Skip to main content

Kuidas mõjutavad kemikaalid keskkonda ja elusorganisme?

18.–22. juunini Tallinnas toimuv konverents otsib võimalusi in-silico meetodite arendamiseks, et paremini hinnata kemikaalide ohutust.

In-silico meetodid? Konverentsi korraldaja, Tartu ülikooli molekulaartehnoloogia vanemteaduri Uko Marani sõnul on need erinevad arvutuslikud meetodid, kuidas hinnata või ennustada kemikaalide, materjalide ja ravimite mõju keskkonnale ja inimorganismidele. „Need meetodid omavad väga erinevaid rakendusi, kuid tänapäeval praktilisim ja laiemat kõlapinda omav rakendus REACH-i määrus (inglise keeles Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), kus in-silico meetodid on paljudel juhtudel esmane ohutuse hindamise viis, et vältida nt loomkatseid,“ selgitas Maran.

Konverents uurib kvantitatiivseid struktuur-aktiivsus sõltuvusi (QSAR), mis on levinuim in-silico meetod keemiliste ühendite struktuuri ja huvipakkuva omaduse vaheliste seoste leidmiseks. Samateemalist konverentsi on korraldatud juba 1983. aastast ning see on olnud oluline kohtumispaik keskkonna- ja eluteaduste valdkonna teadlastele, kes otsivad selgitusi kemikaalide käitumisele looduses ja inimorganismides. Ka Tartu ülikoolis on töötanud ja töötavad selle valdkonna pioneerid ja teerajajad.

Konverents on saavutanud suure tunnustuse foorumina, mis aitab aru saada ja leida lahendusi keemiliste struktuuride mõjust mitmetele füüsikalistele, keemilistele, bioloogilistele ja tervislikele nähtustele. Päeva lõpuks annab selline arusaamine olulise panuse meie elukvaliteedi parendamisele.

Konverents toob kokku valdkonna juhtivad teadlased, riiklikud ja rahvusvahelised  organisatsioonid. Kokku on kohal osalejad 19 riigist.

Konverentsi veebileht: http://qsar2012.ut.ee

 

Lisainfo: Uko Maran, Tartu ülikooli molekulaartehnoloogia vanemteadur, 737 5254, 503 7163, uko.maran@ut.ee