini instituut MVCM Institute of Clinical Medicine
3.2.5. peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut MVPT Institute of Family Medicine and Public Health

3.2.6. sporditeaduste ja füsioteraapia instituut

MVSF Institute of Sport Sciences and Physiotherapy
4. LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE VALDKOND LT FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
4.1. dekanaat LTLT Dean's Office
4.2. instituudid - Institutes
4.2.1. arvutiteaduse instituut LTAT Institute of Computer Science
4.2.2. Eesti mereinstituut LTMI Estonian Marine Institute
4.2.3. füüsika instituut LTFY Institute of Physics
4.2.4. genoomika instituut LTGI Institute of Genomics
4.2.5. keemia instituut LTKT Institute of Chemistry
4.2.6. matemaatika ja statistika instituut LTMS Institute of Mathematics and Statistics
4.2.7. molekulaar- ja rakubioloogia instituut LTMR Institute of Molecular and Cell Biology
4.2.8. Tartu observatoorium LTTO Tartu Observatory
4.2.9. tehnoloogiainstituut LTTI Institute of Technology

4.2.10. ökoloogia ja maateaduste instituut

LTOM Institute of Ecology and Earth Sciences
5. VALDKONNAVÄLISED ASUTUSED   NON-FACULTY INSTITUTIONS
5.1. TÜ raamatukogu P1RT University of Tartu Library
5.2. TÜ muuseum DDUM University of Tartu Museum
5.3. TÜ loodusmuuseum ja botaanikaaed DDLM University of Tartu Natural History Museum and Botanical Garden

5.4. teaduskool

P2TP University of Tartu Youth Academy
TUGISTRUKTUUR   ADMINISTRATIVE AND SUPPORT STRUCTURE
REKTOR RE Rector

1. rektoraadi büroo

RERB Rector's Strategy Office
2. siseauditi büroo RESU Internal Audit Office
ARENDUSPROREKTOR P6 Vice Rector for Development
1. ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus P6IK Centre for Entrepreneurship and Innovation
2. rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond P6IC International Cooperation and Protocol Office
TEADUSPROREKTOR P1  Vice Rector for Research
1. grandikeskus P1GY Grant Office
ÕPPEPROREKTOR P2 Vice Rector for Academic Affairs
1. õppeosakond P2OO Office of Academic Affairs

2. üliõpilaskonna büroo

P2OV Student Union Office
AKADEEMILINE SEKRETÄR AS Academic Secretary

1. kirjastus

ASUP University of Tartu Press
2. personaliosakond K1PR Human Resources Office
KANTSLER K1 Director of Administration
1. infotehnoloogia osakond K1IT Information Technology Office
2. kantselei K1UK Administrative Office
3. kinnisvaraosakond K1KV Estates Office

4. turundus- ja kommunikatsiooniosakond

K1KO Marketing and Communication Office
FINANTSJUHT DF Head of Finance
1. hankeosakond DFHR Procurement Office

2. rahandusosakond

DFRH Finance Office
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond Fakultät für Geisteswissenschaften
usuteaduskond Fakultät für Theologie und Religionswissenschaft
ajaloo ja arheoloogia instituut Institut für Geschichte und Archäologie
eesti ja üldkeeleteaduse instituut Institut für Estnische und Allgemeine Sprachwissenschaft
filosoofia ja semiootika instituut Institut für Philosophie und Semiotik
kultuuriteaduste instituut

Institut für Kulturwissenschaften

maailma keelte ja kultuuride kolledž Institut für Fremdsprachen und Kulturen
Viljandi kultuuriakadeemia Kulturakademie Viljandi
Sotsiaalteaduste valdkond Fakultät für Sozialwissenschaften
õigusteaduskond Fakultät für Rechtswissenschaften
majandusteaduskond Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
ühiskonnateaduste instituut Institut für Sozialwissenschaftliche Studien
haridusteaduste instituut Institut für Bildungswissenschaften
psühholoogia instituut Institut für Psychologie
Johan Skytte poliitikauuringute instituut Johan-Skytte-Institut für Politikforschung
Narva kolledž Narva College
Pärnu kolledž Pärnu College
Meditsiiniteaduste valdkond Fakultät für Medizin
bio- ja siirdemeditsiini instituut Institut für Bio und Translationale Medizin
peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut Institut für Allgemeinmedizin und Öffentliche Gesundheit
farmaatsia instituut Institut für Pharmazie
kliinilise meditsiini instituut Institut für Klinische Medizin
hambaarstiteaduse instituut Institut für Zahnmedizin
sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Institut für Sportwissenschaften und Physiotherapie
Loodus- ja täppisteaduste valdkond Fakultät für Naturwissenschaften und Technologie
Eesti mereinstituut Estnisches Institut für Meereswissenschaften
füüsika instituut Institut für Physik
keemia instituut Institut für Chemie
molekulaar- ja rakubioloogia instituut Institut für Molekular- und Zellbiologie
tehnoloogiainstituut Institut für Technologie
ökoloogia ja maateaduste instituut Institut für Ökologie und Geowissenschaften
arvutiteaduse instituu Institut für Informatik
matemaatika ja statistika instituut Institut für Mathematik und Statistik
Valdkonnavälised asutused Zentrale Einrichtungen
Eesti geenivaramu Estnisches Genomzentrum
raamatukogu Universitätsbibliothek
muuseum Universitätsmuseum
loodusmuuseum ja botaanikaaed Naturkundemuseum und Botanischer Garten
teaduskool Schüleruniversität
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond Факультет гуманитарных наук и искусств
usuteaduskond Институт теологии
ajaloo ja arheoloogia instituut Институт истории и археологии
eesti ja üldkeeleteaduse instituut Институт эстонского и общего языкознания
filosoofia ja semiootika instituut Институт философии и семиотики
kultuuriteaduste  instituut

Институт исследований культуры

maailma keelte ja kultuuride kolledž
Колледж иностранных языков и культур
Viljandi kultuuriakadeemia Вильяндиская академия культуры
Sotsiaalteaduste valdkond Факультет общественных наук
õigusteaduskond Институт юридических наук
majandusteaduskond
Институт экономики и делового администрирования
ühiskonnateaduste instituut Институт социальных наук и массовых коммуникаций
haridusteaduste instituut Институт педагогических наук
psühholoogia instituut Институт психологии
Johan Skytte poliitikauuringute instituut Институт политических исследований имени Юхана Шютте
Narva kolledž Нарвский колледж
Pärnu kolledž Пярнуский колледж
Meditsiiniteaduste valdkond Медицинский факультет
bio- ja siirdemeditsiini instituut Институт био- и трансляционной медицины
peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut Институт семейной медицины и здравоохранения
farmaatsia instituut Фармацевтический институт
kliinilise meditsiini instituut Институт клинической медицины
hambaarstiteaduse instituut Институт стоматологии
sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Институт спортивных наук и физиотерапии
Loodus- ja täppisteaduste valdkond

Факультет естественных и точных наук

Eesti mereinstituut Эстонский институт моря
füüsika instituut Институт физики
keemia instituut Институт химии
molekulaar- ja rakubioloogia instituut Институт молекулярной и клеточной биологии
tehnoloogiainstituut Институт современных технологий
ökoloogia ja maateaduste instituut Институт экологии и наук о Земле
arvutiteaduse instituu Институт компьютерных наук
matemaatika ja statistika instituut Институт математики и статистики
Valdkonnavälised asutused Общеуниверситетские учреждения
Eesti geenivaramu Эстонский генный банк
raamatukogu Библиотека Тартуского университета
muuseum Музей Тартуского университета
loodusmuuseum ja botaanikaaed Музей природы и ботанический сад Тартуского университета
teaduskool Научно-образовательный центр для школьников

Ülikooli juhtimine

Rahvusülikooli 104. aastapäev

Rahvusülikool 104

Tartu Ülikooli üliõpilaskonna esimees Renar Kihho kõnet pidamas

Tartu Ülikooli üliõpilaskonna esimees Renar Kihho: tegutseme koos parima kõrghariduse saamise nimel

Õppeaasta avaaktus

Rektor Toomas Asser akadeemilise aasta avaaktusel: ma soovin, et oleksite kuuldavad nii ülikoolis kui ka ühiskonnas