Tartu ülikool avab taas uksed mitmele tuhandele potentsiaalsele sisseastujale

28. veebruaril peab Tartu ülikool traditsioonilist lahtiste uste päeva ning hoiab oma uksed avatud kõigile, kes huvituvad rahvusülikoolis õppimise võimalustest. Sisuka päeva jooksul on võimalus tutvuda kõikide TÜ erialade ja õppekavadega, osaleda ligikaudu 100 töötoas ja infotunnis ning saada vastused küsimustele sisseastumise kohta.

Tartu ülikooli lahtiste uste päev on traditsiooniks saanud suursündmus, mida külastab igal aastal üle 1500 noore kõigist Eesti paigust ja välismaalt. „Lahtiste uste päeval saab osaleda kõige põhjalikumas programmis, mille TÜ aasta jooksul välja pakub. Nii saab potentsiaalne sisseastuja valida just talle huvi pakkuvad loengud ja infotunnid, et saada tulevasest erialast parim ettekujutus,“ selgitas päeva olulisust TÜ Eesti turunduse ja vilistlastegevuse juht Teele Arak.

Arak lisas: „Paljude abiturientide jaoks on üks painavamaid küsimusi edasine haridustee. Meie meelest on teadliku kõrgharidusvaliku tegemisele kaasaaitamine määrava tähtsusega, sest nii saame anda oma panuse tulevaste maailmamuutjate arengule.“

Sel aastal on lahtiste uste päeva kavas esimest korda eraldi programm ingliskeelsesse õppesse astujatele nii Eestist kui ka välismaalt. Veel saab päeva üldises osas tutvuda TÜ uue videolavastusega, osaleda sisseastumise infotunnis ja laiendatud alal toimuval infomessil ning jälgida tudengite väitlust teemal „Kas parem on olla õnnetu progeja või õnnelik filosoof?“.

Ülikooli neli valdkonda pakuvad kokku ligikaudu 100 töötuba, loengukülastust ja seminari, mille vahel saab iga potentsiaalne sisseastuja valida. Sisuka päeva jooksul saab muu hulgas külastada lahangusaali, juhtida nutirobotit, arendada virtuaalreaalsust, tutvuda maapõue sügavustega, proovida kätt diktorina ja joonistada kirjandust. Tartu ainulaadse tudengielu tajumiseks on võimalik külastada ka TÜ ühiselamuid, muuseume ja spordiklubi.

Tartu ülikooli lahtiste uste päeva toetab Swedbank.

Üle Eesti toovad huvilised Tartusse kohale tasuta eribussid. Sinna saab koha broneerida kuni 26. veebruarini ülikooli kodulehel.

Lisainfo: Teele Arak, TÜ eesti turunduse ja vilistlastegevuse juht, 5343 3773, teele.arak@ut.ee

Maria Kristiina Prass
Tartu ülikooli avalike suhete spetsialist
Tel. (+372) 737 5509
Mob: +(372) 5566 2832