Rahvusvaheline innovatsioonivõrgustik otsib lahendusi linnaliikluse keskkonna paremaks planeerimiseks

19. novembril lükati Barcelonas pidulikult hoog sisse Euroopa linnalise liikuvuse innovatsioonipartnerlusele (EIT Urban Mobility). Võrgustiku töös osalev Tartu Ülikool soovib selle kaudu laiendada koostööd ettevõtete ja linnadega. Lisaks loodetakse hankida välisraha, et luua ja kasutada uusi tehnoloogilisi lahendusi, mis parandaksid meie linnade elukeskkonda ja mobiilsusvõimalusi.

Tartu Ülikooli teadlased soovivad võrgustiku töös osaledes töötada välja mobiilpositsioneerimisel ja liikumisandmetel põhinevad teenused ning autonoomsed mobiilsuslahendused. Alates 2020. aastast töötavad TÜ teadlased koos Scania, Rootsi Kuningliku Tehnikakõrgkooli ning Stockholmi linnaga välja null-emissiooniga autonoomsete kaubavedude (nn last mile delivery) lahendust.

Tartu Ülikooli grandikeskuse juhataja Taivo Raud ütles, et võrgustikus osalemisest saavad kasu ka Eesti ettevõtted ja start-up-tiimid. „Võrgustikku kuuludes on meil lihtsam saada kontakti uute tööstussektori koostööpartneritega ja leida rahastust,” rääkis Raud.

EIT-s osalemiseks on mitmesuguseid võimalusi: koolitus- ja hariduskavad, innovatsiooniprojektid, ettevõtlusinkubaatorid ja -kiirendid. EIT Urban Mobility soovib 2026. aastaks luua 180 uut iduettevõtet, tuua turule 125 uut mobiilsusteenust või -toodet ja kaasata 38 mln eurot erasektorist. Võrgustik loob 60 maailma linnast koosneva koostööplatvormi City Club, mis rakendab ja testib loodud lahendusi enda linnades.

EIT Urban Mobility on 48 partneri ja viie regionaalse keskusega üleeuroopaline ettevõtete, ülikoolide ja linnade võrgustik, mille liikmed soovivad välja töötada linna transpordi, planeerimise ja elukeskkonna innovaatilisi lahendusi. EIT rahastab innovatsiooniprojekte, mis aitavad parandada linna elukeskkonda (sh vähendada kasvuhoonegaase, piirata parkimiskohtade hulka) ja luua efektiivsemaid mobiilsuslahendusi (sh multimodaalne transport, pargi ja sõida lahendus, autonoomsed sõidukid). Samuti toetatakse haridusinnovatsiooni ehk ülikoolide ja ettevõtete koostööd kõrghariduses ja täiendõppes (näiteks tööstusmagistrantuur, suvekoolid, ettevõtluspraktikad). Kolmas tegevussuund on seotud äriloome teenustega, sh mobiilsusvaldkonna idufirmade kiirendiprogrammide ja rahastamisega.

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) on Euroopa Liidu eelarvest rahastatud sõltumatu agentuur, mis suurendab Euroopa konkurentsivõimet ja innovatsioonisuutlikkust suure lisandväärtusega tootmis- ja teenindussektorites. Tartu Ülikool osaleb alates 2018. aastast lisaks linnalise liikuvuse kogukonna ka tootmisinnovatsiooni EIT Manufacturing võrgustikus, samuti oleme tervisevaldkonnale keskendunud innovaatikakogukonna EIT Health täisliige. EIT suurendab uute võrgustike rahastamist järgmise kolme aastaga kuni 50 miljoni euroni aastas, töö võrgustikes kestab vähemalt 15 aastat.

Lisateave: https://www.eiturbanmobility.eu/

Lisateave: Taivo Raud, TÜ grandikeskuse juhataja, 737 6193, 5645 6580, taivo.raud@ut.ee