Ülikooli struktuur

Ülikooli akadeemilise struktuuri moodustavad neli valdkonda, nendesse koonduvad instituudid ja kolledžid ning valdkonnavälised ülikooli asutused. Ülikooli tugiüksuste hulka kuulub 16 osakonda.

Image
Struktuurijoonis 01.01.2024

Ülikooli neli valdkonda on humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, sotsiaalteaduste valdkond, meditsiiniteaduste valdkond ning loodus- ja täppisteaduste valdkond. Iga valdkonna tegevust juhib dekaan ja koordineerib valdkonna nõukogu. Selle koosseisu kuuluvad dekaan, valdkonda kuuluvate instituutide juhid ja kolledžite direktorid, viis üliõpilast ja kolm nõukogu enda nimetatud liiget.

Instituut on ülikooli akadeemiline põhiüksus, mis ühendab lähedased erialad. Instituudi põhiülesanne on teha oma erialadel õppe-, teadus- ja arendustööd ning tagada ülikooli põhikirjaline tegevus. Senati otsusel võib instituudi nimes kasutada sõna „teaduskond“.

Kolledž on akadeemiline asutus, mis teeb oma erialadel õppe-, teadus- ja arendustööd ning täidab muid ülesandeid vastavalt oma põhikirjale. Väljaspool Tartut asuv kolledž täidab ülikooli regionaalse pädevus- ja arenduskeskuse rolli kolledži põhikirjas sätestatud piirkonnas.

Ülikooli asutus on ülikooli akadeemilise struktuuri koosseisu kuuluv iseseisvaid ülesandeid täitev üksus, mille eesmärk ning tegevuse alused ja kord on määratud rektori kehtestatud põhikirjaga.

Tugiüksused tegutsevad rektori käskkirjaga kinnitatud tugiüksuste kirjeldustes määratud eesmärgil ja ülesannete täitmiseks neile antud õiguste piires. Tugiüksuste juhid annavad aru prorektorile või vastutusala juhile.

Struktuuriüksuste koodid ning nimetused eesti ja võõrkeeles

VALDKONNAD FACULTIES
1. HUMANITAARTEADUSTE JA KUNSTIDE VALDKONDHVFACULTY OF ARTS AND HUMANITIES
1.1. dekanaatHVHVDean's Office
1.2. instituudid-Institutes
1.2.1. ajaloo ja arheoloogia instituutHVAJInstitute of History and Archaeology
1.2.2. eesti ja üldkeeleteaduse instituutHVEEInstitute of Estonian and General Linguistics
1.2.3. filosoofia ja semiootika instituutHVFIInstitute of Philosophy and Semiotics
1.2.4. kultuuriteaduste instituutHVKUInstitute of Cultural Research
1.2.5. usuteaduskondHVUSSchool of Theology and Religious Studies
1.2.6. maailma keelte ja kultuuride instituutHVLCInstitute of Foreign Languages and Cultures
1.3. kolledžid-Colleges
1.3.1. Viljandi kultuuriakadeemiaHVVKViljandi Culture Academy
2. SOTSIAALTEADUSTE VALDKONDSVFACULTY OF SOCIAL SCIENCES
2.1. dekanaatSVSVDean's Office
2.2. instituudid-Institutes
2.2.1. haridusteaduste instituutSVHIInstitute of Education
2.2.2. Johan Skytte poliitikauuringute instituut SVJSJohan Skytte Institute of Political Studies
2.2.3. majandusteaduskondSVMJSchool of Economics and Business Administration
2.2.4. psühholoogia instituutSVPHInstitute of Psychology
2.2.5. õigusteaduskondSVOISchool of Law
2.2.6. ühiskonnateaduste instituutSVUHInstitute of Social Studies
2.3. kolledžid-Colleges
2.3.1. Narva kolledžSVNCNarva College
2.3.2. Pärnu kolledžSVPCPärnu College
3. MEDITSIINITEADUSTE VALDKONDMVFACULTY OF MEDICINE
3.1. dekanaatMVMVDean's Office
3.2. instituudid-Institutes
3.2.1. bio- ja siirdemeditsiini instituutMVBSInstitute of Biomedicine and Translational Medicine
3.2.2. farmaatsia instituutMVFAInstitute of Pharmacy
3.2.3. hambaarstiteaduse instituutMVSTInstitute of Dentistry
3.2.4. kliinilise meditsiini instituutMVCMInstitute of Clinical Medicine
3.2.5. peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituutMVPTInstitute of Family Medicine and Public Health
3.2.6. sporditeaduste ja füsioteraapia instituutMVSFInstitute of Sport Sciences and Physiotherapy
4. LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE VALDKONDLTFACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
4.1. dekanaatLTLTDean's Office
4.2. instituudid-Institutes
4.2.1. arvutiteaduse instituutLTATInstitute of Computer Science
4.2.2. bioinseneeria instituutLTBIInstitute of Bioengineering
4.2.3. Eesti mereinstituutLTMIEstonian Marine Institute
4.2.4. füüsika instituutLTFYInstitute of Physics
4.2.5. genoomika instituutLTGIInstitute of Genomics
4.2.6. keemia instituutLTKTInstitute of Chemistry
4.2.7. matemaatika ja statistika instituutLTMSInstitute of Mathematics and Statistics
4.2.8. molekulaar- ja rakubioloogia instituutLTMRInstitute of Molecular and Cell Biology
4.2.9. Tartu observatooriumLTTOTartu Observatory
4.2.10. tehnoloogiainstituutLTTIInstitute of Technology
4.2.11. ökoloogia ja maateaduste instituutLTOMInstitute of Ecology and Earth Sciences
5. VALDKONNAVÄLISED ASUTUSED NON-FACULTY INSTITUTIONS
5.1. TÜ raamatukoguP1RTUniversity of Tartu Library
5.2. TÜ muuseumP6UMUniversity of Tartu Museum
5.3. TÜ loodusmuuseum ja botaanikaaedP6LMUniversity of Tartu Natural History Museum and Botanical Garden
5.4. teaduskoolP2TPUniversity of Tartu Youth Academy
TUGISTRUKTUUR ADMINISTRATIVE AND SUPPORT STRUCTURE
REKTORRERector
1. rektoraadi bürooRERBRector's Strategy Office
2. siseauditi bürooRESUInternal Audit Office
ARENDUSPROREKTORP6Vice Rector for Development
1. ettevõtlus- ja innovatsioonikeskusP6IKCentre for Entrepreneurship and Innovation
2. rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakondP6ICInternational Cooperation and Protocol Office
TEADUSPROREKTORP1 Vice Rector for Research
1. grandikeskusP1GYGrant Office
ÕPPEPROREKTORP2Vice Rector for Academic Affairs
1. õppeosakondP2OOOffice of Academic Affairs
2. õppimis- ja õpetamiskeskusP2OECentre for Learning and Teaching
3. üliõpilaskonna bürooP2OVStudent Union Office
AKADEEMILINE SEKRETÄRASAcademic Secretary
1. kirjastusASUPUniversity of Tartu Press
2. personaliosakondASPRHuman Resources Office
KANTSLERK1Director of Administration
1. infotehnoloogia osakondK1ITInformation Technology Office
2. kantseleiK1UKAdministrative Office
3. kinnisvaraosakondK1KVEstates Office
4. turundus- ja kommunikatsiooniosakondK1KOMarketing and Communication Office
FINANTSJUHTDFHead of Finance
1. hankeosakondDFHRProcurement Office
2. rahandusosakondDFRHFinance Office
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkondFakultät für Geisteswissenschaften
usuteaduskondFakultät für Theologie und Religionswissenschaft
ajaloo ja arheoloogia instituutInstitut für Geschichte und Archäologie
eesti ja üldkeeleteaduse instituutInstitut für Estnische und Allgemeine Sprachwissenschaft
filosoofia ja semiootika instituutInstitut für Philosophie und Semiotik
kultuuriteaduste instituutInstitut für Kulturwissenschaften
maailma keelte ja kultuuride kolledžInstitut für Fremdsprachen und Kulturen
Viljandi kultuuriakadeemiaKulturakademie Viljandi
Sotsiaalteaduste valdkondFakultät für Sozialwissenschaften
õigusteaduskondFakultät für Rechtswissenschaften
majandusteaduskondFakultät für Wirtschaftswissenschaften
ühiskonnateaduste instituutInstitut für Sozialwissenschaftliche Studien
haridusteaduste instituutInstitut für Bildungswissenschaften
psühholoogia instituutInstitut für Psychologie
Johan Skytte poliitikauuringute instituutJohan-Skytte-Institut für Politikforschung
Narva kolledžNarva College
Pärnu kolledžPärnu College
Meditsiiniteaduste valdkondFakultät für Medizin
bio- ja siirdemeditsiini instituutInstitut für Bio und Translationale Medizin
peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituutInstitut für Allgemeinmedizin und Öffentliche Gesundheit
farmaatsia instituutInstitut für Pharmazie
kliinilise meditsiini instituutInstitut für Klinische Medizin
hambaarstiteaduse instituutInstitut für Zahnmedizin
sporditeaduste ja füsioteraapia instituutInstitut für Sportwissenschaften und Physiotherapie
Loodus- ja täppisteaduste valdkondFakultät für Naturwissenschaften und Technologie
Eesti mereinstituutEstnisches Institut für Meereswissenschaften
füüsika instituutInstitut für Physik
keemia instituutInstitut für Chemie
molekulaar- ja rakubioloogia instituutInstitut für Molekular- und Zellbiologie
tehnoloogiainstituutInstitut für Technologie
ökoloogia ja maateaduste instituutInstitut für Ökologie und Geowissenschaften
arvutiteaduse instituuInstitut für Informatik
matemaatika ja statistika instituutInstitut für Mathematik und Statistik
Valdkonnavälised asutusedZentrale Einrichtungen
Eesti geenivaramuEstnisches Genomzentrum
raamatukoguUniversitätsbibliothek
muuseumUniversitätsmuseum
loodusmuuseum ja botaanikaaedNaturkundemuseum und Botanischer Garten
teaduskoolSchüleruniversität
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkondФакультет гуманитарных наук и искусств
usuteaduskondИнститут теологии
ajaloo ja arheoloogia instituutИнститут истории и археологии
eesti ja üldkeeleteaduse instituutИнститут эстонского и общего языкознания
filosoofia ja semiootika instituutИнститут философии и семиотики
kultuuriteaduste  instituutИнститут исследований культуры
maailma keelte ja kultuuride kolledž
Колледж иностранных языков и культур
Viljandi kultuuriakadeemiaВильяндиская академия культуры
Sotsiaalteaduste valdkondФакультет общественных наук
õigusteaduskondИнститут юридических наук
majandusteaduskond
Институт экономики и делового администрирования
ühiskonnateaduste instituutИнститут социальных наук и массовых коммуникаций
haridusteaduste instituutИнститут педагогических наук
psühholoogia instituutИнститут психологии
Johan Skytte poliitikauuringute instituutИнститут политических исследований имени Юхана Шютте
Narva kolledžНарвский колледж
Pärnu kolledžПярнуский колледж
Meditsiiniteaduste valdkondМедицинский факультет
bio- ja siirdemeditsiini instituutИнститут био- и трансляционной медицины
peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituutИнститут семейной медицины и здравоохранения
farmaatsia instituutФармацевтический институт
kliinilise meditsiini instituutИнститут клинической медицины
hambaarstiteaduse instituutИнститут стоматологии
sporditeaduste ja füsioteraapia instituutИнститут спортивных наук и физиотерапии
Loodus- ja täppisteaduste valdkondФакультет естественных и точных наук
Eesti mereinstituutЭстонский институт моря
füüsika instituutИнститут физики
keemia instituutИнститут химии
molekulaar- ja rakubioloogia instituutИнститут молекулярной и клеточной биологии
tehnoloogiainstituutИнститут современных технологий
ökoloogia ja maateaduste instituutИнститут экологии и наук о Земле
arvutiteaduse instituuИнститут компьютерных наук
matemaatika ja statistika instituutИнститут математики и статистики
Valdkonnavälised asutusedОбщеуниверситетские учреждения
Eesti geenivaramuЭстонский генный банк
raamatukoguБиблиотека Тартуского университета
muuseumМузей Тартуского университета
loodusmuuseum ja botaanikaaedМузей природы и ботанический сад Тартуского университета
teaduskoolНаучно-образовательный центр для школьников

Ülikooli juhtimine